To menn er dømt til fengsel i henholdsvis tre år og åtte måneder og halvannet år for å ha leid ut til prostituerte flere steder i Oslo.
To menn er dømt til fengsel i henholdsvis tre år og åtte måneder og halvannet år for å ha leid ut til prostituerte flere steder i Oslo.

Dømt for hallikvirksomhet: Leide ut til prostituerte på Kampen, Grünerløkka, Frogner og Majorstua

To menn leide leiligheter i sitt navn. Så fremleide de videre til prostituerte. Etter først å ha blitt dømt for hallikvirksomhet i tingretten anket de dommene til lagmannsretten, som opprettholder fengselsstraffen mot de to.

Publisert

På Frogner og Majorstua var det inngått avtaler på leiligheter i Maries gate og i Bogstadveien. På Grünerløkka og Kampen ble det leid leiligheter i Trondheimsveien, Christian Kroghs gate og Normannsgata, skriver Estate.

Leilighetene ble ifølge dommen fra Borgarting lagmannsrett deretter fremleid videre til prostituerte.

Fremmet prostitusjon gjennom leilighetene

Den ene mannen, en 28-åring, dømmes til fengsel i tre år og åtte måneder. Den andre, en 31-åring, skal ikke ha hatt en like fremtredende rolle og dømmes til fengsel i ett år og seks måneder.

I tillegg inndras til sammen over to millioner kroner fra de to mennene.

De to mennene skal så har "fremmet prostitusjon" ved å sørge for husrom til de prosituterte kvinnene, mener Borgarting lagmannsrett. Det samme mente også Oslo tingrett da de to mennene første gang ble dømt for hallikvirksomhet.

De to mennene er dømt etter den såkalte hallikparagrafen, straffelovens paragraf 315.

Denne lovbestemmelsen var frem til 2003 formulert slik at det var forbudt å utnytte og forlede andre til prostitusjon ved hjelp av virkemidler som vold og trusler. Men med en lovendring i Stortinget ble vilkårene «utnytter» og «forleder» fjernet fra hallikparagrafen.

Tilbake sto man med det som er dagens hallikbestemmelse, som sier at den som «fremmer andres prostitusjon» straffes med bot og fengsel i inntil seks år.

42 år gammel kvinne dømt i lignende sak

For to år siden ble en 42 år gammel kvinne dømt for lignende forhold på nøyaktig de samme adressene som fremkommer i straffesaken mot de to mennene.

Politiet la i retten frem bevis fra etterforskning som avdekker det som betegnes som et omfattende halliknettverk. Gjennom politikontroller i 2018 og 2019 ble det beslaglagt en rekke mobiltelefoner. Telefonene ga politiet kjennskap til kommunikasjonen mellom flere involvertei hallikvirksomheten.

— Lagmannsretten bemerker at det er utvilsomt, og ubestridt, at det har foregått prostitusjon i alle de leilighetene som saken her gjelder, i ulike perioder fra august 2017 til juni 2019, heter det i dommen mot de to mennene.

— Leilighetene har vært bebodd av flere kvinner som man kan knytte til annonser for prostitusjon på nettstedet realescort.eu – et nettsted hvor prostituerte annonserer for sine tjenester, skriver lagmannsretten.

Powered by Labrador CMS