� Beboerparkering i bydel Frogner har vært en suksess, mener Frogner Ap. Bydelspartiet vil ikke ha parkeringsanlegg for 600 biler under Kruses gate. Illustrasjon: Niels Torp
� Beboerparkering i bydel Frogner har vært en suksess, mener Frogner Ap. Bydelspartiet vil ikke ha parkeringsanlegg for 600 biler under Kruses gate. Illustrasjon: Niels Torp

— Parkeringsanlegg for 600 elbiler under Kruses gate er urealistisk og bør stanses

Nå går også AP i bydel Frogner imot mobilitetshus i Kruses gate. Selv om forslaget i seg selv er en god idé, så har beboerparkeringen i bydelen vært en suksess, mener skribenten.

Publisert

Forslag om å bygge mobilitetshus er i seg selv en god ide. En mulighet som øker parkeringskapasiteten for beboerne og kan gi lademulighet for flere elbiler da de færreste i indre by har mulighet til dette i sitt eget nærområde i dag.

Et mobilitetshus kan også være et naturlig parkeringssted for ulike bildelingsaktører, et tilbud for dem som ikke eier bil selv. Det avgjørende er imidlertid hvor slike hus skal ligge.

Forslaget avvist tidlig av plan- og bygningsetaten

Forslaget om utgraving og bygging av et stort mobilitetshus med over 600 plasser under Kruses gate på Frogner fremstår ikke som et godt og realistisk forslag det er verdt å arbeide videre med. At plan- og bygningsetaten i tidlig fase har avvist forslaget sier også noe om realismen i forslaget.

Frogner Arbeiderparti har konkludert med at forslaget bør avvises. Vi ønsker ikke at planene om et mobilitetshus skal utredes videre i dette området. Slik forslaget fremstår legges det opp til kronglete og vanskelig innkjøring i gater som ikke er beregnet for så mye trafikk og heller ikke kan utvides for å tåle mer trafikk.

Beboerparkering fjernet behov for p-hus

Innføring av beboerparking i bydelen har vært en suksess. Kapasiteten på parkeringsplasser i nærheten av egen bolig er blitt vesentlig bedre, noe tilbakemeldinger og tellinger i området viser. Beboerparkeringen er også med på å redusere behovet for mobilitetshusets 6-700 parkeringsplasser.

Prosjektet virker også dårlig fundert da det er store uavklarte juridiske spørsmål om grunneierrettigheter for selve garasjeanlegget. Avklaringsprosessen rundt eierrettigheter vil kunne ta mange år. Dette vil kunne føre til store forsinkelser for utredningen av prosjektet og skape en usikkerhet som vil være en stor ulempe for naboer i området.

Slik vi kjenner prosjektet i dag, vil Frogner Arbeiderparti arbeide politisk mot at dette utredes videre som et eget planforslag.

Powered by Labrador CMS