DEBATT

barnehage og Haakon Gløersen
I stedet for kun ett årlig opptak, bør det være rullerende opptak gjennom året. Rett og slett utrolig mye bedre kundeservice, mener Haakon Gløersen (H).

– Maten i Oslos barnehager blir dårligere, og det rigide barnehageopptaket er en likestillingsfelle

Skal barnet ditt fødes i vinter? Kjipt. Da må minst en av foreldrene sannsynligvis gå flere måneder i ulønnet permisjon før barnehagestart i august 2025. Gjett hvem det typisk blir. Moren.

Publisert

Selv om byrådet har brukt nesten 3 milliarder på å sikre at barnehager er kommunalt eide, er det 1300 færre barn i barnehagen.

Vi har akkurat hatt barnehagestart for vårt første barn, Josefine, og jeg føler meg heldig. For det første fordi hun ble født i juli 2022. Det gjorde at vi slapp å ha ulønnet permisjon frem til barnehagestart.

I tillegg har hun startet i en super barnehage, som blant annet har et flott mattilbud. Dessverre er ikke alle like heldige. 

Stopp sløsingen

Byrådet sier de har holdt løftet om 3000 nye barnehageplasser. Det er feil, de har skaffet 2600, men det virkelige problemet er hvordan pengene er brukt.

De har, helt unødvendig, brukt over 830 millioner på å kjøpe tomtene til eksisterende privateide barnehager for å rekommunalisere sektoren.

Resten av pengene er i hovedsak brukt på å bygge kommunale barnehager. Problemet her er at de har bygget barnehager der ingen trenger dem, og samtidig neglisjert områder som Grünerløkka med store behov.

Seks nye barnehager står helt tomme, inkludert Skullerudbakken Barnehage, som kostet 135 millioner og har stått tom siden ferdigstillelsen i 2019. Etter alle milliardene er det samlet 1300 færre barn i Oslos barnehager.

Vi trenger et byråd som lytter til og samarbeider med de flinke folkene i kommunale og privateide barnehager, for å møte faktiske behov i bydelene. Det er nok av uløste utfordringer i barnehagen som de sløste milliardene burde blitt brukt på.

Bedre mat i kommunale barnehager

Mange velgere jeg har snakket med nevner barnehage som en viktig sak, spesielt fordi de er bekymret for matkvaliteten i kommunale barnehager. Dette reflekteres også i spørreundersøkelser til foreldre - mat er den faktoren som gir størst forskjell i tilfredshet mellom kommunale og private barnehager.

Privateide barnehager kan selv bestemme hvor mye foreldre må dekke av matpenger. Oslos kommunale barnehager derimot kan maksimalt ta 200 kr. Dette er mye lavere enn det nasjonale gjennomsnittet på 309 kr for kommunale barnehager.

Matvareprisene har steget kraftig, nesten 14 prosent siden juni 2022, mens Oslo kommune har beholdt den samme satsen.

Det er ikke rart foreldrene er bekymret, og nå er det på overtid å ta grep. Derfor vil Oslo Høyre øke maksimalsatsen for matpenger i de kommunale barnehagene, slik at barna får næringsrik mat. Vi vil også sørge for at lavinntektsfamilier får matpengene dekket av kommunen. 

Rullerende opptak vil styrke likestillingen

Skal barnet ditt fødes i vinter? Kjipt. Da må minst en av foreldrene sannsynligvis gå flere måneder i ulønnet permisjon før barnehagestart i august 2025.

Gjett hvem det typisk blir. Moren. Halvparten av alle mødre tar ulønnet permisjon, mens «bare» elleve prosent av fedre gjør det samme.

I snitt er den ulønnede permisjonen på fire måneder. Det blir mye penger tapt for en familie i startfasen og gir sannsynligvis en kraftig skjevhet i kvinner og menns karriereutvikling. Høyres løsning er å gjøre slik danskene gjør: I stedet for kun ett årlig opptak, har de rullerende opptak gjennom året. Rett og slett utrolig mye bedre kundeservice.

Raymond har ikke levert. Nå håper jeg Oslos innbyggere gir Høyre muligheten til å få barnehagene våre på rett kurs. Vi skal sørge for at alle barna får god nok mat, sikre at flere får plass der de bor og at barna kan starte når de og foreldrene har behov for det. 

Powered by Labrador CMS