I valgkampen i 2019 gjentok Ap, SV og MDG løftene om klimakutt. Her møter miljøaktivist Penelope Lea (fra venstre) Lan Marie Berg (MDG), Raymond Johansen (Ap) og Inga Marte Thorkildsen (SV).
I valgkampen i 2019 gjentok Ap, SV og MDG løftene om klimakutt. Her møter miljøaktivist Penelope Lea (fra venstre) Lan Marie Berg (MDG), Raymond Johansen (Ap) og Inga Marte Thorkildsen (SV).

Byrådet lovet velgerne store kutt i utslipp av klimagasser. Nå viser tall at løftene kan ryke

Det rødgrønne Ap/SV/MDG-byrådet lovet velgerne enorme kutt i Oslos utslipp av klimagasser ved valget i 2015. Fire år senere ble løftene gjentatt. Men nå ser det ut til at det blir vanskelig å innfri løftene.

Publisert

Tall Aftenposten har innhentet viser at Oslo er langt unna å nå de ambisiøse klimamålene det rødgrønne byrådet har lovet velgerne.

Da Ap, SV og MDG tok over makten i Oslo i 2015 la de fram en rekke tallfestede mål for utslippskutt. Innen 2020 skulle klimagassutslippene reduseres med 50 prosent fra 1990-nivå. Dette ble senere justert til 41 prosents reduksjon målt fra 2009.

Lan Marie Berg: — Krevende å nå målene

Ifølge klimaetatens beregninger fra september i fjor skal utslippene kun være redusert med 25 prosent i 2020, sammenlignet med 2009.

MDGs førstekandidat i Oslo, byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg, vil ikke gå med på at man allerede nå kan slå fast at målet ikke er nådd.

— Det vet vi ikke ennå, siden vi ikke har fått statistikken. Men det blir veldig krevende å nå 2020-målet, medgir hun overfor Aftenposten.

Seniorforsker Borgar Aamaas ved Cicero Senter for klimaforskning tror det er lite sannsynlig at Oslo når klimamålene for 2023 og 2030.

Han sier også at målet om at alle biler i Oslo skal være utslippsfrie innen 2030 kan bli vanskelig å nå, og at det i tilfelle må innebære at man stenger Oslo for gjennomgangstrafikk, noe han ikke mener er gjennomførbart.

Powered by Labrador CMS