Grønland, en vinterdag. Foto: Merethe Ruud
Grønland, en vinterdag. Foto: Merethe Ruud

— Ja til mindre trafikk over Grønland

Publisert

Mindre trafikk er bra. Men vi må ta oss tid til å tenke gjennom konsekvensene av et bilfritt Grønland.

MDG i bydel Gamle Oslo har fremmet forslag om bilfritt Grønland. Utspillet må forstås som et konstruktivt innspill til det pågående arbeidet med områdeløft for Grønland og Vaterland. Tilsvarende ønsker Gamle Oslo Høyre å vurdere stenging av Vaterland Bro for gjennomkjøring.

Myke trafikanter taper

Høyre i Gamle Oslo er positive til tiltak for å redusere trafikk, støy og forurensning i bydelen generelt, og på Grønland spesielt. Særlig områdene rundt Vaterland, gjennom Grønland og videre opp Tøyengata er tungt belastet. Her er myke trafikanter dessverre nedprioritert.

Vi må ikke forhaste oss

Høyre er imidlertid skeptisk til forhastede tiltak uten å ta hensyn til de med spesielle behov. MDG er i inneværende periode i posisjon og har byråden på dette feltet. Ansvarlige politikere må gjennom sine vedtak og handlinger ta hensyn til hele byen og alle mennesker, ikke bare egne sympatisører.

Det er særlig tre grunner til at forslaget må forstås som et konstruktivt innspill til videre arbeid, og ikke kan anses som tiltak som umiddelbart skal innføres.

Noen trenger bilen

For det første må vi respektere at noen er avhengig av bil. Høyre er skeptisk til at MDG og deres røde samarbeidsparter benytter enhver anledning til å presse privatbilen ut av Oslo sentrum. Høyre er positiv til tiltak som reduserer trafikkbelastning og som prioriterer myke trafikanter, men mener det er dramatisk å fjerne parkeringsplasser og forby biler totalt. Fremfor å gjøre hverdagen vanskeligere for dem som er avhengige av bilen, vil Høyre gjøre det enklere å velge bilen bort.

Hva mener beboerne

For det andre må vi lytte til beboere og andre som ferdes i området. Hva er deres ønsker og behov? Dette skal man gjøre i arbeidet med områdeløft for Grønland og Vaterland. Da skal beboere, næringsliv, offentlige etater, politikere og andre gå i dialog og sammen finne de beste løsningene for et trygt og trivelig Grønland. Først etter at denne prosessen har kommet i gang, skal tiltak iverksettes. Ett tiltak kan da være områder som helt eller delvis gjøres bilfrie.

Hvor vil trafikken forflytte seg

For det tredje må vi ta hensyn til helheten. Noen vil alltid kjøre bil, hovedsakelig fordi de må. Stenger man én gate, vil denne trafikken gå andre steder. Rammer dette ferdselsårer for skolebarna våre? Bidrar det til unødvendig støy eller forurensning? Skaper stenging ett sted trafikale problemer andre steder? Forhåpentligvis kommer trafikkplan og trafikksikkerhetsplan for Gamle Oslo til behandling i 2017, slik at dette kan sees i sammenheng med områdeløftet for Grønland og Vaterland. Dette må naturlig nok også sees i sammenheng med blant annet en oppgradering av Brugata og Storgata.

Ja til mindre trafikk

Høyre i Gamle Oslo ser frem til arbeidet med et etterlengtet løft for Grønland og Vaterland. Når alle har kommet til orde, samt alle konsekvenser er kartlagt og gjennomtenkt, håper Høyre i Gamle Oslo at vi alle kan stå bak konkrete tiltak som reduserer trafikk, støy og forurensning på Grønland.

 

 

Powered by Labrador CMS