Venstrepolitikerne Tore Wilken Nitter Walaker (t.v) og Håkon Riekeles mener utbyggingsplanene ved Fernanda Nissen videregående på Frogner er alt for omfattende. I bakgrunnen simtes den røde, fredede «Villa Gro-Gro».
Venstrepolitikerne Tore Wilken Nitter Walaker (t.v) og Håkon Riekeles mener utbyggingsplanene ved Fernanda Nissen videregående på Frogner er alt for omfattende. I bakgrunnen simtes den røde, fredede «Villa Gro-Gro».

«Skam-skolen» Hartvig Nissen får 90 nye elever og tre nybygg. — Utbyggingen blir for massiv, mener Venstre

Kommunen vil utvide kapasiteten ved Hartvig Nissen videregående skole på Frogner med 90 elevplasser. — Skolens tomteareal er for lite til å kunne tåle utbyggingen, mener venstrepolitikere.

Publisert

Hartvig Nissen videregående på Frogner er kanskje best kjent som skolen fra NRKs suksessserie «Skam». Nå har skolen blitt for liten for og skal utvides med både 90 elevplasser på dramalinje og tre nye skolebygg.

I forbindelse med utbyggingen er det utarbeidet en omfattende reguleringsplan, som blant annet inneholder underjordisk flerbrukshall under dagens ballplass og fjerning av over 100 parkeringsplasser i nærmiljøet. Nå reagerer enkelte på omfanget av reguleringsplanen.

— Vi ønsker selvfølgelig utvidelsen av skolen velkommen, men vi mener at planene blir for massive, sier bystyrepoliitker og medlem av bystyrets byutviklingskomité, Håkon Riekeles (V) til VårtOslo.

– Vil ødelegge populær ballplass

Hartvig NIssen videregående

Hartvig Nissens skole (vanligvis omtalt under kortformen «Nissen») er en videregående skole i Niels Juels gate på Frogner i Oslo.

Skolen ble etablert av Hartvig Nissen i 1849 med navnet Nissens Pigeskole (skrevet Nissens Pikeskole fra 1907), og var opprinnelig en privat pikeskole som var eid av sine bestyrere.

Skolen var den første institusjonen som tilbød middelskoleeksamen og examen artium for kvinner i Norge, og også den første institusjonen i Norge som begynte med høyere utdannelse for kvinner i form av Nissens Pikeskoles seminar, senere kalt Kristiania lærerskole.

Skolen ble overtatt av kommunen i 1918, sammen med naboskolen Frogner skole. Gutter fikk adgang til skolen i 1955 og den skiftet navn fra Nissens Pikeskole til Hartvig Nissens skole i 1963. Hartvig Nissens skole er Oslos nest eldste videregående skole, etter Oslo katedralskole, som tradisjonelt bare var åpen for gutter.

Kilde: Wikipedia

Sammen med leder av Frogner Venstre, Tore Wilken Nitter Walaker, mener han utbyggingsplanene vil bli for store og få en uheldig innvirkning på nærmiljøet til skolen på Frogner.

Venstrepolitikerne er ikke minst opptatt av dagens ballplass som har fotballstørrelse. På grunn av planleggingen av en underjordisk gymsal med garderober under banen, vil den bli redusert til en liten basketballbane .

— Det er synd om ballplassen bare blir til en liten basketbane. Er det noe det er mangel på i nærmiljøet er det steder for barn og unge å få utfolde seg også i fritida, sier lokallagsleder Walaker.

Dagens ballplass vil bli til en liten basketballbane om utbyggeren får det som de vil på Hartvig Nissen videregående.
Dagens ballplass vil bli til en liten basketballbane om utbyggeren får det som de vil på Hartvig Nissen videregående.

I tillegg til å ville redusere størrelsen på dagens ballplass, vil en utbygging av den underjordiske gymsalen gå inn på nabotomta hvor den fredede gamle villaen til tidligere skuespiller Lalla Carlsen ligger. Der bor nå tidligere barne-TV-kjendis Vibeke Sæther.

Byantikvaren har godtatt at det bygges innenfor fredningsgrensen. Dette får meget uheldige konsekvenser for den fredete vegetasjonen i denne delen av hagen til «Villa Gro-Gro».

— Gamle trær er i dag under sterkt press i byggesonen i Oslo og blir borte i langt raskere tempo enn det gror nye. Trærne er særlig viktig for biologisk mangfold og natur i tillegg til at de har en estetisk verdi og er en viktig del av bybildet. Strøket vil endre karakter i betydelig grad ved en utbygging, sier Riekeles.

Venstres representnt i bystyrets byuviklingsutvalg, Håkon Riekels, frykter det grønne preget rundt erverdige Hartvig Nissen vil forsvinne under ombyggingen.
Venstres representnt i bystyrets byuviklingsutvalg, Håkon Riekels, frykter det grønne preget rundt erverdige Hartvig Nissen vil forsvinne under ombyggingen.

16 trær må felles

— Det grønne preget i hele området blir sterkt svekket ved denne utbyggingen. 16 trær må felles i utbyggingsområdet og de planlagte erstatningene vil ikke kunne bøte på skadene, selv om planen sier det motsatte. Hvor på skolens område det blir levelig for nye trær etter en ombygging, sier planen ingenting om, sier Walaker.

Det er heller ikke bare det rent bygningstekniske Venstre-politikerne reagerer på. I reguleringsplanen for utbyggingsprosjektet er det tatt høyde for at det fjernes 55 parkeringsplasser i de omkringliggende gatene. Noe av dette gjøres for å utvide skolegården, mens andre parkeringsplasser fjernes i god avstand fra skolen.

Nei til å fjerne p-plasser

— Det å utvide skolegården er et tiltak vi støtter fullt ut. Det vi reagerer på er at det også fjernes mange parkeringsplasser i skolens nærområde som ikke har noe med utvidelsen av skolegården å gjøre. Dette mener vi er veldig unødvendig i en bydel hvor det allerede er stor mangel på slike plasser, sier Walaker.

Venstre reagerer på at reguleringsplanen for området vil fjerne over 50 parkeringsplasser i gatene rundt Hartvig Nissen videregående.
Venstre reagerer på at reguleringsplanen for området vil fjerne over 50 parkeringsplasser i gatene rundt Hartvig Nissen videregående.

Som et resultat av alle innvendingene mener Venstre det nå må sees på alternative løsninger for øke kapasiteten ved skolen.

— En styrking og berikelse av fagtilbudet på skolen, kan heller gjøres ved å etablere et utvidet dramafag på en nybygget skole et annet sted. Dramafaget krever store areal. Hartvig Nissens skoles uteområder er ikke er store nok til en så omfattende utbygging, mener Riekeles og Walaker.

Både ballplass og det grønne miljøet bevares

Undervisningsbygg, som er byggherre for den nye videregående skolen, mener reguleringsplanen gir den beste løsningen for utvidelsen av studietilbudet ved Hartvig Nissen. Foretaket mener også at både ballplassen og det grønne preget i området er hensyntatt i reguleringsplanen.

— Ballbanen blir ikke vesentlig mindre enn dagens ballbane og det er plass til to mindre basketbaner ved siden av hverandre med fire kurver. Ballbanen får også ny tilkomst fra fortau i Niels Juels gate, noe ballbanen ikke har i dag. Årsaken til at ballbanen må krympes noe er at det må bygges en ny transformatorstasjon mot fortauet i Niels Juels gate.

Kommunikasjonsdirektør i undervisningsbygg Trond Borge Ottersen.
Kommunikasjonsdirektør i undervisningsbygg Trond Borge Ottersen.

— 16 trær er planlagt felt, og disse skal erstattet med 17 nye. I tillegg vil det plantes inn tre nye trær på det kommunale fortauet i Gyldenløves gate. Treregnskapet vil dermed gå i pluss, sier kommunikasjonsdirektør i undervisningsbygg Trond Borge Ottersen.

Når det gjelder parkeringsplassene viser kommunikasjonsdirektøren til at plassene i President Harbitz gate må fjernes for å få til en utvidelse av skolegården. Når det gjelder fjerningen av plassene lengre fra skolen, i Holtegata, presiserer Borge Ottersen at dette et krav fra bymiljøetaten.

Powered by Labrador CMS