Før hummerfisket i 2022 ønsker Oslo kommune å etablere fredningssoner for hummeren.
Før hummerfisket i 2022 ønsker Oslo kommune å etablere fredningssoner for hummeren.

– Hummeren i Oslofjorden er svært sårbar. Blir den borte, vet vi ikke følgene

Nå vil Oslo kommune etablere fredningssoner for hummeren i Oslofjorden. Gode resultater fra eksisterende fredningssoner gir håp om at hummerbestanden kan bli bærekraftig igjen.

Publisert

I et møte den 6. mai i fjor vedtok bystyret å utrede hummerfredningsområder i Oslo kommunes sjøområde.

Marinreparatørene, som har erfaring med å lede flere tilsvarende prosjekter i Indre Oslofjord, fikk oppdraget med å lede arbeidet.

Målet er å få på plass et fredningsvedtak innen hummerfisket starter den 1. oktober 2022. Men hvilken del av Oslos sjøområde og hvilken størrelse en framtidig fredningssone vil ha, er foreløpig et åpent spørsmål.

Målet er god balanse

– Hummeren er en viktig nøkkelart langs kysten. Bestanden er på et historisk lavt nivå, og den er dermed svært sårbar. Dersom den blir borte, vet vi faktisk ikke følgene, sier Terje Laskemoen, som er avdelingsdirektør og biolog i bymiljøetaten.

– Målet er ikke å frede alt, men å få en god balanse mellom fredning og bruk. Vi ser de tydelige effektene i de eksisterende fredningsområdene, der hummeren raskt øker både i størrelse og antall. Larvespredning og naturlig utvandring fører da til mer hummer også i områdene utenfor, der fiske er tillatt.

Powered by Labrador CMS