DEBATT

Gry Bruland Larsen, Almaz Asfaha og Jørgen Foss reagerer sterkt på Rødts kritikk av ungdomstiltakene i bydel Sagene.
Gry Bruland Larsen, Almaz Asfaha og Jørgen Foss reagerer sterkt på Rødts kritikk av ungdomstiltakene i bydel Sagene.

– Rødt sliter med sin rolleforståelse i bydel Sagene

Samtlige av oss må gjøre beinharde prioriteringer fremover, men det er ingen tvil om at ungdomstiltak er høyt prioritert for AP, MDG og SV.

Publisert

Vi er svært overrasket over utspillene som representantene fra Rødt kommer med.

Det er ingen tvil om at bydel Sagene er en bydel med store forskjeller. Mange av våre barn og unge vokser opp i fattigdom, bor trangt og har høyt frafall fra videregående skole. Derfor har MDG, AP, SV og Rødt prioritert ungdomstiltak høyt i sin samarbeidsavtale.

I bydelsutvalgsmøtet 7. mai vedtok et samlet bydelsutvalg å omdisponere midler til ungdomstiltak etter forslag fra de samme partiene. Dette er bevisst og villet politikk! Vi lyttet til ungdommenes bekymring.

Ser behovet for ungdomstiltak

I forbindelse med behandlingen av budsjettet 2020, ba bydelsutvalget direktøren om å opprette en ny møteplass for eldre ungdommer, da vi ser at det er behov for det.

I den forbindelse er det fra direktørens side sagt at det vil komme en sak til politisk behandling med administrative anbefalinger for hvordan ungdomstiltakene best kan organiseres og hvordan de skal kunne driftes økonomisk i årene fremover. Dette fordi vi alle anerkjenner at det trengs langsiktighet når det gjelder ungdomstiltak.

Sagene er en innovativ bydel, derfor vedtok vi også i budsjettet for 2020 samarbeid med sosiale entreprenører på ungdomsarbeid. Dette for å få til varig og bærekraftig endring for ungdommer som trenger det.

Rødt sliter med rolleforståelsen

Det kan synes som flere i Rødt sliter med sin rolleforståelse. Administrativ organisering i bydelen har vi som politikere ingen grunn til å blande oss inn i. Tillitsmodellen handler også om dette.

Rødt oppfører seg som opposisjonspolitikere i posisjon. Det er en rolle som ikke lar seg kombinere over tid.

I oppvekst- og velferdskomiteen ble spørsmålet fra Sagene-mor og aktivt Rødt-medlem, Zahra Eggeh Hassan, fremmet av Rødt og besvart av administrasjonen. Flere komitémedlemmer sa seg fornøyd med grundige og gode svar, inkludert representanten fra Rødt. Administrasjonen informerte også om at svaret var sendt til opprinnelig spørsmålsstiller.

Styrer mot underskudd

Rødt hevder i VårtOslo at det er nok av penger. Har de virkelig fulgt med i økonomiplanen for bydelen eller kommunen? I budsjettet for 2020 styrer bydel Sagene mot 50 millioner i underskudd.

Dette er før kostnadene av korona-krisen er tatt med. I revidert budsjett for kommunen skal Oslo redusere med 500 millioner. Det er ingen grunn til å tro at dette ikke kommer til påvirke bydelene.

Samtlige av oss må gjøre beinharde prioriteringer fremover, men det er ingen tvil om at ungdomstiltak er høyt prioritert for AP, MDG og SV. Vi har kjempet sammen før for å opprettholde gode tilbud, og det skal vi fortsette med.

Med rødgrønt byråd har bydelene fått mer midler til å kunne prioritere ungdomstilbud.

Håper på bedre samarbeid

Hovedproblemet med ungdomstiltak, er at dette ikke er en lovpålagt tjeneste som det følger penger med. Mye av driften baseres på ekstern finansiering, som fører til ustabile ansettelsesforhold med små og midlertidige stillinger. Her har vi som bydelspolitikere, sammen med politikerne på høyere nivå, en jobb å gjøre for å endre rammevilkårene.

Ungdommene fortjener gode tilbud, med trygge voksenpersoner de kan ha en relasjon til over tid. Og de ansatte fortjener gode arbeidsforhold.

Vi håper at samarbeidsformen fremover blir en annen enn slik den er nå, hvor vi må lese uttalelser fra en samarbeidspartner som sverter vårt felles prosjekt til det beste for ungdommene våre og som handler om å skape mindre forskjeller.

Powered by Labrador CMS