I en rekke private Oslo-barnehager vil de ansatte streike for pensjonsrettighetene sine fra mandag morgen.
I en rekke private Oslo-barnehager vil de ansatte streike for pensjonsrettighetene sine fra mandag morgen.

Streik i 42 private Oslo-barnehager fra i morges. – Vi har ventet lenge nok

42 barnehager i Oslo er i streik fra i morges. Striden står om pensjonen for barnehageansatte i private barnehager. – Overraskende og svært beklagelig at fagforeningene velger å gå til streik etter å ha fremsatt helt urealistiske krav, mener arbeidsgiverne.

Publisert

– Ja til likebehandling. Nei til dårligere pensjon. Vi krever like gode pensjonsvilkår for våre medlemmer i PBL-barnehagene, som de ansatte har i de kommunale barnehagene, sier Berit Tevik leder for Fagforbundet Barn og Oppvekst Oslo.

– Nå har medlemmene våre ventet lenge nok - vi kan ikke lenger utsette å få på plass AFP-ordningen som gjelder i norsk arbeidsliv ellers, sier hun.

Berit Tevik, fra Fagforbundet, mener støtten fra staten skal gå til det den er ment for, pensjon, ikke utbytter.
Berit Tevik, fra Fagforbundet, mener støtten fra staten skal gå til det den er ment for, pensjon, ikke utbytter.

Til sammen vil 42 barnehager organisert i Private Barnehagers Landsforbund er rammet av streiken i Oslo. 112 i hele landet. Fagforbundet streiker sammen med Utdanningsforbundet og Delta.

Pensjonskravene

Striden står om to punkter knyttet til pensjon:

  • De ansatte skulle ifølge protokollene fra de tre foregående lønnsoppgjørene med Private Barnehagers Landsforbund meldes inn i Fellesordningen for AFP senest fra 1. januar 2023.
  • Ansatte i PBL-barnehagene har på bakgrunn av enigheten om omleggingen av pensjonsordningen i 2019 midlertidig betalt en høyere egenandel til pensjon enn andre private og kommunale barnehager.

For hvert år innføring av Fellesordningen med livsvarig AFP utsettes, vil stadig flere ansatte miste rettigheter til denne ordningen for alltid.

Pensjonstilskudd skal ikke gå til utbytte

Private barnehager får tilskudd til pensjon av det offentlige.

– Penger mottatt av det offentlige skal gå til det pengene er ment å gå til, og ikke til å dekke andre kostnader eller utbytte på bekostning av de ansattes pensjonsrettigheter, mener Berit Tevik.

Hun mener at dagens tilskuddordning til pensjoner i hovedsak er tilstrekkelig, men deler samtidig PBLs syn på at det offentlige skal dekke pensjonene til de ansatte, krone for krone, dersom tilskuddet ikke er tilstrekkelig. – Men dette må regjeringen og PBL ordne opp i seg imellom – det skal ikke barnehageansatte ta regninga for.

Dersom konflikten vedvarer, trappes streiken opp allerede på torsdag. Da går ytterligere 492 av de barnehageansatte ut i streik.

– Urealistiske krav

– Overraskende og svært beklagelig at fagforeningene velger å gå til streik på dette grunnlaget og etter å ha fremsatt helt urealistiske krav, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i Private Barnehagers Landsforbund.

Meklingen førte ikke frem. Jørn-Tommy Schjelderup (PBL), Terje Skyvulstad (Utdanningsforbundet), Trond Ellefsen (Delta) og Anne Green Nilsen (Fagforbundet). Fra årets hovedoppgjør i PBL-området.
Meklingen førte ikke frem. Jørn-Tommy Schjelderup (PBL), Terje Skyvulstad (Utdanningsforbundet), Trond Ellefsen (Delta) og Anne Green Nilsen (Fagforbundet). Fra årets hovedoppgjør i PBL-området.

– Det er riktig at vi i forbindelse med enigheten om Barnehagepensjon hadde punkter i protokollen der vi tegnet opp en ønsket vei videre for AFP og fordeling av pensjonskostnader. Men det lå noen forutsetninger til grunn for denne enigheten, ikke minst at eventuelle endringer skulle skje innenfor gjeldende kostnadsramme for arbeidsgiver.

– Når politikerne har kuttet pensjonstilskuddet med mange hundre millioner kroner, er forutsetningene for å følge opp intensjonene ikke lenger til stede. Derfor vil det være uansvarlig av Private Barnehagers Landsforbunds å anbefale medlemsbarnehagene disse ekstra kostnadene nå, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

Powered by Labrador CMS