DEBATT

– Har ikke folk på østkanten samme behov for grønne lunger og gode bomiljøer som folk rundt villaområder på vestkanten har, spør Luis Lautaro Espinoza. Her bygging av leiligheter på Ensjø tidligere i år.
– Har ikke folk på østkanten samme behov for grønne lunger og gode bomiljøer som folk rundt villaområder på vestkanten har, spør Luis Lautaro Espinoza. Her bygging av leiligheter på Ensjø tidligere i år.

– Oslo trenger en fortettingspolitikk som tar vare på vanlige arbeidsfolk

– Det bygges og fortettes i stor skala i Oslo. Enkelte områder skiller seg spesielt ut. De fleste av dem ligger på østkanten.

Publisert

Det er blitt bygd tusenvis av boliger rundt Løren, Ensjø og Helsfyr. Flere er på vei. Fortettingen rundt disse områdene har vært utbyggerstyrt og gått på bekostning av gode bokvaliteter. 

På Løren/Økern mangler naboene friområder og idrettsbaner. Det er rett og slett ikke plass. Selv om mangel på friområder er et kjent problem i området, valgte et flertall bestående av Høyre, SV, MDG og AP å stemme for mer fortetting og mindre park på ØkernDette til tross for store protester fra naboene

På Helsfyr og Ensjø får profittsøkende utbyggere som regel lov til å bygge høyere og tettere enn det kommunens egne fagetater anbefaler. Ikke nok med det så gikk nylig MDG-byråden ut og nærmest instruerte Plan- og bygningsetaten om å vurdere et opp til 70-meter høyhus i NRK-tomta på Ensjø, selv om dette strider med områdeplanen for Ensjø. 

Kontrasten er stor sammenlignet med mer velstående deler av byen. Nylig inngikk Høyre, SV, MDG, AP og Venstre en egen avtale om å verne villaområder rundt knutepunkter vest i Oslo. Argumentet deres var at det var viktig for å ta vare på grønne områder og gode bokvaliteter i disse områdene.

Det er viktig at man tar vare på grønne områder og gode bokvaliteter over hele Oslo. Likevel er det merkelig at ikke samme vurdering blir lagt til grunn når det planlegges for utbygging rundt knutepunkter i høyt fortettet områder på østkanten. Har ikke folk på østkanten samme behov for grønne lunger og gode bomiljøer som folk rundt villaområder på vestkanten har?

Forskning viser at grøntområder er viktig for vår fysiske og psykiske helse. Det estimeres at opptil 43 000 årlige dødsfall kunne vært unngått i Europa om det hadde vært tilstrekkelig tilgang til grønne lunger i byene. 

Partier som MDG nærmest skryter over at de kan presse inn enda flere boliger i Hovinbyen, hvor de allerede høyt fortettet områdene som Løren og Ensjø ligger. Det er skummelt å tenke på hvordan dette vil se ut om noen år, og hvilke konsekvenser det vil ha for folkehelsa til vanlige arbeidsfolk på østkanten.

Det handler ikke om å flytte slike monsterprosjektene til Smestad eller Montebello. Likevel, når de fleste partiene nærmest kjemper om å være det mest utbyggervennlige partiet, er det merkelig at de også går for at private villahager – som er utilgjengelig for allmennheten – vernes fra denne utbyggingen. Dette øker naturligvis presset på allerede høyt fortettet områder på østkanten.

Det er på sin plass å kreve at det er tilstrekkelig med friområder og parker i gamle og nye områder øst for Akerselva. God byplanlegging utjevner også forskjellene i en klassedelt by som Oslo. Folk med vanlig inntekt har også krav på gode bomiljøer, og rett til å trives i byen som skal være for alle.

Powered by Labrador CMS