Stengte porter ved private barnehager fra neste uke? 345 barnehageansatte ved 48 barnehager kan ende i streik dersom mekling i helgen ikke fører frem.
Stengte porter ved private barnehager fra neste uke? 345 barnehageansatte ved 48 barnehager kan ende i streik dersom mekling i helgen ikke fører frem.

Fare for streik i private barnehager. Se lista over hvilke Oslo-barnehager som rammes

Uenighet om pensjon kan føre til streik i private barnehager neste uke. Dersom det ikke oppnås meklingsenighet mellom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta på arbeidtakersiden og Private Barnehagers Landsforbund, blir ansatte ved 48 Oslo-barnehager tatt ut i streik.

Publisert

Striden mellom de tre arbeidstakerorganisasjonene og Private Barnehagers Landsforbund (PBL) dreier seg først og fremst om innføring av avtalefestet pensjon (AFP) for ansatte i private barnehager.

Ved midnatt førstkommende fredag er det frist for mekling mellom partene. Dersom det ikke oppnås enighet i meklingen, blir det streik ved 112 private barnehager i ti ulike kommuner fa og med mandag morgen.

PBL: — Vårt mål er å komme til enighet

48 av barnehagene som kan bli rammet av en streik ligger i Oslo.

— Vi har nå vært i kontakt med eierne av barnehagene som kan bli berørt, sier forhandlingsleder Espen Rokkan i PBL.

— Eierne vil sørge for at familiene til barna i barnehagene raskest mulig vil få informasjon om hvordan en eventuell konflikt vil påvirke barnehagetilbudet, legger Rokkan til.

Til sammen 345 barnehageansatte fra Fagforbundet og Utdanningsforbundet er tatt ut i det første streikeuttaket.

— Vårt mål er å komme til enighet med arbeidstakerorganisasjonene slik at barn og familier ikke blir rammet, sier Espen Rokkan.

— Regelrett avtalebrudd

Arbeidstakerorganisasjonene er provosert over at PBL ikke har gått med på å innføre avtalefestet pensjon (AFP) i private barnehager.

— Det er et regelrett avtalebrudd når PBL går tilbake på løfter de forpliktet seg til skriftlig i protokoller fra tidligere lønnsoppgjør, sier forhandlingsleder for Fagforbundet, Anne Green Nilsen.

Protokollen, som ble undertegnet av alle parter, sa at ansatte i PBL-barnehager skulle meldes inn i Fellesordningen for AFP senest fra januar 2023. Det vil gi AFP-ordning med et livsvarig tillegg på toppen av tjenestepensjonsordningen.

— For hvert år innføring av Fellesordningen med livsvarig AFP utsettes, vil stadig flere ansatte miste rettigheter til denne ordningen for alltid, sier forhandlingsleder for Utdanningsforbundet, Terje Skyvulstad.

Liste over Oslo-barnehager som tas ut i streik

 • Læringsverkstedet AS Bjerke Panorama
 • Læringsverkstedet AS Bryn barnehage
 • Læringsverkstedet AS Grefsen Terrasse barnehage
 • Læringsverkstedet AS Haugerudhagan barnehage
 • Læringsverkstedet AS Hauketo barnehage
 • Læringsverkstedet AS Konfektfabrikken barnehage
 • Læringsverkstedet AS Langaard barnehage
 • Læringsverkstedet AS Mortensrud
 • Læringsverkstedet AS Nonneseter Kloster Idrettsbarnehage AS
 • Læringsverkstedet AS Torshovhagen barnehage
 • Læringsverkstedet AS Vestskrenten Idrettsbarnehage (Oslo)
 • Læringsverkstedet AS Årvollveien barnehage
 • Espira Barnehager A/S Espira Gartnerløkka barnehage
 • Espira Barnehager A/S Espira Grefsen Stasjon barnehage
 • Espira Barnehager A/S Espira Marienfryd barnehage
 • Espira Barnehager A/S Spirea barnehage
 • Læringsverkstedet AS Ekeberg idrettsbarnehage
 • Læringsverkstedet AS Østmarka idrettsbarnehage
 • HOVSETER BARNEHAGE AS
 • Arnebråtveien Barnehage AS
 • ØKERNLY BARNEHAGEDRIFT AS Stålverkskroken barnehage
 • ØKERNLY BARNEHAGEDRIFT AS Økernly barnehage
 • ULNA AS Andromeda bhg
 • ULNA AS Fjordbyen barnehage
 • ULNA AS Godbiten barnehage
 • ULNA AS Valle Hovin idrettsbarnehage
 • URTEHAGEN BARNEHAGER AS Grønland barnehage
 • URTEHAGEN BARNEHAGER AS Lille Grønland barnehage
 • URTEHAGEN BARNEHAGER AS Mosaikk barnehage
 • STIFTELSEN KANVAS Akersveien Kanvas barnehage
 • STIFTELSEN KANVAS Betha Thorsen Kanvas barnehage
 • STIFTELSEN KANVAS Bjerkeallen Kanvas barnehage
 • STIFTELSEN KANVAS Dumpa Kanvas barnehage
 • STIFTELSEN KANVAS Lillomarka Kanvas barnehage
 • STIFTELSEN KANVAS Lindebergstua barnehage
 • STIFTELSEN KANVAS Midtstuen barnehage
 • STIFTELSEN KANVAS Myrer Kanvas barnehage
 • STIFTELSEN KANVAS Preståsen Kanvas barnehage
 • STIFTELSEN KANVAS REKTORHAUGEN KANVAS BARNEHAGE
 • STIFTELSEN KANVAS Rudshøgda Kanvas barnehage
 • STIFTELSEN KANVAS Rønningen barnehage
 • STIFTELSEN KANVAS Skogbrynet Kanvas barnehage
 • STIFTELSEN KANVAS SKOVHEIM BARNEHAGE
 • STIFTELSEN KANVAS SVARTDALSPARKEN KANVAS-BARNEHAGE
 • STIFTELSEN KANVAS TingeLiten barnehage
 • STIFTELSEN KANVAS Tinkern Kanvas-barnehage
 • STIFTELSEN KANVAS Tørtberg Kanvas bhg
 • STIFTELSEN KANVAS Østensjø Kanvas barnehage
Powered by Labrador CMS