Ikke alle representantene i bydelsutvalget på Frogner (bildet) tok hensyn til beboerne på Briskeby. Med knapt flertall gikk Høyre og Frp inn for at utestedet Michaels får utvide skjenkebevillingen sin.
Ikke alle representantene i bydelsutvalget på Frogner (bildet) tok hensyn til beboerne på Briskeby. Med knapt flertall gikk Høyre og Frp inn for at utestedet Michaels får utvide skjenkebevillingen sin.

– Kjære Briskebybeboere! Vi hører dere og deres frustrasjon

Her velger altså Høyre og FrP hensynet til næringslivet og noen få fremfor hensynet til nærmiljøet på Briskeby og de som bor her. Det skaper ikke en inkluderende by der det er godt å leve og bo for alle.

Publisert

Et knapt flertall (Høyre og FrP) i Frogner bydelsutvalg besluttet på møtet i bydelsutvalget 6. september å støtte restaurant- og festlokalet Michaels søknad om skjenkebevilling på utvidet uteareal.

Dere som bor på Briskeby ved Langgaardsløkken har gjennom lang tid klaget på støy kveldstid og nattestid. Dere forteller at på lørdager har restauranten, i tillegg til vanlig åpningstid, full partystemning med champagne-lunsj. Etter vanlig stengetid om natten leies lokalenes ut til private arrangementer.

Bråket kommer både fra høy musikk som spilles inne og ute og fulle gjester som roper og bråker. Dette har dere sagt igjen og igjen. Vi hører dere og deres frustrasjon, sånn skal det ikke være.

Restauranten/festlokalet har nylig utvidet sitt uteområde til servering, noe dere selvfølgelig har kjent på kroppen, og de søker nå om utvidet skjenkebevilling utendørs.

Dere har sagt ifra

I VårtOslo oppfordret Frogner Arbeiderpartis Inger Huseby bydelsutvalget om å avvise søknaden om utvidet skjenkeareal i denne delen av Frogner fordi dette ikke er et utelivsområde, som Solli plass, men et typisk boligområde med barnefamilier, voksne og eldre.

Belastningene på beboerne i området var for stor, sa hun. Vi i Miljøpartiet de Grønne er opptatt fysisk og psykisk helse og betydningen av god helse for god fungering i samfunnet. Vi forstår at den type stressbelastninger som dere lever med kan gi slitasje både fysisk og mentalt.

Dere har lenge sagt tydelig ifra, men næringsetaten og politiet har manglende ressurser til å følge opp. Bydelsadministrasjonens forslag til vedtak var nettopp av den grunn å ikke innvilge søknaden. Venstre, Arbeiderpartiet, SV, Rødt og vi i MDG støttet dette forslaget fra administrasjonen.

Vi gikk sågar lengre gjennom å forslå å be næringsetaten vurdere åpningstidene, inkludert private arrangementer og lørdagsarrangementer, for å minske støybelastningen. Høyre og FrP derimot foreslo at næringsetaten burde gi Michaels medhold i søknaden dersom musikk og tilsvarende utestøy dagtid ble flyttet inn i lokalet.

Hensynet til noen få

Her velger altså Høyre og FrP hensynet til næringslivet og noen få fremfor hensynet til nærmiljøet og de som bor her. Det skaper ikke en inkluderende by der det er godt å leve og bo for alle.

Vi på vår side av møtebordet takker representanten for sameiet Langgaardsløkken, Helle Cecilie Østbye, som møtte til åpen halvtime, for at hun ga oss enda et innblikk i utfordringene dere lever med.

Dessverre hjalp det ikke nok denne gangen heller. Likevel, hvis næringsetaten godkjenner søknaden og bråket fortsetter, så kjære beboere, meld ifra. Vi på denne siden av bordet føler og følger med!

Powered by Labrador CMS