– På vegne av byrommene ber jeg Vinmonopolet ta ansvar for Majorstukrysset

Publisert

For femten år siden var Majorstukrysset en attraksjon. På den ene siden var Polet, på den andre Vinkelgården med kafe, Vinkel sko, kiosk, frisør, konfeksjon, liv og røre.

Vinmonopolet på Majorstua var en institusjon. Den sentrale beliggenhet, det flotte bygget og mange kunder ga plassen utenfor masse aktivitet. Her var det bladsalg, sang, og boller. Nå er trappen død. Det er Vinmonopolets skyld.

Butikken som skal selge minst mulig

Vinmonopolet har en herlig dobbelthet. De er en butikk som skal selge minst mulig av varene de har i butikken. De er den enste navngitte butikken i Norges lover. «Retten til salg av alkoholholdige drikker kan bare foretas av AS Vinmonopolet på grunnlag av kommunal bevilling…» står det i alkoholloven. Med formålet: «Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer.»

Norgeshistoriens største butikksuksess

Men politikk er pragmatikk. De må samtidig yte god sørvis, så det ikke blir motstand mot ordningen. De skal være tilgjengelige (selv om alle vet at pris og tilgjengelighet er de beste virkemidlene for å begrense salget). De skal drive godt, og god sørvis fører jo til fornøyde kunder og mersalg – og det klarer de med glans. De er norgeshistoriens største butikksuksess. Fra å være et bevis på at staten ikke kan drive butikk, vinner de kundebarometeret år etter år. De får oss forbrukere til å drømme om at staten skal ta over Rema og Prix – for kvalitetens skyld. Høyres forhold til Vinmonopolet, har blitt som SVs forhold til monarkiet.

Flyttet til vestkantens kjipeste kjøpesenter

Men de er dessverre også en vanlig bedrift som passer på budsjetter og bunnlinjer, som alle andre bedrifter, som sannsynligvis betyr at deres eventuelle andre samfunnsansvar lett blir underordnet andre budsjettøkonomiske betraktninger.

Det sentrale spørsmålet er: Hvor skal polet ligge? Ja, Hvor ville du lagt en butikk? I byens nest største trafikknutepunkt, Majorstua, der polet allerede har ligget i 40 år, eller ville du ha flyttet til bakevjen, i dumpa bak bensinstasjonen i Sørkedalsveien, til vestkantens kjipeste kjøpesenter?

Et annenrangs kjøpesenter

I forskningen rundt kjøpesentre kalles Vinmonopolet en «magnet», en forutsetning for sentrets potensiale. De trenger andre magneter som post, H&M, apotek, skriver for eksempel Odd Gisholt i Magma: «Et kjøpesenter uten vinmonopol vil lett bli sett på som annenrangs.»

Polet er en magnet

Det er derfor mer enn rimelig å anta at polet står sterkt i forhandlingene om husleia. De står så sterkt at det er rimelig at de andre butikkene gjerne vil betale for at vinmonopolet skal være deres naboer. De slipper sikkert senteravgifter og alt annet som hører med. Man kan også tenke seg andre former for betaling, siden salg i seg selv ikke er det beste kriteriet til et vellykket pol – for styret og butikksjefen.

Sabotasje av bydelen

Å flytte fra en av de beste lokalene i Norge til en bakevje er åpenbart en gal beslutning for kundene og for byen. Colosseum kjøpesenter er et bilorientert sentrum. Fotgjengere må, av alle ting, gå gjennom en bensinstasjon for å komme til polet. Her er det ikke rom for noe av det bylivet polet ga Majorstukrysset. Beslutningen av å legge polet til et kjøpesenter er direkte sabotasje av en bydel, et byrom, de som bor der og tilreisende.

Majorstua er et knutepunkt

I et servilt intervju, om hvorfor de flyttet, presterte en sjef i polet først å si at Majorstua er et knutepunkt, og det er viktig å være representert i området, og så: «Vi ønsker også at våre kunder skal ha gode parkeringsmuligheter.» Parkere! Majorstua har den nest største kollektive gjennomstrømningen i landet. Det går fem t-baner, ni busslinjer og tre trikkelinjer gjennom det krysset.

Polet er byens eiendom

Er Vinmonopolet sin byutviklingsmakt bevisst? Har de en lokaliseringsagenda, eller humper de fra enkeltbeslutning til enkeltbeslutning uten bevissthet om hva de gjør med stedsutviklingen? Har de en lokaliseringsstrategi, er det for så vidt greit, men de må kunne gjøre rede for den. Hvis polet ikke har noen strategi, burde de skaffe seg det. Og den burde debatteres offentlig. Polet er byens eiendom.

Kommunen kan omgjøre beslutningen

Hva som er årsaken, om det er ren budsjettstyring, gratis lokaler eller politisk latskap eller korrupsjon, er vanskelig å fastslå. Det virker som om Vinmonopolet selv tror at det er de som bestemmer hvor polene skal ligge. Men i lovens paragraf 3-3, om fastsettelse av antall salgsbevillinger for AS Vinmonopolet står det imidlertid helt klart at: «Kommunestyret fastsetter det høyeste antall utsalgssteder for AS Vinmonopolet innen kommunen og godkjenner deres beliggenhet.»

Det virker altså som at Oslo kommune har godkjent flyttingen. Og, med denne paragrafen bak speilet, virker det også som om de kan omgjøre beslutningen.

Vil vi at Majorstukrysset skal være dødt

Vil vi ha en bilorientert by? Vil vi at folk skal ta bilen til Majorstua for å gå på polet? Vil vi at Majorstukrysset skal være dødt? Hva vil de tusener på tusener fotgjengere som hver dag bruker byrommet? Hva vil lokalbefolkningen?

Handelsstanden i Bogstadveien er flinke til å samarbeide. De pynter gaten på en aldeles nydelig måte til jul, og lager bilfri første lørdag i måneden. Jeg oppfordrer Bogstadveien handelsforening til å jobbe slik kjøpesentrene ellers gjør for å dele på utgiftene til et pol.

Feilen kan gjøres om

På vegne av byrommene ber jeg Vinmonopolet ta et bypolitisk ansvar.

Jeg ber byrådet, Vinmonopolet og handelsstanden om å ta en befaring og se hva man kan gjøre. Jeg oppfordrer Vinmonopolet til å utvide sitt mandat til også å være et bypolitisk instrument for å hindre sentrumsdød. For 20 år siden lå de fleste pol i bysentrene, nå ligger nesten alle i kjøpesentrene. Vinmonopolet og svake politikere har skylden til det. Men mange feil kan heldigvis gjøres om.

Vinmonopolet svarer her.

Powered by Labrador CMS