Under korona ble en by som Oslo, med mange ansatte innen servicenæringer, hardt rammet av ledighet og permitteringer. Nå er situasjonen en helt annen.
Under korona ble en by som Oslo, med mange ansatte innen servicenæringer, hardt rammet av ledighet og permitteringer. Nå er situasjonen en helt annen.

Snudd opp ned siden korona: Ledigheten holder seg på historisk lavt nivå i Oslo

Under korona hadde Oslo høye arbeidsledighets- og permitteringstall. Nå er situasjonen motsatt - ledigheten ligger på 2,1 prosent og ser ut til å flate ut på et historisk lavt nivå.

Publisert

— Det er normalt at ledigheten går litt opp i juni, sier Thone Nordlund, direktør i Nav Oslo.

Men tallene viser kun en marginal økning med 39 nye arbeidsledige registrert i Oslo i juni. Dermed kan ledighetstallene har stabilisert seg på drøyt 2 prosent.

— Stor etterspørsel etter arbeidskraft

— Ledigheten i Oslo er fortsatt på et historisk lavt nivå, og som forventet ser vi at ledigheten har begynt å flate ut, sier Nordlund.

  • Høyest ledighet finner vi i bydel Søndre Nordstrand hvor 3,3 prosent av arbeidsstyrken er helt arbeidsledige. Deretter følger Stovner med 2,9 prosent.
  • Lavest andel helt ledige har bydelene Vestre Aker, Nordre Aker og Nordstrand med 1,3 prosent.
  • Høyest ledighet finner vi i bydel Søndre Nordstrand hvor 1,4 prosent av arbeidsstyrken er delvis ledige. Deretter følger Stovner og Alna med 1,1 prosent.
  • Lavest andel delvis ledige har bydelene Nordre Aker, Vestre Aker, Østensjø og Ullern, med henholdsvis 0,6 prosent.
Powered by Labrador CMS