Illustrasjonsfoto: Colorbox
Illustrasjonsfoto: Colorbox

— At vektere skal håndtere utagerende skoleelever, ryster meg som fagperson

Publisert Sist oppdatert

— Denne uken kom det fram at vektere er satt inn til å håndtere utagerende elever på skolen. Da mener jeg at det er fare på ferde.

I følge Dagsavisen sier Securitas, et av selskapene som er involvert, at de enten kan ha direkte kontakt med elever, være bindeledd mellom dem og læreren eller fungere som en ekstra autoritetsperson.

Dette har rystet meg som fagperson – både med bakgrunn innenfor helse og innenfor skole.

Når skoleledere går til det skritt å ansette eller engasjere vektere i forhold til elever som fremviser utfordrende atferd, mener jeg det er fare på ferde. Det er uholdbart at man tyr til ufaglært arbeidskraft for å løse kanskje de største utfordringene skolen står overfor.

Bruk heller vernepleiere

Arbeidskraft som møter forventinger om at ”…erfaring med ungdom er en fordel”. Jeg undrer meg hva dette handler om – handler det om manglende kunnskap hos de som hyrer inn vektere, eller handler det om økonomi?

Det finnes profesjoner som er utdannet til å jobbe med utfordrende atferd, og elever som strever med å forholde seg til skolenes rammer.

Det utdannes om lag 800 til 1000 vernepleiere årlig. Jeg vet at mange av disse er åpne for å jobbe i skolen. Allikevel velger skolene å ikke bruke denne kompetansen.

Vernepleiere er gode på atferd

Å hente inn vektere er som å engasjere Norsk folkehjelp eller Røde kors til å bistå i kreftbehandling, eller under et kirurgisk inngrep. Begge organisasjonene gjør viktige jobber i samfunnet, men alle vet at det er begrensninger for hva de kan utføre.

Vernepleiere er utdannet til å jobbe med atferd – og det er atferd det handler om her.

Det er ikke sikker at alle pedagoger eller spesialpedagoger er like kompetente på disse krevende oppgavene. Da må man ty til annen kompetanse som samfunnet besitter – selv om ikke det er den mest tradisjonelle kompetansen skolen bruker.

Vi er ikke en trussel

Jeg er redd for at det fortsatt er en usikkerhet forbundet med å få nye yrkesgrupper inn i skolen. Jeg håper ikke at andre yrkesgrupper oppleves å være en trussel, men en styrking av skolens kompetanse for å gi et best mulig tilbud til elevene.

Vernepleiere er en høgskoleutdanning med autorisasjon innenfor helse. De har kompetanse på å se miljøbetingelser og tilrettelegge for hensiktsmessig og ønsket atferd.

Dette vil være vesentlig kunnskap for å få til endringer over tid, og ikke bare håndtering av den uhensiktsmessige atferden der og da.

Jeg håper og tror at politikerne involverer seg i dette så fort som mulig. For realiteten er at om man hadde rustet opp skolen med riktig kompetanse, hadde kostbare og potensielt ødeleggende akuttiltak vært unødvendige. Ikke bare for elevene, men også for skolemiljøet og læringsmiljøet.