Lars Dalen fra Marinreparatørene har ledet utredningsarbeidet for hummerfredningen.
Lars Dalen fra Marinreparatørene har ledet utredningsarbeidet for hummerfredningen.

– Hurra! Hummeren blir fredet i Indre Oslofjord

Fiskeridirektoratet har gått inn for fredning av hummeren i store deler av Indre Oslofjord. – Dette er skikkelig gode nyheter for hummeren, eller i hvert fall den som bor i Oslo.

Publisert

Tirsdag markerte bymiljøetaten og Marinreparatørene etableringen av hummerfredningsområdet i Indre oslofjord ved å sette ut hummerhus utenfor Operastranden.

Fiskeridirektoratet har fattet vedtak om hummerfredningsområde i Oslo etter forslag fra Oslo kommune. Hummerfredningen vil gjelde fra 1. oktober 2022, og hummerfredningsområdet i Oslo dekker hele det indre havneområdet inkludert sjøen rundt Lindøya, Hovedøya, Gressholmen og Bleikøya.

Fredningsområdet som er foreslått ligger innenfor den svarte linja. I følge forslaget, vil det fortsatt vært tillatt å sette ut hummerteiner på de attraktive fiskeplassene vest for Bygdøy og sør for Ormsund.
Fredningsområdet som er foreslått ligger innenfor den svarte linja. I følge forslaget, vil det fortsatt vært tillatt å sette ut hummerteiner på de attraktive fiskeplassene vest for Bygdøy og sør for Ormsund.

I hummerfredningsområdet blir det forbud mot bruk av alt redskap som kan fange hummer (teiner, ruser, garn) hele året. Annet fiske med stang, håndsnøre og dorging vil fortsatt være tillatt. Hummerfredningsområder har vist seg som et av de viktigste forvaltningsverktøyene for å ta vare på de sårbare hummerbestandene langs kysten.

Yttergrensen på det fredete området går fra Hukodden til Ormøya ved Ormsund, slik at det fortsatt vil være tillatt med hummerfiske i hummerfiskeperioden (1. oktober – 30. november) sørvest for Nakholmen og sør for Rambegøya.

Fisket må stoppes

Bakgrunnen for fredningen er den kraftige nedgangen i hummerbestanden langs norskekysten, der hummerbestanden har gått ned med 92 prosent på 90 år.

– Det eneste som hjelper nå er at fisket på hummer reduseres drastisk, at det etableres et større nettverk av fredningsområder, og det aller viktigste for å bygge opp bestanden igjen er å stoppe fisket helt i en lengre periode, slik at bestanden kan bygge seg opp, sier byrådssekretær Herman Søndenaa.

– Hurra! Hummeren blir fredet i Indre Oslofjord, sier byrådssekretær Herman Søndenaa.
– Hurra! Hummeren blir fredet i Indre Oslofjord, sier byrådssekretær Herman Søndenaa.

– Tilstanden til Oslofjorden er helt kritisk, på trynet, men vi som by kan likevel gjøre mye, sier han.

– Skikkelig gode nyheter

For å rense Oslofjorden for forurensningskildene nitrogen og fosfor har Oslo kommune de siste årene utvidet Bekkelaget renseanlegg og Vestfjordens avløpsselskap (VEAS).

Samtidig plantes det ut ålegress under vann, slik at økosystemet kan bygge seg opp igjen. I tillegg har Oslo brukt 500 millioner kroner på å få rydda opp i gamle deponier på Langøyene.

Forslaget om fredningssone ble sendt ut på høring i sommer og er nå vedtatt av Fiskeridirektoratet. Vedtaket gjelder til og med 2027. Fredningssonen er på 8,8 kvadratkilometer og dekker hele indre havnebasseng i Oslo og deler av øyene.

– Hurra! Hummeren blir fredet i Indre Oslofjord. Det er skikkelig gode nyheter for hummeren, eller i hvert fall den som bor i Oslo, sier byrådssekretær Herman Søndenaa, på Facebook.

Powered by Labrador CMS