Senterpartiet vil prioritere tog og T-bane foran E-18 i Oslo. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Senterpartiet vil prioritere tog og T-bane foran E-18 i Oslo. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Mer kollektivtrafikk i Oslo, E18 kan nedskaleres og utsettes

Senterpartiet mener at i og rundt de store byene skal kollektivtrafikken prioriteres foran store motorveiprosjekt. Det vil gi renere luft og bedre plass for byutvikling.

Publisert

Oslo vokser raskest i Europa. Det gjør at vi må prioritere når vi skal bygge infrastruktur som burde vært på plass for lenge siden. Oslo må fungere – som lokalsamfunn, knutepunkt og klimasmart by. Derfor vil Senterpartiet satse på kollektivtrafikk i Oslo, og vi vil utsette og nedskalere E18 Vestkorridoren.

Vi vil bygge Fossumdiagonalen og E6 øst, slik at tungtransporten fjernes fra boområder og titusener av innbyggere får en hverdag med mindre støy og luftforurensning.

Vil prioritere kollektivtrafikken

I løpet av en vanlig dag skal voksne og barn i barnehage, skole eller jobb på fritidsaktiviteter, på butikken, besøke venner og familie. Varer skal transporteres fra fabrikk til butikk. Avfall skal til rett sted. For å få livet til å henge sammen både i hverdag og helg, må både mennesker, varer og gods flytte på seg.

Med Senterparti-statsråd i samferdselsdepartementet, ble Oslo prioritert med investeringsmidler og i Nasjonal transportplan. Vi prioriterte kollektivtransport i by, vei i distriktene. Å få hverdagen til å fungere for folk og næringsliv, er avgjørende for hvordan vi velger å bruke pengene. Det er mange måter å bruke milliardene på, og noen er åpenbart mer framtidsretta enn andre.

Senterpartiet mener at i og rundt de store byene skal kollektivtrafikken prioriteres foran store motorveiprosjekt. Det vil være positivt for miljøet – renere luft, og det gir bedre plass for byutvikling når flere reiser kollektiv i stedet for å bruke privatbil.

Ja til tunneler

For Senterpartiet er det logisk at pengene må brukes slik at toget er det foretrukne transportmiddelet også mellom landsdelene og mellom de største byene. Det er positivt for Oslo, fordi det vil spre veksten og skape mindre press og kø på veiene. Det er bra for både innbyggere og bedrifter i hovedstadsområdet.

Det virker som om Høyre og FrP vil bygge E18 Vestkorridoren, koste hva det koste vil. Senterpartiet vil utsette og slanke prosjektet og prioritere bedre framkommelighet for buss og myke trafikanter.

Vi vil sette full fart i arbeidet med ny jernbanetunnel og t-banetunnel gjennom Oslo, slik at vi får flere avganger og sånn at hundretusener av mennesker får et bedre kollektivtilbud. Da vil flere velge kollektivt, og det blir bedre plass på veien til de som må bruke den.

Pendling dyrt og vanskelig

Alnabru-terminalen ligger der den ligger, og veinettet inn mot Groruddalen må ha en viss kapasitet. Det er uholdbart at titusener av innbyggere i Groruddalen og bydelene i Oslo sør opplever tungtrafikk gjennom boligområdene og støy og luftforurensing fra E6 og Rv4. Å legge mer av trafikken i tunnel ved å bygge Fossumdiagonalen og E6 Øst er positivt for bomiljøet og vil bidra til god byutvikling.

Senterpartiet vil også legge til rette for at de over 100 000 personene som hver dag pendler til Oslo med bil skal kunne parkere ved en jernbanestasjon og ta toget inn til arbeidsplassen i Oslo. Pendlerparkeringen i fylkene rundt Oslo har blitt dyrt, og kapasiteten er sprengt. Dette må vi forbedre for å få ned bilbruken i Oslo.

Med vår politikk vil Oslo fungere bedre for alle som ferdes i og gjennom hovedstaden vår, uansett hvordan de velger å reise.

Powered by Labrador CMS