DEBATT

To alternative diagonaler er utredet mellom Riksvei 4 og Riksvei 163: Fossumdiagonalen og Bredtvetdiagonalen.
To alternative diagonaler er utredet mellom Riksvei 4 og Riksvei 163: Fossumdiagonalen og Bredtvetdiagonalen.

– Vi vil ha bråk om støyen i Groruddalen

Hvorfor skal folk i Groruddalen måtte finne seg i det ingen andre hadde akseptert? Et innbyggertall på størrelse med en mellomstor norsk by bor i rød og gul støysone. Politikerne peker på hverandre, og ingen tar ansvar.

Publisert

Sammen med Sletteløkka Vel har vi fremmet et såkalt innbyggerinitiativ, som Oslo bystyre skal ta stilling til 24. november. Grunnen er at mellom 20.000 og 30.000 personer som bor langs Trondheimsveien daglig er plaget av støy.

Det tilsvarer innbyggertallet i en mellomstor norsk by, som Hamar eller Kongsberg, og ingen hadde funnet seg i at en hel slik by hadde bodd i rød eller gul støysone, slik det er langs Trondheimsveien.

Alt for lenge har politikerne i stat og kommune fått slippe unna med å skylde på hverandre, og gjøre ingenting. Alt for lenge har det vært slik at folk i Groruddalen bare må finne seg i for mye støy og trafikk.

Nå tvinger vi bystyret til å ta ansvar for situasjonen til disse titusener av støyplagede Oslo-folk. Problemet er at Trondheimsveien er riksvei, så det bystyret må gjøre er å fatte klare vedtak som byrådet så kan ta med seg i forhandlinger med Statens Vegvesen og Samferdselsdepartementet.

Handling nå

Groruddalen Miljøforum ønsker en forbindelse fra Trondheimsveien til Østre Aker vei – den såkalte Fossumdiagonalen – for å lede mye av trafikken vekk fra de tett bebodde områdene langs Trondheimsveien mellom Grorud og Sinsen.

Men Stortinget har ikke prioritert dette de neste tolv årene i Nasjonal Transportplan. Det er derfor helt nødvendig å gjøre noe konkret nå, uten å vente i flere tiår på en diagonal som kanskje aldri kommer.

Fossumdiagonalen øverst til høyre i kartet over.
Fossumdiagonalen øverst til høyre i kartet over.

Vil redusere støy og forurensning

Vi oppfordrer derfor bystyret til å vedta miljøfartsgrense på 60 km/t hele året, ikke bare om vinteren. Det er enkelt, billig og vil redusere støy og forurensning. Vedtar de det, kan byrådet gå til Statens Vegvesen og forlange dette fra neste sommer.

Samtidig ber vi bystyret forlange at en rekke andre tiltak utredes nøyere. Det kan være snakk om å gjøre om et felt til kollektivfelt, treplanting, 50 km/t fartsgrense om vinteren, og sykkelvei på begge sider av veien.

Forleng trikkeskinnene

Vi ber også bystyret vedta at kommunen skal legge press på Statens Vegvesen for å få disse til å godta et trikken forlenges fra Sinsen til Bjerke, og evt. videre til Tonsenhagen og/eller Veitvet.

Dette er også kjempeviktig for å sikre god kollektivadkomst til nye Aker sykehus. Målet vårt er at Trondheimsveien på sikt skal se mer ut som en bygate, med lavere fart, mer kollektivtrafikk og bedre løsninger for gående og syklene.

Bygg Fossumdiagonalen

Samtidig ber vi om at det utredes hvordan Fossumdiagonalen kan etableres på lang sikt, på en måte som ikke gir økt biltrafikk, men som et miljøtiltak der framtidig trafikk ledes bort fra de mest støybelastede boområdene.

Vi synes byrådet i lang tid har vært alt for passive i spørsmålene om å finne gode samferdselsløsninger for Groruddalen, og spesielt for Trondheimsveien. Derfor ber vi nå bystyret gi dem ett kraftig dytt framover.

Powered by Labrador CMS