Byråd Hanna Marcussen er redd for at et ja til familien Grønhaug vil skape presedens og føre til at man må si ja til mange flere som vil bygge ut.
Byråd Hanna Marcussen er redd for at et ja til familien Grønhaug vil skape presedens og føre til at man må si ja til mange flere som vil bygge ut.

Boligbyråd Marcussen gir ingen støtte til familien Grønhaugs ønske om å utvide boligen. – Men jeg vil se på saken med friske øyne hvis de velger å sende inn en klage

Plan og bygg mener Oppsal-familiens ønske om å få bygget soverom på loftet ikke er god nok grunn til å fravike dagens regler. Også byråd Hanna Marcussen er skeptisk.

Publisert

VårtOslo har skrevet om familien på Oppsal som har fått avslag på søknaden om utbygging av loftet for å bygge soverom til barna.

Plan- og bygningsetaten ønsker ikke gi dispensasjon fra dagens regler. Heller ikke om familien Grønhaug får økt boarealet og laget ekstra soverom til barna, noe som vil gjøre det mulig for familien å fortsette å ha plass til å bo i leiligheten.

Vil ikke avvike fra reglene for boområdene

Byråd for byutvikling Hanna Marcussen har ikke vurdert saken til familien Grønhaug konkret. Men på generelt grunnlag sier hun at man i småhusområdene har detaljerte regler for utnyttelse, der det blant annet legges vekt på å bevare grønt og særpreg for å ivareta gode boområder:

— Det skal mye til for å få unntak fra disse bestemmelsene. Sivilombudsmannen har presisert at forhold som gir fordeler til enkeltpersoner ikke bør tillegges vekt når det skal gis dispensasjoner.

Vil se saken med friske øyne

— Slik jeg forstår det, er det fordi svært mange ville ønsket seg slike fordeler, som større plass. Hvis større plass alene skulle være god nok grunn til å avvike fra reguleringer vedtatt av bystyret, vil regelverket for å ivareta småhusområdene ikke lenger fungere i praksis, sier hun.

Marcussen legger til, etter at VårtOslo har publisert saken:

— Jeg er generelt opptatt av at småbarnsfamilier skal kunne bli boende i byen og vi ønsker å legge til rette for gode boliger og gode uteområder. Jeg vil gjerne understreke at jeg ikke kjenner detaljene i denne saken og at jeg ikke har gjort meg opp noen mening om beboeren kan få dispensasjon eller ikke, og jeg vil se på saken med friske øyne hvis han velger å sende inn en klage.

I så fall vil saken komme til byrådens bord for ny vurdering, og deretter sendes fra byrådet til byutviklingsutvalget for endelig vurdering.

Powered by Labrador CMS