DEBATT

Slik markerer studentene ved Studenterhuset i Schultz' gate misnøyen med leieprisene til Studentsamskipnaden.
Slik markerer studentene ved Studenterhuset i Schultz' gate misnøyen med leieprisene til Studentsamskipnaden.

– Det er ikke egoistisk av studenter å kreve lavere husleie

I stedet for å representere et alternativ til markedslogikken, der studentenes behov settes først og boligprisene presses ned, opererer Studentsamskipnaden innenfor et system der boligen er en vare og ikke en rett.

Publisert

Tidligere leder av Velferdstinget i Oslo, Gard Løken Frøvoll, fra den nyliberale tenketanken Civita, skriver i studentavisen Universitas at aktivistene som krever lavere husleie fra Studentsamskipnaden er kunnskapsløse og egoistiske. Vi må rett og slett bare innse hvor heldige vi er, er holdningen til Frøvoll.

Det er synd å bli møtt med en slik hersketeknikk og nedlatende retorikk. Aksjonen og kravene til studentene er basert på solidaritet og et ønske om mer demokratisk påvirkning.

Ja, vi er kunnskapsløse

Istedenfor å peke på løsninger for studenter som sliter, setter Frøvoll studentene opp imot hverandre. Dessuten svarer ikke Frøvoll på den sentrale delen av kritikkene mot Studentsamskipnaden, mangelen på demokratisk påvirkning, innsyn i budsjettene og innsyn i hvordan Studentsamskipnaden bolig driftes i dag.

Her er vi faktisk enige med Frøvoll: vi er kunnskapsløse og savner tilgang på kunnskap. Det er vanskelig å være kunnskapsrik på hvordan best å drifte Studentsamskipnaden bolig uten noe som helst innsyn.

Øker leien midt under en krise

Ifølge Frøvoll går deler av Studentsamskipnadens inntekter som kommer fra husleie til kapitaloppbygging for å bygge og kjøpe boliger i fremtiden. Studentsamskipnaden har satt av over 250 millioner i fond i 2019 etter salg av eiendom.

Å si at en eventuell husleiereduksjon vil gå på studentenes regning, er en grov forenkling av hva som i realiteten skjer. Det er helt grunnleggende å sette av midler i gode tider for å bruke av disse i krisesituasjoner.

Det Studentsamskipnaden gjør nå, er å øke leia midt under en krise. En husleie som allerede er høy, tett opp imot markedspris. De mange studentene som må klare seg med stipend er i en sårbar situasjon, og Studentsamskipnaden har et ansvar for å ivareta disse studentene.

Ja, stipendordningen må bli bedre, men Studentsamskipnaden har fortsatt et ansvar.

Vi ønsker mer demokrati

At den eneste måten å holde inntektene oppe ved en eventuelt redusert husleie er dyrere mat i kantina, er vanskelig å tro på. Vi vet at Kunnskapsdepartementet bevilger flere hundre millioner til studentsamskipnader øremerket nye studentboliger, blant annet i 2020.

I årsregnskapet til Studentsamskipnaden kommer det frem at Studentsamskipnaden bolig har leieinntekter på mer enn en halv milliard i 2019. Det utgjør nesten halvparten av alle driftsinntektene til Studentsamskipnaden.

Vi stiller spørsmål ved hvordan disse pengene blir brukt og ønsker oss mer direkte demokratisk påvirkning.

Baserer seg på markedslogikk

Stemmer det at den beste veien til bedre studentvelferd, blant annet flere studentboliger, er gjennom stadig økende boligpriser? Vi mener at en viktig grunn til å redusere husleia i Studentsamskipnadens studentboliger er for å påvirke det stadig vanskeligere boligmarkedet i Oslo på en positiv måte.

I stedet for å representere et alternativ til markedslogikken, altså å sette studentenes behov først og slik være med på å presse ned prisene i boligmarkedet, opererer Studentsamskipnaden innenfor dagens system. I dette systemet er boligen en vare og ikke en rett.

Prisingen til Studentsamskipnaden er i stor grad basert på markedets utvikling, selv om det er en offentlig institusjon og ikke en privat.

Powered by Labrador CMS