DEBATT

Ørnulf peker på et helt nytt forslag i debatten om utbyggingen av togspor i Kværnerdalen.
Ørnulf peker på et helt nytt forslag i debatten om utbyggingen av togspor i Kværnerdalen.

– Vi trenger ikke bygge togspor i Kværnerdalen. Her er et bedre forslag

For knappe ti år siden fremla Ruters strategiske trafikkplan et forslag som overflødiggjør utbyggingen. Det nye forslaget gir kortere reisevei og et bedre kollektivtilbud.

Publisert

Nylig ble det kjent at Bane NOR utsetter byggingen av de to sporene nederst i Brynsbakken med fem år. Det gir grunnlag for å vurdere utbyggingen på nytt.

De to ekstra sporene skal primært legges for å skape bedre krysning mellom utgående tog på Gjøvikbanen og inngående fra Romeriksporten. I tillegg til den sikkerhetsmessige forbedringen, vil endringen øke kapasiteten på strekningen.

Begge deler er isolert sett fornuftige tiltak. Det har vært en del protester mot utbyggingen. Blant annet fordi den innebærer at en del hus, som mange anser verneverdige, må rives.

Det finnes et forslag

For knappe ti år siden fremla Ruter «K 2012 Ruters strategiske trafikkplan 2012–2060». I den finnes det forslag som overflødiggjør utbyggingen. Ruter kan selvsagt ikke overstyre Bane NOR, men utsettelsen fører til at det er tid for å ta frem trafikkselskapets planer på nytt.

Forslaget omfattet to deler: Omlegging av Gjøvikbanen fra dens opprinnelige trasé mellom Etterstad og Nittedal og benyttelse av Gjøvikbanenes spor mellom Etterstad og Kjelsås, til trikk (bybane).

1. Ny trasé mellom Grorud og Nittedal

En omlegging vil innebære flere fordeler. Kapasiteten økes, gjennom dobbeltspor til Nittedal. Den vil også innebære tidsbesparelse. Det er et par minutters kortere kjøretid fra Oslo S til Grorud, enn til Kjelsås.

Et moderne spor (mest sannsynlig i tunnel) mellom Grorud og Nittedal vil innebære kortere tidsbruk enn i dagens trasé mellom Kjelsås og Nittedal. Godstog vil kunne kjøre direkte fra terminalen på Alnabru, inn på den nye traséen. Det vil føre til redusert støy, idet dagens spor fra Alna til Sinsen kan nedlegges.

2. Trikk (bybane) i dagens trasé for Gjøvikbanen, fra Etterstad til Kjelsås

Traséen i Oslos bebyggede områder benyttes i begrenset grad for transport innen byen. Til det er det for få avganger. I tillegg er stasjonene/holdeplassene ikke optimalt plassert, verken med tanke på overgang til andre transportmidler eller befolkningstettheten der de ligger.

En ny linje kan etableres i forlengelsen av dagens endestasjon for trikk på Kjelsås. Derfra legges den via Kjelsås jernbanestasjon til Nydalen, videre med stopp på Storo (T-bane) og Sinsen (T-bane) og på egnede holdeplasser ned til Tøyen og ikke minst på Ensjø (T-bane).

Videre går linjen over på gatenettet til Galgeberg og St. Halvards Plass, der den kobles på sporet mot Bjørvika. Dette vil gi et bedret kollektivtilbud til Bjørvika, Vålerenga, Kampen, Ensjø, Lille Tøyen, Hasle, Sinsen, Storo, øvre Nydalen og Kjelsås.

Powered by Labrador CMS