DEBATT

Oslo bør i fremtiden satse på nye elektriske busser i steden for trikk, sier Øyvind Michelsen i dette innlegget.
Oslo bør i fremtiden satse på nye elektriske busser i steden for trikk, sier Øyvind Michelsen i dette innlegget.

- Oslo bør satse på buss, ikke på trikk. Det vil vi spare milliarder på

— Når vi ser på trikkekostnadene de siste tiårene sier det oss at byen kunne spart mange milliarder kroner om flere av linjene var buss i stedet for trikk.

Publisert

Selv om mange har et følelsesmessig sterkt forhold til trikken, så bør byens økonomi og alternative muligheter med hjulgående kollektivtransport fremover være det byen satser på.

Skinnegående trafikk egner seg best i egne traséer og under bakken.

Oslos kommunebudsjett er i år på cirka 85 milliarder kroner. Dette skal så fordeles på drift og investeringer. Med cirka 697.000 innbyggere er dette likevel ikke mye, og byens innbyggertall har også sluttet å vokse. I de senere årene har kommunen også økt sin gjeld noe den kommer til å streve med å nedbetale fremover.

— Har ikke ubegrensede midler

En neglisjert vannforsyning gjennom mange tiår krever også store investeringer i årene som kommer. Kommunen kommer derfor aldri unna å vurdere hva som gir mest for pengene, også når det gjelder kollektivtransport.

Egentlig er det Stortinget som i hovedsak bestemmer over kommunens oppgaver og inntekter. Gjennom lovverket fastsetter de en rekke standarder og rettigheter som innbyggerne har og de bestemmer hva og hvordan kommunen skal produsere tjenester og kvaliteten på dem.

Kommunene vil derfor ikke ha ubegrenset med midler eller frihet til å innrette tjenestene sine som de selv vil. og de må se på sine tjenester som for eksempel kollektivtransport og finne ut hvordan denne tjenesten kan leveres best mulig og til en pris kommunen klarer å dekke kostnadene for.

— Trikk er dyrt

Trikk i Oslo på gateplan er noe av de dyreste driftsformene for kollektivtransport som tenkes kan og det er særlig skinnene som trekker prisen drastisk opp. Dessuten er skinnegående transport på gateplan ikke bare svært dyrt. Det er også svært uhensiktsmessig så lenge traseene går sammen med annen trafikk.

Og det er utopi å tenke seg en tett by hvor biler i fremtiden ikke finnes. Både varetransport, persontransport og sist, men ikke minst alle bygg-entreprenører og utrykningskjøretøyer trenger gatene for transport også fremover i tid.

— Buss må være fremtiden

Transportøkonomisk institutt (TØI) har også trukket de samme konklusjonene i en studie fra 2008. De peker på 60 til 75 prosent lavere investeringskostnad i en bussløsning. Dette skrives det om i TØI Rapport 962/2008.

Når vi ser på trikkekostnadene de siste tiårene sier det oss at byen kunne spart mange milliarder kroner om flere av linjene var buss i stedet for trikk.

Men Oslo har bestilt mange nye trikker for en del år siden, som de forplikter seg til å betale og ta i bruk, så det løpet er antagelig kjørt.

Anleggelse av nye trikketraséer i for eksempel Kirkeveiringen mellom Carl Berners plass og Majorstua derimot, vil kunne trenge milliard-investeringer fra kommunen. Disse pengene har kommunen antagelig ikke til disposisjon, og da blir enda mer låneopptak eneste mulighet.

— Ikke anlegg nye trikketraseer

Her kunne Oslo få bedre løsninger på hjul som for eksempel lange elektriske busser. Da slipper man å grave opp gater og legge skinner og man får kollektivtransport som kan ha den fleksibilitet som ikke-skinnegående materiell gir.

At trikk i lovverket kan blandes lettere med fotgjengere enn med buss trekker litt ned for bussenes del, men ikke mye. Dessuten er det ikke sikkert at trikker i gågater er tryggere for fotgjengere enn det busser hadde vært og trikkeskinner og trikker er så definitivt svært farlige for alle typer tohjuls-kjøretøyer inklusive sykler.

Trikken rister dessuten i stykker eldre bygningsmasse og gatelegemer i store deler av byen. Derfor bør Oslo i fremtiden ikke anlegge flere trikkelinjer, og man bør også se om enkelte av de eksisterende linjene som fremover trenger store investeringer, kan erstattes av elektrisk drevet kollektivtransport på hjul.

Skinner gjør seg best under bakkenivå

Selv om mange har et følelsesmessig sterkt forhold til trikken, så bør man fremover satse mer på byens økonomi og alternative muligheter med hjulgående kollektivtransport. Skinnegående trafikk egner seg best i egne traseer og under bakken.

T-banen er antagelig det aller beste og mest kostnadseffektive transportsystem vi har i Oslo til tross for tunell og skinnekostnader. Trikk på gateplan blandet med annen trafikk derimot er antagelig minst dobbelt så dyrt samlet sett som tilsvarende busslinjer.

Mitt parti Høyre har et litt annet syn på dette enn jeg har.

Powered by Labrador CMS