Rushtrafikken i Oslo. Foto: Jørgen Schyberg / Flickr
Rushtrafikken i Oslo. Foto: Jørgen Schyberg / Flickr

– Vi trenger flere bilrestriktive tiltak, ikke færre

Hvis du pendler, bør du bo i gang- eller sykkelavstand til tog- eller busstasjonen. Vi kan ikke lenger forvente å kjøre fra dør til dør.

Publisert

Debatten omkring massebilismen og de nye restriktive miljøtiltakene raser. VårtOslo hadde nylig en sak som beskrev ulempene for mennesker som blir rammet av disse tiltakene.

Jeg kan forstå at dette er ubehagelig nok for dem det rammer og at noen opplever at hverdagen blir vanskeligere og at utgiftene øker. Likevel vil jeg forsvare alle disse restriktive tiltakene. Faktum er at vi i bunn og grunn trenger flere, ikke færre, bilrestriktive tiltak.

Veitrafikken rammer mange

Veitrafikk står for 20 prosent av landets CO2-utslipp. I tillegg rammes 200.000 Osloboere av høy luftforurensning på grunn av eksos og svevestøv og 185 personer dør for tidlig av dette hvert år. Omtrent en tredjedel plages av vegtrafikkstøy, og bildekk er blant de viktigste kildene til utslipp av mikroplast.

Slitasje på bildekk svarer for 30 prosent av mikroplastutslipp i Norge. På toppen av dette krever bilen mye plass. Den opptar verdifullt areal i byen som vi ellers kunne benyttet til flere boliger, sykkelfelter, bredere fortau, trær og byliv.

Byrådet gjør det vi ba dem om

En del pendlere føler seg urettferdig behandlet og krever billig og enkel tilgjengelighet til byen med bil. Men dette får svært mange negative konsekvenser for oss som allerede bor i byen. I lys av dette stemte et flertall av de som deltok ved det forrige valget i Oslo på partier som etterspør mer bilrestriktive tiltak.

Det er derfor vi har et byråd med et demokratisk mandat til å gjennomføre disse tiltakene. Vi visste hva vi stemte på og nå leverer byrådet i henhold til løftene. Det er jeg glad for.

Folk må bo i nærhet til buss og tog

Også må vi omfavne nye erkjennelser i bilpolitikken. Det er faktisk ikke alle områder som har eller kommer til å få et godt kollektivtilbud. Noen områder er så grisgrendte at det ikke er befolkningsgrunnlag for høyfrekvent kollektivtrafikk. Da er det den enkeltes ansvar å bosette seg slik at man bor tilgjengelig og enkelt i forhold til pendling til byen.

Hvis man pendler, bør man ikke bosette seg tungvint til i forhold til sentrale buss- og togforbindelser. Man må bo i gang- eller sykkelavstand til tog- eller busstasjonen. Slik må det faktisk være, fordi Oslo og regionen rundt er en storby med stort behov for transport og voksende befolkning.

Vi kan ikke lenger forvente at vi bare kan kjøre fra dør til dør. Vi må faktisk innrette oss selv – inkludert vårt valg av bosted – til en ny hverdag. En bedre hverdag der vi vil oppleve mindre forurensning, støy og knappe arealer på grunn av bilbruk.

Jeg registrerer at byrådet er godt i gang og er glad for at vi endelig har fått politikere i byen som er på lag med byens befolkning og ikke på lag med bilen.

Powered by Labrador CMS