E18 forbi Frognerkilen. Illustrasjonsfoto: abrunvoll / Flickr
E18 forbi Frognerkilen. Illustrasjonsfoto: abrunvoll / Flickr

– Når datteren min på tre år hoster, kan jeg noen ganger ikke unngå å tenke på at Høyre og FrP vil utvide motorveien

Publisert

– Er Høyre mer opptatt av å måle luftforurensningen enn av å redusere den? Alle burde ha rett til å puste ren og trygg luft.

Hvert år dør 185 personer i Oslo for tidlig på grunn av svevestøv. Politikere har visst i mange år at barna våre puster helseskadelig luft, men vi hører stort sett bare om det i de periodene med enkeltdager der luftforurensningen overskrider de lovlige grenseverdiene.

Slik som sist vinter, da vi iverksatte midlertidig forbud mot dieselbiler på byens veier. Men det er mindre bekymring og varskorop resten av året, til tross for at konsekvensene av jevnt og trutt å puste forurenset luft også da er svært skadelig.

— Vi puster helseskadelig luft

Under forrige bystyremøte behandlet bystyret et forslag fra Høyre om flere målestasjoner for luftkvalitet. Det er positivt at Høyre er opptatt av grundigere målinger. Samtidig er det skuffende at Høyre ikke er mer offensive på å gjøre noe med årsakene til luftforurensningen. Partiet har slept beina etter seg i nærmest alle saker som handler om begrensninger i biltrafikk og prioritering av bilfritt byliv, sykkel og kollektivtransport.

Muligheten til å iverksette dieselforbud kom først på plass da det rødgrønne byrådet kom til makten. Det kan med andre ord virke som om Høyre har veldig god tid til å kutte forurensningen. I mellomtiden puster vi helseskadelig luft.

Barn og eldre mest utsatt

Enkeltdager med helseskadelig luft gir hovedsakelig forverring av eksisterende sykdommer, mens luftforurensning over lang tid i tillegg kan bidra til utvikling av sykdom. Det vi vet om konsekvensene av luftforurensning gir meg som politiker grunn til uro.

Nyere forskning gir stadig sterkere holdepunkter for at luftforurensning også kan påvirke nervesystemet og øke hyppigheten av sykdommer som diabetes og lungekreft. Barn, eldre, gravide og personer med sykdommer som astma, KOLS og hjerte-karlidelser er spesielt sårbare for luftforurensning.

Vil ikke sløse bort fellesskapets bompenger

For å oppsummere: Friske mennesker blir syke, de syke blir sykere og de aller sykeste dør for tidlig. Det er også forskjell på juridiske grenseverdier for luftkvalitet og folkehelseinstituttets anbefalinger for hva som er ren og trygg luft å puste for alle. De siste er nemlig lavere. Det betyr at vi hele tiden må jobbe for å komme godt under de juridiske grenseverdiene.

Når datteren min på tre år hoster, så kan jeg noen ganger ikke unngå å tenke på at Høyre og FrP vil utvide motorveien E18 i vestkorridoren for å legge til rette for mer biltrafikk.

For når vi i SV og de andre byrådspartiene sier at vi vil redusere biltrafikken og at vi ikke vil sløse bort fellesskapets bompenger på å utvide motorveier som genererer mer biltrafikk, ja da er det dette det handler om. Vi vil at alle skal kunne puste ren og trygg luft.

Powered by Labrador CMS