Linje 19 , her på stoppestedet Inkognitogata ved Meltzers gate. Foto: Rolf Thoresen / Oslo byarkiv
Linje 19 , her på stoppestedet Inkognitogata ved Meltzers gate. Foto: Rolf Thoresen / Oslo byarkiv

– Argumentene for en trikkeflytt til Skovveien er ikke holdbare

Etter ti års kamp mot Ruters planer for omlegging av trikkelinje 19, Briskebytrikken, her er en oppsummering av erfaringer som er blitt gjort.

Publisert

Briskebytrikken er den minst trafikkerte trikkelinjen i Oslo og den linjen med minst inntjening! Den antatte kostnaden for flytting av trassen er 250 millioner kroner. Det høres helt uvirkelig ut at man skal vedta å bruke 250 millioner kroner på en trikkelinje som ikke vil generere flere passasjerer, og som da kanskje blir lagt ned om noen år. Hvem vet?

Det blir ingen stopp for trikken mellom Riddervolds Plass og Solli Plass, og det legges stadig ned trikkestopper, for eksempel stoppet ved Slottsparken. Trikkelinjen ender opp som en metro på bakkeplan.

Blir ikke trikk for flere

Ruter sier i sin trikkeplan for Oslo at «Hensikten med en omlegging fra Inkognitogaten til Skovveien er å forsterke trikkens markedsgrunnlag ved å treffe Sollis knutepunkt, gi et trikketilbud til flere og legge til rette for flere reisemuligheter ved Solli. Trikk i Skovveien vil bidra til å styrke gatens verdier og karakter. Eksisterende trase har en skarp kurvatur, med begrensede muligheter til utvidelse».

Men all den tid det ikke er planlagt noe stopp mellom Riddervolds Plass og Solli, hvordan kan den nye traseen gi et trikketilbud til flere? Det forstår jeg ikke!

At den nye traseen vil «bidra til å styrke gatens verdier og karakter» kan ingen, med hånden på hjertet, si at stemmer. Trikkeskinner representerer ikke en styrking av gaten, siden skinnegangen som regel blir svært dårlig vedlikeholdt.

At elektriske kjøreledninger skal festet med dobbelt feste til 100-120 år gamle bygninger, vil ikke øke gatens verdi eller karakter. I tillegg lager trikken støy, selv om de nye trikkene nok er mindre støyende enn de eksisterende.

Krysset Skovveien/Frognerveien hadde støykategori (blod)rød allerede i 2008. At det skulle bli mindre støy når linje 19 kommer ut i krysset, henger jeg heller ikke med på.

Dette blir kaos

Beboere i Frognerveien, stakkars, får etter Ruters planer, enda en trikk, i tillegg til linje 12. Ideelt sett resulterer dette i at det passerer en trikk hvert 2,5 minutt. I tillegg kommer 21-bussen, en stor leddbuss. Man behøver vel ikke være geni-erklært for å skjønne at dette blir kaos og helt uholdbart.

Skal biltrafikken fases til Niels Juels gate og ut i Bygdøy Allé, videre til Solli Plass, hvor 13-trikken kommer og buss nummer 30 og 31 og 12- og 19-trikkene har stopp, og 21-bussen kjører tvers gjennom, har ikke jeg noen vansker med å se for meg kø i alle retninger til og fra Solli Plass. Hvor blir det teoretiske «innsparte» minuttet av, som Ruter snakker om?

Byantikvaren sier i et brev fra 2016, om Inkognitogaten, at det anbefales at skinnegangen, som i dag er asfaltert, blir brosteinsbelagt som et historiefortellende element. Ruter samt plan- og bygningsetaten nevner ikke dette med et ord. Hvem skal jeg tro på, Ruter/plan og bygg eller Byantikvaren?

Folk kan bli påkjørt

Skovveien er en attraktiv gate hvor mange nisjebutikker har etablert seg. Folk trives med å handle og å gå i denne gaten. I Inkognitogaten er det ingen butikker, og det går nesten ikke folk der.

Skovveien er også skoleveien til tre skoler samt barnehager og førskole. Samtidig har trikken forkjørsrett, også i fotgjengerfeltet. Hvordan er det da tenkt at gaten skal være trygg å passere for barn, eldre og uføre?

Samlet sett er argumentene mot en trikkelegging av Skovveien overveldende.

Powered by Labrador CMS