Mobilitetshus Frogner kan få inntil 600 elbilplasser, og plasser til elscooter, sykkel, elsykkel, lastesykkel, og ellastestesykkel. I tillegg skal det fokuseres på bildeling, og det kan bli bilvask, sykkelvask, verksted for sykkelmekking - og kanskje selvbetjent kaffebar. Tegning: Niels Torp
Mobilitetshus Frogner kan få inntil 600 elbilplasser, og plasser til elscooter, sykkel, elsykkel, lastesykkel, og ellastestesykkel. I tillegg skal det fokuseres på bildeling, og det kan bli bilvask, sykkelvask, verksted for sykkelmekking - og kanskje selvbetjent kaffebar. Tegning: Niels Torp

Frogner kan få verdens største parkeringsanlegg for elektriske biler, sykler, scootere og bildeling

Publisert

Arbeiderpartiet vil at verdens største "mobilitetshus" skal bygges under jorden på Frogner. Det blir blant annet plass til opp til 600 elbiler.

I tillegg til å være verdens største mobilitetshus, vil det være Norges første.

Ideen er å bygge et underjordisk anlegg for elektriske biler, sykler og scootere, bilvask, sykkelvask, sykkelverksted, og med et betydelig innslag av delebiler. Alle parkeringsplasser skal ha uttak for lading.

— Dette gir flere mennesker i Oslo muligheten til å bytte ut den fossile bilen med en elbil, sier Victoria Marie Evensen (Ap), leder av byutviklingskomiteen i Oslo bystyre.

Hvis alt går etter planen, kan Mobilitetshus Frogner stå klart høsten 2019. Anlegget skal ha innkjøring for bil fra Haxthausens gate, og fotgjenger- og sykkelinngang fra Lille Frogner allé.

Bli med på en animert omvisning i Mobilitetshus Frogner.

Mobilitetshus Frogner from Christian Aas-Engelstad on Vimeo.

Bildeling

Evensen er opptatt av at mobilitetshuset skal gi gode muligheter for bildeling.

— Med delingsbiler i anleggene får beboerne i området muligheten til å dekke transportbehovet ved deling i stedet for å eie egen bil, poengterer hun.

- Det er stadig færre som har bruk for bil i det daglige i byen, men det er praktisk å ha dersom man skal på fjellet, kjøre ungene på turnering eller hente noe man har kjøpt bruk på Finn. Da er det greit å kunne være medlem i en bildelingsordning. Det må vi legge til rette for, sier Frode Jacobsen, leder av Oslo Ap og finanskomiteen i bystyret.

Oslo Aps Andreas Halse (t.v.), Victoria Marie Evensen og Frode Jacobsen er store tilhengere av mobilitetshuset. I tillegg har de stor makt på rådhuset og er kjernen i den politiske innsatsen for å få realisert prosjektet. Her står de i sykkelparkeringen på rådhuset i går. Foto: Privat
Oslo Aps Andreas Halse (t.v.), Victoria Marie Evensen og Frode Jacobsen er store tilhengere av mobilitetshuset. I tillegg har de stor makt på rådhuset og er kjernen i den politiske innsatsen for å få realisert prosjektet. Her står de i sykkelparkeringen på rådhuset i går. Foto: Privat

Rikelig plass til sykler

Frogner er et pressområde hvor mange parkeringsplasser blir fjernet for å gi plass til sykkelveier.

— Sykkel har blitt et viktig transportmiddel i Oslo. Et mobilitetshus må ha rikelig plass til sykler, og det må føles trygt å parkere sykkelen der, og være for lading og hurtiglading av sykkel. Vi ser også at flere tar i bruk elektriske transportsykler. Et slikt hus bør tilrettelegge for parkering, utleie og lading av disse, sier Andreas Halse, miljøpolitisk talsperson i Oslo Ap.

Videre mener Jacobsen, Evensen og Halse at et mobilitetshus bør være en «One-stop shop», hvor det er sykkelverksteder, gjør-det- selv-stasjoner og andre tjenester man har bruk for knyttet til sykling.

Tverrsnitt Mobilitetshus Frogner

 

— Dette her er fremtiden

Ideen bak mobilitetshuset kommer fra selskapet Grønnere Oslo, som har utarbeidet prosjektet i samarbeid med Veidekke, Niels Torp Arkitekter og One Park.

— Prosjektet er veldig grønt, det er miljøvennlig, det er fremtidens måte å tenke transport på. Vårt perspektiv er nullutslipp, sier Knut Bertil Steen, pressetalsmann i Grønnere Oslo.

Steen er svært fornøyd med støtten fra Oslo Ap.

— Vi er veldig glade for at Ap ser at dette her er fremtiden, at dette er måten å tenke mobilitet på. Vi tar det som et veldig godt signal at byens største parti, som leder denne byen, går ut og sier at de ønsker anlegget, sier han.

Mobilitetshuset kan blant annet få selvbetjent kaffebar, sykkelverksted og sykkelutleie. Tegning: Niels Torp
Mobilitetshuset kan blant annet få selvbetjent kaffebar, sykkelverksted og sykkelutleie. Tegning: Niels Torp

Verdens største mobilitetshus

I tillegg til at det er Norges første mobilitetshus, er det så vidt Steen vet også verdens største.

Bortsett fra de to inngangene, vil anlegget likevel være usynlig fra utsiden. Mobilitetshuset skal ligge inne i en fjellknaus. De skal sprenge ut og lage to fjellhaller, med fire etasjer i hver hall.

— Skal dere lage flere mobilitetshus, eller er dette et engangstilfelle?

— Vi sier at vi vil bygge flere mobilitetshus, men vi har kommet lengst med prosjektet på Frogner. Vi tror at i Oslo indre by, der hvor folk ikke har sin egen faste parkeringsplass, vil det ofte være behov for et mobilitetshus. Vi er ikke der ennå at vi sier at skal bygge, men at det er vår ambisjon, og da er det naturlig å tenke Grünerløkka og St. Hanshaugen, avslører Steen.

Her ser vi området på Frogner hvor mobilitetshuset skal ligge. Anlegget skal ha innkjøring for bil fra Haxthausens gate (1), og fotgjenger- og sykkelinngang fra Lille Frogner allé (2).
Her ser vi området på Frogner hvor mobilitetshuset skal ligge. Anlegget skal ha innkjøring for bil fra Haxthausens gate (1), og fotgjenger- og sykkelinngang fra Lille Frogner allé (2).

Kan bli overgangsperiode med fossilbiler

Selv om mobilitetshuset er tiltenkt elbiler (og kanskje hybridbiler), understreker Steen at det kan bli nødvendig med en overgangsperiode hvor også fossilbiler kan parkere i huset.

600 bilplasser er mange plasser, og Steen regner med at det ikke vil være nok elbileiere på Frogner til å fylle opp kapasiteten i begynnelsen.

— Til slutt skal det bare være elbiler der, men vi må se om vi kan finne noen løsninger i en overgangsperiode, sier han.

En slik løsning er noe Grønnere Oslo ønsker å se på i samarbeid med politikerne i bystyret.

Tegning: Niels Torp
Tegning: Niels Torp

Bydel Frogner er positive

Saken er inne til behandling hos Plan- og bygningsetaten (PBE). I forbindelse med prosessen har bydel Frogner kommet med en uttalelse. Der skriver de at de støtter ideen om et mobilitetshus på Frogner, og vil at det skal utredes gjennom en reguleringsplan.

Bydelsdirektør Kari Andreassen og overarkitekt Kittil Berdal Berg trekker frem at anlegget primært skal tilby faste parkeringsplasser for beboere, og ikke for gjesteparkering.

De påpeker at det er mangel på parkeringsplasser og ladestasjoner i bydelen, og at mange heller ikke kan bygge ut infrastruktur for lading der de bor fordi det ikke er plass. Derfor tror de at mobilitetshuset kan gjøre det lettere for folk å bytte til elbil.

Også blant annet bymiljøetaten, Sykkelprosjektet, Elbilforeningen og Bilkollektivet støtter prosjektet. Ifølge bymiljøetaten bør prosjektet "være et pilotprosjekt med stort fremtidig potensial, og dersom innhold og tilrettelegging blir optimal, kunne være en modell også for andre «mobilitetshus»."

Tegning: Niels Torp
Tegning: Niels Torp

Men, Plan- og bygg sier stopp

Skal det bli mobilitetshus, må området omreguleres. Grønnere Oslo er altså i dialog med PBE. Grønnere Oslo igangsatte prosessen i juni, men i september sa PBE stopp.

— Plan- og bygningsetaten har valgt å stoppe planinitiativet fordi det bryter med statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, og med Kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030 når det gjelder målene for en bærekraftig byutvikling, sier Andreas Vaa Bermann, avdelingsdirektør for områdeutvikling i PBE.

Andreas Vaa Bermann, avdelingsdirektør for områdeutvikling i PBE. Foto: Terje Heiestad
Andreas Vaa Bermann, avdelingsdirektør for områdeutvikling i PBE. Foto: Terje Heiestad

Vil ikke ha flere biler

Bermann forklarer at PBE er fokusert på å redusere privat bilbruk.

— Forslaget bidrar ikke til  å redusere bilbruk. Vi mener forslaget prioriterer privatbiler fremfor grønn mobilitet. Til tross for at noe gateparkering antakelig vil bli fjernet, vil realisering av parkeringshuset øke det totale antallet parkeringsplasser for privatbiler i området. Tilrettelegging av flere p-plasser vil etter Plan- og bygningsetatens vurdering tilrettelegge for økt biltrafikk, sier Bermann.

PBE mener blant annet at prosjektet bryter med de rødgrønnes byrådserklæring, hvor målet er å redusere all biltrafikk i Oslo med 20 prosent innen inneværende bystyreperiode. Bystyreperioden varer til 2019.

— For å oppnå de definerte målene om redusert privat biltrafikk, må vi planlegge på en måte som reduserer bilavhengigheten. Vi kan derfor ikke anbefale et parkeringsanlegg for 600 biler, sier Bermann.

Tegning: Niels Torp
Tegning: Niels Torp

Tror ikke på bildeling og sykkelparkering

PBE er enige i at bildeling kan føre til færre biler, men tror at dette fungerer bedre i områder med få P-plasser. I tillegg mener de at det er vanskelig å sikre bildelingsplasser i en reguleringsplan.

PBE er også skeptiske til planene om sykkelparkering. De argumenterer for at syklers store fortrinn er deres "tilgjengelighet og mobilitet", og at sykkelparkering derfor bør være på gatenivå, ikke i et parkeringshus. "Det er ... vanskelig å se for seg at plassering av sykler i parkeringshus vil kunne bidra stort til å oppnå sykkelmålene."

Tegning: Niels Torp
Tegning: Niels Torp

Krever politisk behandling

Når PBE stopper et prosjekt, har forslagsstiller (Grønnere Oslo i dette tilfellet) mulighet til å kreve at bystyret behandler saken politisk. Hvis bystyret er positive til mobilitetshuset, kan de be PBE om å fortsette å jobbe med saken og komme med forslag til løsning.

Bermann opplyser om at de mottok et slikt krav fra Grønnere Oslo på tirsdag, og at de skal oversende saken til rådhuset for en politisk beslutning "snarest mulig".

Når det gjelder politikerne i rådhuset, er altså iallefall Oslo Ap svært positive til mobilitetshuset.

— Vi mener at er dette er et mobilitetshus, og ikke et parkeringshus, og at det sånn sett er helt i tråd med våre grønne ambisjoner. Det bør få en behandling i bystyret, kommenterer Oslo Aps Victoria Marie Evensen.

Tegning: Niels Torp
Tegning: Niels Torp

Forsvarer mobilitetshuset

Talsmann Steen i Grønnere Oslo er også uenig i at det er snakk om et parkeringshus, og mener at PBE har misforstått.

— Husk en ting. Hvis vi ser på det som et parkeringsanlegg, er det ikke lov eller ønskelig å bygge det i indre Oslo by. Men vi mener at dette ikke er et parkeringsanlegg, og har argumentert ganske godt for at det er et veldig miljøvennlig prosjekt. Vi tror det vil føre til mindre trafikk og mindre utslipp, sier Steen.

— På Frogner bor det antagelig ganske mange mennesker som vil ha elbil, men som ikke har steder å lade og derfor ikke kan kjøpe elbil, sier han. Hvis de bygger inntil 600 elbilplasser, tror Steen at det etterhvert vil ta vekk 500-600 fossilbiler på Frogner.

I tillegg tror han at det vil bli et "kjempemarked" for delebiler.

Tegning: Niels Torp
Tegning: Niels Torp

— Elsykkel konkurrerer med bil

— Vi skal jo også ha masse plasser til elsykler. Sykkel er egentlig ikke konkurrent til bil, viser forskning, men elsykkel er konkurrent til bil. Så hvis det er elbiler og elsykler i mobilitetshuset, vil mange bruke elsykkel, mener Steen.

— Her kommer det et sted som har plass til egen bil, men også delebil, sykkel, elsykkel og elektriske lastesykler, og elektriske lastesykler som er delesykler. Det er ikke gitt at du skal bruke bil som transportmiddel. Det er avhengig av behovet, sier han.

Du kan lese mer om prosjektet her.

Powered by Labrador CMS