— Vi har et byråd som sier at de jobber for en heltidskultur i Oslo kommune og at hovedregelen skal være faste stillinger, sier Maren Rismyhr (Rødt).
— Vi har et byråd som sier at de jobber for en heltidskultur i Oslo kommune og at hovedregelen skal være faste stillinger, sier Maren Rismyhr (Rødt).

Rødt: - Byrådet må stanse anke mot alenemor som vant over Oslo kommune i arbeidsrettssak

Alenemoren gikk fra den ene midlertidige jobben til den andre i Oslo kommune uten å bli fast ansatt. Nå har hun vunnet saken mot kommunen, som likevel vurdere å anke. — Byrådet må stanse anken, krever Rødt.

Publisert

— Denne saken er en skam for Ullern bydel og Oslo kommune. Jeg reagerer sterkt på at kommunens eneste reaksjon så langt er at en vurderer å anke, sier Maren Rismyhr (Rødt).

I dommen Oslo tingrett avsa 6. oktober kommer det fram at retten mener kommunen burde ha vurdert å gi alenemoren fast jobb, hver gang hun fikk tilbud om et nytt vikariat, skriver Fagbladet.

Fra 2009 til 2013 gjorde kvinnen tolkeoppdrag for kommunen. Dette fortsatte hun med helt fram til januar i år. Fra 2013 til 2016 var hun midlertidig ansatt som foreldreveileder, og fra 2018 til i år jobbet hun med flyktninger i Nav.

— Skulle dekke opp midlertidig behov

Men noen fast jobb fikk hun ikke. I en reaksjon på dommen utelukket ikke bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten i bydel Ullern at kommunen vil anke til lagmannsretten.

— Ansettelsen av ble gjort for å dekke opp et midlertidig behov i forbindelse med den forbigående og ekstraordinære situasjonen som oppstod i forbindelse med og i etterkant av flyktningkrisen i 2015, skriver bydelsdirektøren i en epost til Fagbladet.

Dommen fra Oslo tingrett er ikke rettskraftig ennå, og derfor er det ikke bestemt hvorvidt kommunen anker videre til Borgarting lagmannsrett.

Rødts medlem av helse- og sosialutvalget i bystyret, Maren Rismyhr, krever nå at byrådet griper inn og stanser en anke fra Oslo kommune og bydel Ullern. I tillegg mener Rødt-politikeren at kommunen skal beklage overfor kvinnen.

— Et klart brudd på loven

— Vi har et byråd som sier at de jobber for en heltidskultur i Oslo kommune og at hovedregelen skal være faste stillinger. Det skulle bare mangle. Nå har kommunen fått en dom mot seg. Her er det et klart brudd på loven, sier Rismyhr.

Tingretten kom til at kommunen må betale saksomkostningene på 150.000 kroner. I tillegg har kvinnen krav på fast jobb i Oslo kommune. Retten tilkjente henne også 300.000 kroner i tapt arbeidsfortjeneste.

— Ansatte er ikke brikker en leker med, sier Rødts Maren Rismyhr (til h.) som sitter i bystyrets helse- og sosialutvalg med blant andre ordfører Marianne Borgen (SV).
— Ansatte er ikke brikker en leker med, sier Rødts Maren Rismyhr (til h.) som sitter i bystyrets helse- og sosialutvalg med blant andre ordfører Marianne Borgen (SV).

— Rødt krever at byrådet straks går ut og slår faste at saken ikke skal ankes og i tillegg beklage den belastningene dette åpenbart har påført alenemoren som måtte gå rettens vei, sier bystyrerepresentanten fra Rødt.

— Ansatte er ikke brikker en leker med

— Denne gangen gjaldt det Ullern bydel. Som tidligere bydelspolitiker vet jeg hvordan bydelene er underfinansiert. Hvert år er bydelsdirektøren pålagt å presentere neste års budsjett i balanse før jul. Når det på langt nær er penger til å dekke behovene, kan det være lett å ta snarveier.

— Å ansette fast kan være farlig når en venter kutt også neste år. Så prøver en seg på midlertidighet eller prosjektstillinger. Denne saken kan være en advarsel til dem som nå sitter rundt i bydelene og pusler sammen neste års budsjett. Også arbeidsmiljøloven skal holdes! De ansatte er ikke brikker en leker med, sier Maren Rismyhr.

Powered by Labrador CMS