Folk bør oppgradere vannblander og kran for å senke vannforbruket, mener skribenten. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet
Folk bør oppgradere vannblander og kran for å senke vannforbruket, mener skribenten. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet

Oslo kommune og husholdningene bør bruke vannet mer effektivt

Nylig ba Oslo kommune byens innbyggere redusere vannforbruket i varmen. Ved å oppgradere vannblandere og gamle kraner, kan borettslag og kommune redusere vannforbruket betydelig.

Publisert Sist oppdatert

I forrige uke ba Oslo kommune byens innbyggere redusere vannforbruket på grunn av forsyningsproblemer i det varme været. Det er en viktig påminnelse om at vann i perioder kan bli en knapphetsressurs, også i Norge. Derfor bør både det offentlige og husholdningene gjøre mer for at vannet brukes mest mulig effektivt.

Effektiv vannbruk handler om holdninger, men også om teknologi. Små investeringer i nye løsninger, kan gi store besparelser.  For kort tid siden slapp det svenske forskningsinstituttet Rise Research Institute rapporten «Vattenanvending med energieffektiva blandare».

Store besparelser er mulig

Rises analytikere fulgte vannforbruket til «gjennomsnitts-Svensson» i flere rekkehus i byen Borås over en lengre periode. Målet var å dokumentere hvorvidt enkle og rimelige endringer i vannsystemer kunne gi betydelige besparelser i særlig varmtvannsforbruket – og dermed også bruken av energi.

Funnene er oppsiktsvekkende: Ved å oppgradere vannblandere lyktes borettslagene som var med i prosjektet å redusere varmtvannsforbruket med mer enn 25 prosent. Kastrup Lufthavn i København reduserte for eksempel sitt samlede vannforbruk med 24 prosent og varmtvannforbruket med 60 prosent ved å bytte ut gamle kraner – og fikk samtidig betydelige driftskostnader hvert år. Herlev sykehus i samme by gjorde samme grep, til samme resultat – 63 prosent lavere varmtvannsforbruk og betydelige besparelser.

Teknologien rundt vann bør oppgraderes

Klimaendringene kommer til å gi Norge mye mer nedbør og våtere klima. Men i perioder vil det også bli mer varme, tørrere vær og derved større knapphet på vannressursene. 2018 er en påminnelse: Flommen i april ble avløst av en rekordvarm mai. I et nytt klima blir det stadig viktigere å håndtere vann på en ressurseffektiv måte.

Derfor bør både det offentlige og husholdningene gjøre mer for å oppgradere teknologien for håndtering av vann. Delvis handler det om informasjon og kunnskap. Men når avstanden mellom gamle og nye produkter har blitt så stor som den er i dag, bør også skjerpede offentlige krav vurderes.

Nytt regelverk bør vurderes

Det er liten grunn til å godta at for eksempel kommunale og statlige bygg beholder ineffektive løsninger som sløser med vann og energi, når ny teknologi finnes- og oppgraderingene sparer seg i løpet av få år.

Det er totalkostnaden som teller – ikke prisen pr. produkt. Derfor er det særlig viktig at de mest moderne og effektive løsningene velges i nybygg.  Bransjen har levert teknologien – nå bør myndighetene følge opp i regelverket.