I Kongens gate, gjennom festningen, er mange parkeringsplasser nå fjernet. Foto: Oslo kommune
I Kongens gate, gjennom festningen, er mange parkeringsplasser nå fjernet. Foto: Oslo kommune

– Den enorme mengden biler i gatene våre er elefanten i byrommet

Mange farlige situasjoner kunne vært unngått med redusert biltrafikk og mer bilfritt byliv, spesielt i nabolagene der folk bor og barn leker.

Publisert

Alle partiene er bekymret for trafikksikkerheten til barna i byen vår. Men ikke alle er villige til å gjøre noe med årsaken, nemlig den alt for høye biltrafikken.

Trafikksikkerhet er veldig viktig for folk i byen. Det ser vi bystyremedlemmer veldig tydelig, for vi får inn veldig mange innbyggerforslag og private forslag om trygge veier for barn. Folk ønsker seg redusert biltrafikk der de bor, flere fartsdumper, stengte gater og bommer.

Oslo kommunes omfattende publikumsundersøkelse som ble lagt frem i oktober underbygger dette inntrykket. Folk i Oslo har lav tilfredshet med mulighetene for trafikksikker lek der de bor. Og særlig ille er det i bydelene Frogner, St. Hanshaugen, Sagene, Grünerløkka og ikke minst Gamle Oslo.

Sentrum er for myke folk

Det er jo nettopp derfor det nye flertallet de siste årene har tatt kraftige grep for redusert biltrafikk, bilfritt byliv og prosjekt med bilfrie hjertesoner rundt skolene. Politikken som byrådspartiene fører er ikke bare helt nødvendig, men den er også ønsket av folk i byen.

Dagfinn Nordbø satte ord på dette på en veldig fin måte i sin spalte i VårtOslo:

«Byens sentrum er for myke folk. Og biler, i forståelsen privatbiler som kun frakter privatpersoner for ethvert tenkelig formål, må logisk sett vike hvis bysentrene skal fungere for sine opprinnelige brukere, altså fotfolk. Og sykkelfolk. En illustrasjon på hvordan bilismen har fått lov til å definere byen vår er alle de milliarder av fartsdumper som er anlagt over alt».

Partiene svært enige

Under siste bystyremøte behandlet vi intet mindre enn tre ulike saker knyttet til trafikksikkerhet i Gamle Oslo. Én handlet om trafikksikkerhet på skoleveier.

Den andre handlet om trafikkbelastningen i Schweigaardsgate. Den tredje saken handlet om Strømsveien, der en liten gutt ble påkjørt for ikke lenge siden.

Jeg opplever at partiene er veldig enige i bystyret når vi diskuterer trafikksikkerhetstiltak, det er nesten en konkurranse i å foreslå flest tiltak. Det er bra, men slike tiltak er symptombehandling. Og bivirkningen er dårligere fremkommelighet for dem som trenger å komme seg frem, sånn som busser og utrykningskjøretøyer.

Mer bilfritt byliv trengs

Jeg skulle ønske vi var like enige når vi diskuterer løsninger på årsakene til de farlige trafikksituasjonene. For den store elefanten i rommet er den enorme mengden biler som hver dag trafikkerer gjennom gatene våre.

Mange farlige situasjoner kunne vært unngått med redusert biltrafikk og mer bilfritt byliv, spesielt i nabolagene der folk bor og barn leker. Lykkes vi med det, kan vi forhåpentligvis bruke mer tid på å diskutere hvordan byen skal bli bedre å bo i, og mindre tid på å diskutere fartsdumper, bommer og plassering av skilt.

Det rødgrønne byrådet har allerede lykkes med tiltak som har bidratt med fire millioner færre bompasseringer i året. Fortsetter det sånn bidrar vi ikke bare til bedre byluft og bedre miljø. Vi gjør også Oslo tryggere for barna våre.

Powered by Labrador CMS