Parken på St. Hanshaugen. Foto: Christian Vassdal
Parken på St. Hanshaugen. Foto: Christian Vassdal

– St. Hanshaugen er en bydel for de få. Flere år med høyrestyre lokalt, har gått utover de som har minst

I bydel St. Hanshaugen lever ca. 17 prosent av barna i lavinntektsfamilier. Vi må få ned barnefattigdommen i bydelen.

Publisert

St. Hanshaugen bydel har 39 000 innbyggere og strekker seg fra øst til vest i byen – fra Oslo sentrum og helt opp til Marienlyst. Med andre ord, er det en bydel med store interne forskjeller. Store forskjeller er noe som rammer oss alle, og skader fellesskapet. Flere år med høyrestyrt bydelsutvalg, har gått utover de som har minst. Det må vi gjøre noe med nå.

Først vil vi bare påpeke at det er forskjell på ulikhet og fattigdom. Ulikhet sier noe om hvor stor forskjell det er på de med mye og de med lite. Vi kan ikke fjerne disse ulikhetene kun ved å løse fattigdom. Vi må gjøre noe med de grunnleggende problemene.

En delt bydel

Det er veldig mange faktorer som bidrar til ulikheter i St. Hanshaugen bydel. Det er alt fra velferdstilbud, miljø, eiendomspolitikk, universell utforming, tilrettelegging for barn og unge, inntekt, formue og helsetilbud.

I mai lanserte SV rapporten – Små forskjeller og sterke fellesskap, som belyser faktorer som påvirker ulikheter i Oslo.

Rapporten viser at St. Hanshaugen er en attraktiv bydel å bo i, som bekreftes gjennom Oslos nest høyeste kvadratmeterpris på ca. 72.000 kroner per kvadratmeter. Samtidig har vi prosentvis flere lavinntektsfamilier enn snittet i Oslo.

Faktisk er St. Hanshaugen 5. nederst på tabellen av alle de 15 bydelene i Oslo. Vi har også en høyere andel sosialhjelpsmottakere enn snittet i Oslo og lavere gjennomsnittsinntekt enn snittet i Oslo.

Slik representerer vi også den delte byen innad i bydelen vår på en mye tydeligere måte enn det folk flest antar. Vi må jobbe for å utjevne disse forskjellene.

Barnefattigdommen må ned

Så hvordan skal vi løse disse utfordringene? Først og fremst må vi identifisere hvem ulikhetene rammer mest.

I bydel St. Hanshaugen lever ca. 17 prosent av barna i lavinntektsfamilier. Vi må få ned barnefattigdommen i bydelen. Barna som vokser opp i fattige familier, møter ulikheter på verst tenkelig måte: de har sjeldnere kontakt med venner, blir oftere mobbet, bor trangt, har oftere psykiske problemer og har større risiko for å selv oppleve fattigdom som voksen.

Å tilrettelegge for gode oppvekstvilkår som danner grunnlag for like muligheter senere i livet er derfor en av våre viktigste oppgaver i kampen mot ulikheter.

Vi må sikre fritidsaktiviteter for barn og unge, tilrettelegge for at skoler kan tilby korps, idrett og andre frivillige aktiviteter. Ikke minst må vi tilrettelegge for at gratis aktivitetsskole blir innført over hele bydelen. Dette er heldigvis allerede innført for 1. trinn på flere barneskoler.

En rettferdig boligpolitikk

Det er en direkte kobling mellom hvor og hvordan folk bor, levealder, folkehelse, fullført skolegang og mental helse. Å sørge for at alle har tilgang til en egnet bolig er viktig i kampen for å utjevne ulikheter.

Høye eiendomspriser er en faktor som skaper store ulikheter på Haugen, hvor prisene har steget ekstremt mye i forhold til vekst i lønnsnivået de siste årene. Dette gjør det krevende for folk med vanlige inntekter å skaffe seg bolig.

St. Hanshaugen har den nest høyeste kvadratmeterpris på ca. 72 000 per kvadratmeter. Kun Frogner er foran oss. Hvor du vokser opp, har mye å si for dine sjanser for utdanning og arbeid senere i livet.

En bydel for alle

For at Haugen skal være en bydel med plass for alle, må vi tilrettelegge for at det er mulig å eie sin egen bolig eller leie forskjellige boligtyper til en grei pris. Derfor vil vi at Haugen skal være forsøksbydel for en boligsektor utenfor markedet.

Og vi må ivareta rettighetene til bydelens utsatte beboere, spesielt personer med rusproblemer. Vi må også jobbe med bedre fremkommelighet for syklister og folk med nedsatt bevegelsesevne, så det er en bydel for alle.

For å redusere ulikhetene på St. Hanshaugen og i Oslo er vi avhengig av at alle er med på laget. Vi håper derfor at så mange som mulig er med oss i kampen for et mer rettferdig og solidarisk Oslo.

Powered by Labrador CMS