Bilene står og stamper i Bygdøy Allé. Foto: Cecilie Lyngby
Bilene står og stamper i Bygdøy Allé. Foto: Cecilie Lyngby

– Bilen er i vegen på Frogner. Innfør gjennomkøyringsforbod!

Bydelsutvalget på Frogner erkjenner at det er eit problem med mange bilar i kø i Bygdøy allé og Drammensveien, men klarar ikkje setje fingeren på problemet: Bilen lagar kø.

Publisert

Byrådet vil redusere biltrafikken med 30 prosent innan 2030 og 20 prosent innan 2023. For at byrådet skal få til dette meiner Frogner Venstre at det må tas i bruk virkningsfulle grep:

Redusert framkommelegheit for privatbil i enkelte gater, redusert parkeringstilbod, betaling for parkering og bomstasjonar for elbil.

Venstre tar tyren ved horna og foreslår å innføre gjennomkøyringsforbod når det er flest mennesker som skal fram, i rushtida. Alle dei øvrige partia i Frogner bydelsutvalg stemte det ned.

Kvalitetsløft i kollektivtrafikken

Parallelt med å fjerne biltrafikken må det setjast inn eit kvalitetsløft i kollektivtrafikken, slik at det blir attraktivt å ta buss, trikk og T-bane også i rushtida. Det må setjast inn mange nye avgangar for å kompensere for at folk ikkje skal sitje i bilen til jobb om morgonen.

Målet om ein kraftig reduksjon i biltrafikken blir støtta av Venstre. Det finnes mange veljarar i andre borgarlege parti som støttar kraftig redusert trafikktrykk i byen.

Gjennomkjøringsforbud

Venstre la fram dette forslaget i bydelsutvalgets møte 17. desember 2019:

«Biltrafikken i rushtiden er en betydelig kilde til støy, køståing og utrygghet for mange trafikantgrupper. For å redusere belastningen på bydelen fra biltrafikken, vil bydelsutvalget innføre tiltak for å redusere mengden biler inn og ut av Frogner.

Bydelsutvalget ber byrådet om å stenge Bygdøy allé og Drammensveien for gjennomkjøring i rushtidene på morgenen og på ettermiddagen, mellom Olav Kyrres plass og Nobels gate. Biltrafikk inn og ut av Frogner må dermed kjøre Ring 2 mot Frogner plass. Kollektivtrafikkens fremkommelighet prioriteres ved dette grepet, og det blir mulig å legge til rette for sykkelbane i veien.

Samtidig ber Bydelsutvalget i Frogner om at avganger i kollektivtrafikken i rushtiden økes betraktelig slik at dette oppleves som en attraktiv reisevei.

Hensikten med gjennomkjøringsforbudet er at kollektivtrafikkens andel av de reisende inn til og ut av Oslo skal øke og at biltrafikken reduseres. Bydelsutvalget ser at dette kan bidra til å nå byrådets målsetning om en reduksjon av biltrafikken med 20 prosent innen 2023».

Venstres forslag falt

Forslaget vart satt opp mot bydelsdirektørens innstilling: «Bydelsutvalget ber Bymiljøetaten om tilbakestilling\ fjerning av sykkeltiltakene i Bygdøy allé og tilbakeføring av kollektivfelt slik at kollektivtrafikken sikres god fremkommelighet».

Men Venstres forslag falt. Alle andre parti enn V og MDG stemte for bydelsdirektørens forslag. MDG stemte verken for dette eller Venstres forslag. SV meinte forslaget som vart framlagt var for «ytterleggåande».

Dermed var situasjonen slik i bydelsutvalget:

HøgreMDGApVSVFrpR
Vil tilbake til situasjonen førXXXXX
Vil ha sykkelfelt i B. ALLÉXX
Vil ha kollektivfelt i BAXXXXX
Vil ha gjennomkøyringsforbod for bilX
Vil ha meir informasjonXXXXXXX

Venstre vil fortsetje å jobbe langs linjene som byrådets plattform trekker opp: Reduksjon i biltrafikken i byen. Venstre prioriterar kollektivtrafikken foran privatbilar.

Powered by Labrador CMS