DEBATT

– Det beste for barna, økonomien og felleskapet er å sette en stopper for profitt i barnehagene, mener Inga Marte Thorkildsen.
– Det beste for barna, økonomien og felleskapet er å sette en stopper for profitt i barnehagene, mener Inga Marte Thorkildsen.

– Vi bruker pengene på barna, ikke på profitt til oppkjøpsfond

På banehagefeltet konkluderer et ekspertutvalg med at de private aktørene har stor profitt og høy lønnsomhet og at dette har fanget oppmerksomheten til internasjonale oppkjøpsfond.

Publisert

Høyres Øystein Sundelin anklager Oslo kommune for å sløse med penger når vi sikrer flere kommunale barnehager i byen. Sannheten er at vi sikrer at pengene vi bevilger faktisk går til barna, ikke til privat profitt.

Kommersielle selskap tjener store penger på barnehage. Det så vi nylig, da et ekspertutvalg la fram sin analyse av de private velferdstjenestene.

På banehagefeltet konkluderer ekspertutvalget med at de private aktørene har stor profitt og høy lønnsomhet og at dette har fanget oppmerksomheten til internasjonale oppkjøpsfond.

Utvalgsleder Kåre Hagen fra Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, ved Oslomet, uttaler i Dagsnytt 18 på tirsdag at det er grunn til å anbefale at kommunen tar strammere styring over dette feltet.

Får superprofitt

Utvalget gjør et poeng ut av at barnehagetallene viser en sterkere indikasjon på superprofitt enn på de andre velferdsområdene og foreslår derfor særlige tiltak for barnehager hvor det de siste årene er solgt eiendommer med god fortjeneste.

Så når Høyre mener det er dårlig politikk å erstatte kommersielle barnehager, bommer de kraftig. Det er sannsynligvis lønnsomt. Spørsmålet er bare hvem som skal tjene penger på den investeringen: felleskapet eller kommersielle selskap?

Fikk penger tilbake etter tilsyn

Erfaringen de siste årene har også vist at flere av de kommersielle selskapene tar ut penger av barnehagen som etter regelverket skulle gått til barna. I Oslo kommune har vi i flere år bygget opp et kompetent tilsyn med barnehagesektoren som gjør det mulig å hente noe av dette tapet tilbake til fellesskapet.

Siden 2016 har vi ført 22 tilsyn som har endt med at kommersielle barnehager har måttet tilbakebetale om lag 7,5 millioner kroner. Heller enn å gå disse kommersielle aktørene etter i sømmene, burde vi bli enige om å stanse profitt i barnehagesektoren.

Vi er tilhengere av et mangfold i barnehagesektoren. Vi er tilhengere av private barnehager. Det er de kommersielle barnehagene som er problemet.

De små blir truet

Og undersøkelsene Sundelin viser til, skiller ikke mellom ideelle og kommersielle. Men det vi vet, er at kommersielle barnehager har dårligere bemanning enn kommunale. Og det har betydning for kvaliteten.

I dag blir de små ideelle aktørene som representerer mangfoldet truet av nettopp de store kommersielle selskapene. Som ekspertutvalget påpeker, er det internasjonale oppkjøpsfond som har fanget interessen for norske barnehager. Og jeg tror ikke et inntog av internasjonale oppkjøpsfond styrker den barnefaglige kompetansen i barnehagene.

Så det beste for barna, for økonomien og for felleskapet er å sette en stopper for profitt i barnehagene en gang for alle. I mellomtiden gjør byrådet det vi kan for å styrke felleskapet og sikre at alle pengene vi bruker på barnehage går til barna, og ikke privat profitt. Det bør være et mål vi kan være tverrpolitisk enige om.

PS: Denne saken har du fått lese gratis. Vi håper at du syntes den var bra. Vi lever av og for oslofolk. Tegn et abonnement, slik at vi kan fortsette å lage god journalistikk som engasjerer og rører deg, der du lever. Til deg som allerede abonnerer, tusen takk.

Powered by Labrador CMS