DEBATT

— Kunstisbaner forbruker mest strøm ved innfrysning av isen i siste halvdel av oktober, forteller Bandyforbundet.
— Kunstisbaner forbruker mest strøm ved innfrysning av isen i siste halvdel av oktober, forteller Bandyforbundet.

– Byrådet truer med å stenge utendørs kunstisbaner i vinter. Kommunens strøminntekter bør gå til koronaslitne barn og isbaner

Det er uklokt av byrådet å vurdere å stenge eller redusere tilgang til antall isbaner kommende vinter på grunn av den høye strømprisen, mener Bandyforbundet.

Publisert

Byrådet i Oslo uttalte nylig at man vurderte å stenge eller redusere tilgang til antall isbaner i Oslo kommende vinter, på grunn av den høye strømprisen. Dette etter to år med pandemi og derav betydelig redusert aktivitet blant barn og unge.

Dette gjelder følgende kunstisbaner i lokalmiljøene: Ullern, Gressbanen, Bergbanen, Voldsløkka, Frogner stadion. Også Bogstad kunstisbane kan bli berørt.

Oslo kommune eier strømleverandøren Hafslund Eco. Nettavisen skriver at «høye strømpriser ga 1,75 milliarder kroner i utbytte til Oslo kommune for 2021. De historisk høye strømprisene ventes å fortsette. Det gir knallresultater for kraftselskapet som eies av Oslo kommune».

— Hva med resten av gigantoverskuddet?

Kraftselskapet har bekreftet at produksjonskostnadene for strøm ligger som før under 10 øre/kilowattime pluss avgifter. Videre at markedskreftene skal bestemme prisen til forbruker, noe som igjen påvirkes av internasjonale avtaler og forhold.

En del av overskuddet brukes til nyinvesteringer for strømproduksjonen. Dette siste er forståelig, men hva med resten av det gigantiske overskuddet?

Idrettspresident Berit Kjøll skriver i «Idrett & anlegg» nr. 4-2022 at en krone investert i idrettsanlegg gir samfunnet tre kroner tilbake. Det betyr i et større perspektiv at en milliard kroner investert i anlegg gir tre milliarder tilbake.

— Bruker mye strøm kun ved innfrysing

Vista Analyse står bak denne rapporten som ble presentert under Arendalsuka i august. Man kan bare tenke seg regnestykket dersom idrettsanlegg stenges helt eller delvis ned på grunn av høy strømpris. Dette i en kommune som tjener grovt på strømprisen.

Dersom selve kapasiteten på leveranse av strøm skulle bli et problem i Oslo på kalde vinterdager, er det forståelig at alle må gi sitt bidrag og i overført betydning ta på seg lange underbukser og genser innendørs.

Når det gjelder kunstisbaner utendørs forbrukes det mest strøm ved innfrysning av isen som tar 7-10 dager i siste halvdel av oktober avhengig av værforholdene. Når isen ligger der og vintertemperaturen synker, er strømforbruket betydelig redusert. Vann fryser som kjent naturlig til is fra 0 grader celsius og kaldere.

— Led-lys gir lavere forbruk

Omlegging til led-lys på utendørsbanene i Oslo, både isbaner og baner for vinterfotball, har et betydelig lavere forbruk av strøm enn tidligere lysanlegg.

Miljømessig dreier dette seg også om tilgang til lokale baner der folk bor og kan bedrive kortreist aktivitet i vinterhalvåret!

Powered by Labrador CMS