Ruter innfører maksbegrensning på antall passasjerer. – Er det ikke ledig sete eller ståplass, må du vente på neste avgang

– Elever og folk med kritiske og viktige samfunnsfunksjoner har prioritet til å reise til og fra jobb og skole, sier Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen.

Publisert

For å hjelpe passasjerene til å overholde en meters avstand, vil transportmidlene bli tydelig merket med hvor mange passasjerer som kan være om bord på buss, trikk, T-bane og båt. Det vil også bli merket hvilke seter passasjerene kan sitte på og hvor de kan stå om bord.

Tiltakene innføres i forbindelse med Helsedirektoratets varslede veileder for persontransport som skal redusere smittefaren for koronavirus ved kollektivtrafikkreiser, ifølge en pressemelding.

– Med denne kapasitetsbegrensningen er det ekstra viktig at anbefalingen om å ikke reise kollektivt om du ikke må, blir fulgt. Nå skal både elever og folk med kritiske og viktige samfunnsfunksjoner ha prioritet til å reise til og fra jobb og skole, forteller Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

Annethvert sete ledig

Folk som må reise vil i tiden fremover møte tydelig merking av hvor de kan sitte og stå for å holde en meters avstand til sine medpassasjerer. Behovet aktualiserte seg i forbindelse med at skolene gradvis startet opp igjen denne uken.

Utdanningsdirektoratets veileder for smittevern for grunnskolen, legger til grunn at elevene skal sitte med et setes mellomrom under skoleskyss. I praksis innebærer det en meters avstand. Siden de samme transportmidlene brukes både til skoleskyss og ordinær kollektivtrafikk mange steder, så er føringen om en meters avstand, midlertidig lagt til grunn på alle transportmidler.

Her er de nye tiltakene

  • Ruter vil den nærmeste tiden iverksette flere tiltak for å hjelpe passasjerene til å holde avstandsregelen på en meter:
  • Det vil bli hengt opp plakater på dørene til transportmidlene som angir hvor mange passasjerer det er plass til om bord.
  • Informasjonsskjermene om bord i bussene og båtene vil tas i bruk for å minne om en meters avstand og plassbegrensning.
  • Høyttalermelding om bord vil tas i bruk for å minne om en meters avstand og god spredning i vognene/bussene.
  • Høyttalermelding på T-banestasjoner vil tas i bruk for å minne om en meters avstand og god spredning i vognene, eventuelt vente på neste avgang dersom det er mange passasjerer om bord.
  • Avviksmeldinger på ruter.no og i reiseplanlegger vil minne om en meter avstand og plassbegrensning.
  • Ruter.no er oppdatert med nye retningslinjer for kundene.
  • Merking av seter og gulv vil gradvis skje for å tydelig angi hvor passasjerene kan sitte og stå.

– Ikke reis kollektivt om du ikke må

– Både Ruter og operatørene våre er i gang med å forberede implementering av disse tiltakene. Les og lytt til anbefalingene som blir gitt på stasjonene og om bord, og vis hensyn. Dersom det ikke er ledig sete eller ståplass, så må du heller vente på neste avgang. Skoleelever bør få prioritet. Husk at sjåførene gjør så godt de kan i en krevende situasjon, sier Reitan Jenssen.

– Oppfordringen er stadig at du ikke skal reise kollektivt om du ikke må. Det gjelder alle dager, hele døgnet. Ellers risikerer vi at det ikke blir plass til skoleelever og de kundene som har behov for å reise med oss, sier Reitan Jenssen.

Siden mandag 27. april har Ruter kjørt etter ordinær rutetabell. Men kapasiteten om bord blir nå sterkt redusert.

Powered by Labrador CMS