Norske Boligbyggelag forventer en moderat prisutvikling på borettslag i 2022.
Norske Boligbyggelag forventer en moderat prisutvikling på borettslag i 2022.

Borettslagsprisene steg syv prosent i fjor

– Vi forventer at den moderate utviklingen fortsetter i 2022 og anslår en prisvekst på tre prosent. Da legger vi legger til grunn at tre til fire rentehevninger fra Norges Bank vil dempe prispresset, sier sjeføkonom.

Publisert

Norske Boligbyggelags prisstatistikk viser at prisen på borettslagsboliger steg 0,7 prosent i 4. kvartal 2021. I løpet av 2021 økte borettslagsprisene hele syv prosent.

– Fjoråret startet med en kraftig prisvekst som avtok utover våren. Siste halvdel av 2021 har boligprisene kun steget moderat. NBBL forventer at den moderate utviklingen fortsetter også i 2022 og anslår en prisvekst på tre prosent. Da legger vi legger til grunn at tre til fire rentehevninger fra Norges Bank i løpet av året vil være nok til å dempe prispresset, sier sjeføkonom i NBBL, Christian Frengstad Bjerknes.

Vanskelig for neste generasjon

Renteoppgangen skyldes økt aktivitet i norsk økonomi, samtidig som lav arbeidsledighet skaper forventninger om et godt lønnsoppgjør og økt kjøpekraft i husholdningene.

– I tillegg vrir fortsatt pandemien husholdningenes konsum mot boligmarkedet. Derfor vurderer vi det slik at boligmarkedet tåler høyere rente og at boligprisveksten blir moderat det kommende året, sier Frengstad Bjerknes.

– En myk landing i boligmarkedet er gode nyheter. Boligprisene har allikevel steget langt mer enn inntektene de siste årene. Det har gjort det vanskeligere for neste generasjon som vil inn på boligmarkedet, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

Powered by Labrador CMS