DEBATT

Etter en lang vinter blomstrer vårblomstene, her krokusen, i Botanisk Hage.
Etter en lang vinter blomstrer vårblomstene, her krokusen, i Botanisk Hage.

– Botanisk hage er et sårt tiltrengt pusterom på østkanten

Botanisk hage må tilgodesees med nødvendig utstyr og de midler som skal til for en forsvarlig drift til glede og styrke for innbyggerne i indre by.

Publisert

Botanisk hage har nå holdt stengt i over fem uker. Hagen hører inn under Naturhistorisk museum, som igjen er en del av Universitetet i Oslo. På nettsidene til Naturhistorisk museum opplyses det at alle universiteter og høyskoler ble stengt den 12. mars etter råd fra helsemyndighetene.

Bygningene er også stengt for ansatte, som nå jobber hjemmefra. Videre pekes det på at bemanningen i selve hagen er sterkt redusert. Det er mangel på utstyr og leveranser uteblir eller kommer sent. Det jobbes derfor hardt med å forsøke å holde de mange sjeldne plantene i hagen i live.

Disse forskjellige omstendighetene, blir det forklart, fører til at hagen er stengt for publikum. Fordi hagen er svært viktig for Oslos innbyggere og for nærmiljøet, beklages stengningen sterkt.

Trangt om plassen

Dette er en beklagelse som finner gjenklang i nærmiljøet til Botanisk hage. Mulighetene for å komme ut i naturen for beboere i indre by er allerede svært begrenset. På nettsiden til Naturhistorisk museum blir det vist til Tøyenparken som et alternativ grøntmiljø til Botanisk hage.

En konsekvens av at hagen er stengt er imidlertid at det nå er blitt mye dårligere om plassen i Tøyenparken. En beboer forteller at det til tider kan være slik at turgåere nesten går oppå hverandre.

En av de få andre parkene i dette området er Elgsletta ved Akerselva. Rett ved sletta har Frelsesarmeen en matvogn, et viktig servicetilbud til rusavhengige som i disse dager frister en spesielt usikker og ubeskyttet tilværelse. Det er trangt om plassen på Elgsletta også – med alt dette innebærer.

Et yndet tursted

I det siste har vi hørt på nyhetene at beboerne i enkelte bydeler, inkludert Gamle Oslo hvor Botanisk hage ligger, er spesielt utsatte når det gjelder koronasmitte. Trangboddhet kan være en årsak til at det blir vanskelig å holde avstand til dem en bor sammen med.

Vi som bor i nærheten av Botanisk hage vet at hagen er et yndet tursted for beboere av alle bakgrunner og aldre. Vi går ut fra at det, i de vanskelige tidene vi nå befinner oss i, der beboere i trange leiligheter er ekstra utsatt, er særlig viktig med tilgang til tilgjengelige naturarealer som gir mulighet for mosjon og naturnytelse.

Henger ikke på greip

En god del av beboerne i indre by har av ulike grunner ikke bil – og derfor mindre tilgang på mer fjerntliggende turområder. Mange følger også rådene om ikke å ta offentlig kommunikasjon, noe som er særlig viktig for beboere i de tette byområdene som er i risikogruppa for smitte.

Myndighetene anbefaler at folk kommer seg ut i frisk luft – mens de samtidig passer på å holde avstand. Det er vanskelig å trekke frisk luft med armlengdes avstand til andre i en bydel hvor det er trangt om plassen.

Myndighetenes anbefaling rimer dårlig med å stenge ned et stort parkområde som bidrar til at folk nettopp får mer av det de så sårt trenger akkurat nå – mer plass og mer pusterom.

Hold parken åpen

Det er ikke tvil om at Botanisk hage har en helt spesiell helsebringende effekt. Vi ser det derfor som svært viktig at hagen snarlig gjenåpnes for publikum.

Regjeringen gir i disse dager ulike former for kompensasjon til foretak som lider under dagens vanskelige forhold. I denne sammenheng mener vi at Botanisk hage er en opplagt mottaker: Hagen må tilgodesees med nødvendig utstyr og de midler som skal til for en forsvarlig drift til glede og styrke for innbyggerne i indre by!

Powered by Labrador CMS