DEBATT

Kjære byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen, jeg vil herved invitere deg til å komme på besøk til Eftasåsen borettslag for å ta en prat om hva som skal til for at byen vår skal være et sted der flere barnefamilier kan bli boende.
Kjære byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen, jeg vil herved invitere deg til å komme på besøk til Eftasåsen borettslag for å ta en prat om hva som skal til for at byen vår skal være et sted der flere barnefamilier kan bli boende.

– Plan- og bygningsetaten har avslått vår søknad med en begrunnelse som er bare helt høl i huet

Hei Hanna Marcussen, jeg skriver til deg i fortvilelse over hvordan plan- og bygningsetaten opptrer. De har alle verktøy de trenger for å bidra til at både vi og flere barnefamilier kan bli boende i Oslo, men velger å ikke bruke disse mulighetene.

Publisert

De bidrar heller til det motsatte. Nå håper jeg at du, i kraft av din posisjon, kan bidra til endring av praksis og bruk av skjønn i etaten.

La meg introdusere meg selv. Jeg er småbarnsfar og bor i en 67 kvm andel av en firemannsbolig på Oppsal, med kone og to barn på 3 og 6 år. Barna deler soverom med køyeseng.

Vi bor i et koselig og fint borettslag bestående av firemannsboliger og rekkehus. Vi har bodd her i snart fem år og trives veldig godt. Det går bra foreløpig, men om ikke lenge vil vi trenge mer plass. Men prisnivået på de aktuelle boligene rundt oss er dessverre altfor høyt.

Kan bo her resten av livet

Derfor har vi søkt plan- og bygningsetaten om å få bygge ut loftet og gjøre det om til en fullverdig etasje med to nye soverom og et lite bad.

Utbyggingen vil kun foregå i høyden og er dermed et bærekraftig og grønt tiltak, som vil gjøre at vi får mer boareal og potensielt kan bli boende her resten av livet. Rundt oss i borettslaget og over hele byen bor det andre familier med samme behov og muligheter.

Høl i huet

Plan- og bygningsetaten har avslått vår søknad, med begrunnelser vi mener ikke stemmer med virkeligheten og uten å bruke skjønn, som de har muligheten til.

De skriver blant annet at «i dette tilfelle kan vi ikke se at det er noen fordel som kan tillegges vekt». Samtidig skriver de i andre deler av avslaget: «Fordelen med å gi en dispensasjon er at boligen kan utvides med mer boareal, boligen får dermed økt brukbarhet og funksjonalitet. Slik vi vurderer det, er den anførte fordelen en objektiv fordel, men en fordel av en generell karakter, som gjør seg gjeldende i svært mange byggesaker».

Etaten mener dermed at dette er noe som ikke taler til fordel for saken og skal legges til grunn. Jeg mener det bør være motsatt. Og det tror jeg du, kjære byråd, og alle andre voksne, fornuftige mennesker vil være enige i.

Etaten peker jo selv på at dette er en løsning som kan gi økt boareal for mange – og dermed gir mulighet for flere til å bli boende. At dette ikke skal være en fordel, men årsak til at søknaden ikke godkjennes, er bare helt høl i huet.

Kan bare bygge oppover

For opplysningens skyld; det vi har søkt om dispensasjon fra er reguleringsplanen for området, hvor det er forhåndsgodkjent tegninger om å bygge ut i bredde eller lengde, men altså ikke oppover, som vi ber om.

Grunnen til at vi ønsker å bygge oppover er at vi bor i andre etasje i et hus som ligger for nærme veien på den ene siden og for nærme naboer på andre siden, slik at vi ikke kan bygge ut i noen av retningene, som mange andre rundt oss har gjort.

De kunne hjulpet mange

Jeg mener at plan- og bygningsetaten opptrer fullstendig uten skjønn her og hindrer en løsning som kan gjøre at veldig mange småbarnsfamilier får muligheten til å bli boende i Oslo, selv om de ikke har råd til å kjøpe et rekkehus til ni millioner.

Tiltaket vi har søkt om er bærekraftig, miljøvennlig og rettferdig og helt i tråd med den grønne boligpolitikken byrådet vil føre. Det gir ingen ekstra påvirkning på miljø, natur eller boligområdet annet enn i byggeperioden.

Det gir dessuten en økonomisk belastning både vi og mange andre gjennomsnittsfamilier vil klare, i motsetning til den belastningen det vil være å kjøpe et annet objekt med samme størrelse.

Tiltaket er dessuten godkjent av borettslagets styre og generalforsamling i to runder, med 65 mot 2 stemmer i siste runde.

Flere venter på vårt resultat

I avslaget vi har fått fra plan- og bygningsetaten begrunnes avslaget også med at en endring av gesimshøyde vil endre borettslagets enhetlige profil. Dette har vi vist med en enkel animasjon hvordan kommer til å se ut.

Bildene har blitt fremvist og diskutert i borettslagets generalforsamling og ble altså godkjent med overveldende flertall.

Spesielt siden tidligere utbygginger har gjort at borettslaget har en rekke forskjellige profiler allerede, vil vår endring kun bli en variasjon blant mange.

Det er også slik at vi ikke er de eneste som ønsker å gjøre dette. Allerede er det en annen søknad om nøyaktig samme tiltak inne, og det er flere som sitter på gjerdet og venter på resultatet i vår sak og vil gjøre det samme, om vi får lov.

I generalforsamlingen ble også dette løftet frem som et punkt. Vår løsning er en rettferdig løsning som gir mulighet for individuell utbygging og vil føre til at mange flere av småbarnsfamiliene får mulighet til å bli boende.

Dette var det bred enighet og støtte rundt. Endringen er altså ønsket av flertallet som bor her.

Ingen ulemper, sier etaten

På toppen av det hele skriver plan- og bygningsetaten i sitt avslag at «Tiltaket medfører en endring i firemannsboligens høyde og proporsjoner. Endringene svekker likevel ikke boligens visuelle kvaliteter vesentlig, og vi vurderer at tiltaket har tilfredsstillende visuelle kvaliteter i tråd med vurderingskriterier i paragraf 29-2 i plan- og bygningsloven».

I et annet avsnitt står det: «Den delen av tiltaket som ligger utenfor byggegrensen er liten og vil etter vårt syn i liten grad føre med seg ulemper for trafikksikkerheten, drift, eller vedlikeholdet av veien».

Et annet sted kan vi lese at «Etter en samlet vurdering konkluderer vi med at hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt».

Likevel presterer etaten å konkludere med at endringen av gesimshøyde er så alvorlig at de ikke kan godkjenne søknaden, og begrunner avslaget med at vi ligger utenfor byggegrense mot vei – som de altså selv sier egentlig ikke er noe problem.

Dessuten skal vi jo bygge oppover, så huset kommer ikke til å flytte en millimeter nærmere veien enn det allerede står. Hvor er logikken her?

Se saken med egne øyne

Kjære byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen, jeg vil herved invitere deg til å komme på besøk til Eftasåsen borettslag for å vurdere forslaget med egne øyne og samtidig ta en prat om hva som skal til for at byen vår skal være et sted der flere barnefamilier med normal inntekt kan bli boende, mens barna vokser.

Powered by Labrador CMS