Heller ikke da de strenge koronatiltakene ble innført i Oslo lørdag, gjorde ledelsen i Telenor det enklere å velge hjemmekontor.
Heller ikke da de strenge koronatiltakene ble innført i Oslo lørdag, gjorde ledelsen i Telenor det enklere å velge hjemmekontor.

Telenor-ansatte på Helsfyr og Fornebu får ikke hjemmekontor under korona: – Redde for å bli smittet

Telenors kundebehandlere på Helsfyr og Fornebu må møte fysisk på jobb og får bare unntaksvis ha hjemmekontor. — De er bekymret for smittevernet på arbeidsplassen sin, forteller en kilde til VårtOslo.

Publisert

I Telenors avdeling kundeservice er det oppmøteplikt og kun adgang til hjemmekontor i kortere perioder for enkelte ansatte. Slik har det vært siden koronapandemien kom til Norge i mars i fjor.

Heller ikke da de strenge koronatiltakene ble innført i Oslo sist lørdag, gjorde Telenor-ledelsen det enklere å velge hjemmekontor. Samtidig er det svært mange av de ansatte som bruker kollektivtransport til og fra jobb, eller via Oslo.

Les også: Minst sju tilfeller av mutert koronavirus ved Smestadhjemmet. En smittet ansatt knyttes til Nordre Follo

Telenor bekrefter at enkelte ansatte ikke får hjemmekontor

VårtOslo ble etter nyttår kontaktet av en tidligere ansatt som ønsket å varsle om uheldige arbeidsforhold ved Telenors kundeservice på Fornebu. Telenor har et kundesenter på Fornebu og et på Helsfyr, hvor Telenor-eide Talkmores kundesenter har kontorer.

Anne Flagstad er HR-direktør i Telenor.
Anne Flagstad er HR-direktør i Telenor.

Den tidligere ansatte VårtOslo har snakket med, har hatt jevnlig kontakt med flere av ekskollegene sine på kundesenteret. De skal være svært bekymret for smittevernet og enkelte er fortvilet over arbeidssituasjonen.

VårtOslo kjenner varslerens identitet, men hen ønsker å være anonym.

— Jeg har snakket med tidligere kolleger om dette helt siden koronasmitten kom til Norge. 12. mars havnet alle ansatte i Telenor på hjemmekontor, bortsett fra medarbeiderne på Kundeservice og noen få andre, forteller «Robin».

HR-direktør i Telenor Norge, Anne Flagstad, bekrefter at ansatte ved kundeservice ikke får ha hjemmekontor.

— Basert på drifts- og beredskapsmessige forhold knyttet til blant annet tilgang til nødvendig teknisk utstyr, it-systemer og informasjonssikkerhet er kundeservice en av funksjonene som har sittet på kontoret gjennom koronaperioden, skriver Flagstad i en epost til VårtOslo.

— Fikk hjemmekontor under busstreik

Ifølge den tidligere ansatte ser virkeligheten litt annerledes ut. Hen forteller at Telenor ga kundeservice-ansatte lov til å være på hjemmekontor under busstreiken i september i fjor.

— Da klarte ledelsen å løse de tekniske utfordringene for svært mange ansatte samtidig. Da busstreiken var over, fikk de ansatte beskjed om å komme tilbake på jobb, forteller kilden.

Varsleren hevder overfor VårtOslo at det har vært tilrettelagt for at medarbeidere som har spesielle behov for å jobbe noe hjemmefra, har fått anledning til det. Ingen har permanent hjemmekontor, etter det VårtOslo erfarer.

På spørsmål om hvordan de tidligere Telenor-kollegene har det, svarer VårtOslos kilde at de anatte er redde for å bli smittet.

Ice og Telia har annen praksis

— Jeg møtte en av dem for ikke lenge siden, og vedkommende hadde det ikke bra, det var helt forferdelig å se. Dette er en svært dyktig ekskollega og overhodet ikke en arbeidstaker en leder vil unnvære, men hen har det vondt.

— Alle har det ikke like ille, men de jeg har hatt kontakt med er veldig lite fornøyd med arbeidssituasjonen sin og er redde for å bli smittet, sier den tidligere ansatte.

Nettavisens karriere360.no skrev om Telenors hjemmekontorpraksis i fjor høst og vinter. Da hadde Ice og Telia nesten alle kundebehandlere på hjemmekontor, og oppga til avisen at de hadde tilfredsstillende hjemmeløsninger.

Under busstreiken i september i fjor skal ledelsen i Telenor ha klart å finne løsninger for et stort antall kundebehandlere på hjemmekontor.
Under busstreiken i september i fjor skal ledelsen i Telenor ha klart å finne løsninger for et stort antall kundebehandlere på hjemmekontor.

Telenors HR-direktør Anne Flagstad ønsker ikke å uttale seg om de driftsmessige forholdene knyttet til kundeservice hos andre teleoperatører.

– Dette kan jeg ikke uttale meg om, skriver Telenor-direktøren i eposten til VårtOslo.

— Syke ble bedt om å komme på jobb

I starten ble Telenor-ansatte bedt om å gå på jobb selv om de hadde forkjølelsessymptomer, forteller den tidligere ansatte til VårtOslo.

— Ringte man og sa man var syk, spurte mellomlederne den ansatte om de hadde pusteproblemer. Hvis de ikke hadde problemer med å puste, måtte de komme på jobb. Det sluttet de heldigvis med etter hvert som symptomene ble mer allment kjent, forteller «Robin».

Ifølge den tidligere Telenor-medarbeideren har avdelingen gjort tilpasninger slik at de ansatte kan sitte med god avstand.

Men «Robin» vet at det er umulig å overholde en-metersregelen når man beveger seg rundt i kontorlokalene.

— Jeg kjenner dem godt og de er trange, så det er veldig mange mennesker på et sted. Alle bruker de samme toalettene, og de som jobber deltid, helg eller kveld får beskjed om å vaske pultene selv når de kommer på jobb, fordi de ikke har egne, personlige sitteplasser, sier hen.

Ikke endret praksis etter lørdag

Etter at Oslo og ni andre kommuner rundt Nordre Follo ble nedstengt lørdag, skriver HR-direktør Anne Flagstad i en sms at Telenors praksis handler om «hva som et drifts- og beredskapsmessig nødvendig og forsvarlig innenfor rammen av de retningslinjene som gis av nasjonale og lokale myndigheter.»

Hun skriver videre at Telenor fortsetter å legge til rette for mer hjemmekontor innenfor rammen av det som er drifts- og beredskapsmessig mulig.

— Med bakgrunn i dagens tilstramming i Oslo og 10 østlandskommuner, kikker vi på konkrete løsninger for mer hjemmekontor både i Talkmore og på kundeservice Fornebu, skriver Flagstad til VårtOslo tirsdag denne uka.

«Robin» skriver i en sms til VårtOslo samme dag at hen har snakket med ansatte i kundeservice som fikk nei på spørsmålet om de kunne ha hjemmekontor også sist lørdag. Det er etter at regjeringen gikk ut med de strengeste koronatiltakene siden mars i Oslo og ni andre kommuner rundt Nordre Follo.

Følger ikke byrådets pålegg om hjemmekontor

Telenor eier mobilselskapet Talkmore, som har kundeservice på Helsfyr. Her sitter også mesteparten av kundebhandlerne på jobb tross koronarestriksjonene, opplyser «Robin».

Telenors HR-direktør Flagstad bekrefter dette.

— Kundeservice i Talkmore består av cirka 60 medarbeidere som med bakgrunn i drifts- og beredskapsmessige forhold har sitt primære arbeidssted på kontoret også under korona, skriver Flagstad i en epost.

På spørsmål om Telenor har fått de nødvendige tillatelsene fra byrådet eller kommunale helsemyndigheter til å ha oppmøteplikt på kundesenteret, viser Flagstad til en intern undersøkelse som Telenor-konsernet har gjennomført.

HR-direktøren opplyser at undersøkelsen tar for seg «hvordan vi har etterfulgt relevante nasjonale og lokale retningslinjer både vedrørende bruk av hjemmekontor for de som det er praktisk mulig for og smittevern på kontorene for sikre et forsvarlig arbeidsmiljø for de som av driftsmessige årsaker må sitte på kontoret.»

— Av denne granskingen fremkommer det vår håndtering og tilrettelegging har vært forsvarlig innenfor rammen av disse retningslinjene, skriver Flagstad.

— Direktørene har hjemmekontor

På spørsmål fra VårtOslo om hvilke forskrifter og anbefalinger Telenor har valgt å følge, svarer Flagstad at de følger Oslo kommunes.

Ifølge den tidligere Telenor-ansatte, «Robin», sitter direktørene i kundeservice på Fornebu selv på hjemmekontor hele tiden, og lederen for kundesenteret sitter på hjemmekontor to til tre ganger i uka. Alle teamlederne, kundekonsulentene, vaktsjefene og alle andre konsulenter i avdeling Kundeservice er på jobb.

Anne Flagstad jobbet også på hjemmekontor da VårtOslo ringte henne fredag formiddag for en og en halv uke siden. HR-direktøren var på fjellet på ferie, og jobbet fra et sted med så dårlig telefonforbindelse at intervjuet med VårtOslo måtte foretas på epost.

— Tør ikke varsle av frykt for arbeidsledighet

«Robin» forteller at de ansatte hen kjenner på kundesenteret har en ting felles: De tar ikke sjansen på å si fra eller slutte i jobben på grunn av den historisk høye arbeidsledighet i Oslo.

— De er i en presset situasjon, sier «Robin».

Hen hevder at tre mellomledere har sluttet i avdelingen de to-tre siste månedene. Om det er koronarelatert vet hen ikke.

Telenor-direktør Flagstad har ikke opplysninger som til tilsier at noen har sagt opp som følge av konsernets hjemmekontor-praksis.

— Jeg kjenner ikke til at noen har sluttet på grunn av frykt for smitte, skriver HR-direktøren.

VårtOslos kilde skriver i en epost at hen reagerer ganske kraftig på at Telenor som arbeidsgiver ikke tar sin del av samfunnsansvaret i pandemien.

— Her har Telenor både teknologi, økonomi og muligheter til å hjelpe Oslo til å redusere trykket på kollektivtrafikken og smitte på arbeidsplassen. Likevel gjør ikke selskapet det, skriver hen.

— Det er god tilrettelegging

En ansatt på kundesenteret til Telenor på Fornebu sier til VårtOslo at hen, i motsetning til den tidligere ansatte kilden, ikke oppfatter situasjonen som vanskelig.

Den ansatte opplever at det er god og mye dialog mellom ansatte og mellomledere om hvordan man trives med å komme på kontoret.

— Det er god tilrettelegging for ansatte som er i risikogrupper eller bor sammen med noen i risikogrupper. Jeg har heller ikke inntrykk av at man får nei dersom årsaken er at man er redd eller føler det er utrygt å komme på jobb, sier hen.

— Så ditt inntrykk er ikke at ansatte føler seg presset til å komme på jobb?

— Nei, men jeg har også hørt at det er enkelte som føler de ikke kan si fra om at de ikke har det bra. Min oppfordring til dem er at de ikke må nøle med å si fra, sier hen.

Hen understreker at alle ansatte kan be om fleksibel arbeidstid slik at de skal kunne unngå reise til og fra jobb i rushtid. Det er også åpnet for å kjøre til jobb og få parkeringsplass hvis man ønsker det.

— Dårlig erfaring med hjemmekontor

Hen ser imidlertid at det er antydninger til manglende tillit til ansatte på kundeservice fra ledelsen.

— Hvor denne manglende tilliten kommer fra, er vanskelig å si. Det vil man først se når ansatte kan velge å jobbe hjemmefra. Høyere opp i systemet kan nok noen legge vekt på at det har vært noen dårlige erfaringer med hjemmekontor for denne avdelingen i Telenor, mener VårtOslos kilde.

Hen forteller at det har vært personalsaker i avdelingen som kanskje kan være årsaken til at ledelse høyere oppe tror det vil være risikabelt å gjøre det valgfritt med hjemmekontor.

— Tidligere erfaringer med hjemmekontor er at det er lett å miste oversikten og den enkelte kundebehandler er i en sårbar situasjon dersom det skjer noe med innlogging eller tilgangen til systemet.

— Større risiko på jobb enn hjemme

— Da blir kundene skadelidende, og det er viktig at vi gjør vårt beste for kundene akkurat nå. Mange er helt avhengig av våre tjenester for å kunne sitte på nettopp hjemmekontoret sitt, sier hen.

— Føler du selv at det er trygt å gå på jobb og at risikoen for å bli smittet er på et akseptabelt nivå?

— Ja, det gjør jeg. Vi har en til to meter mellom sitteplassene, og det er antibac overalt. Men det er større risiko å dra på jobb enn å sitte hjemme.

— Er det mulig å holde god nok avstand også når man beveger seg rundt i rommet?

— Ja, det vil det vel være, selv om det er vanskelig å svare for alle typer scenarier. Noen steder kan det kanskje trangt inn og ut fra plassen. Alt er lagt til rette, i alle fall, men det er fort gjort å glemme seg litt. Det deles ut både engangsmunnbind og vaskbare munnbind, sier hen.

Powered by Labrador CMS