Aurelien Dahot og Mirjam Berg Abrahamsen gleder seg over at plan-og bygningsetaten torsdag ga beboerne på Hylla i Enebakkveien en delseier i kampen mot Bane Nor.
Aurelien Dahot og Mirjam Berg Abrahamsen gleder seg over at plan-og bygningsetaten torsdag ga beboerne på Hylla i Enebakkveien en delseier i kampen mot Bane Nor.

— Hurra, vi vant første runde! Hylla-beboere jubler over at Bane Nor foreløpig stanses

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune ga torsdag klagesaken på Bane Nors utbygging i Brynsbakken oppsettende virkning. Det betyr at Bane Nor må utsette oppkjøpet av boligene på Hylla i Enebakkveien.

Publisert

I slutten av mars gikk bystyret inn for å si ja til Bane Nors utbyggingsplaner i Brynsbakken.

Da klagefristen for vedtaket gikk ut i slutten av mai hadde plan- og bygningsetaten mottatt hele 79 klager på bystyreflertallets beslutning. De aller fleste klagerne mente vedtaket ikke er gyldig da reguleringsforslaget for Bane Nors sporutvidelse i Byrnsbakken er for dårlig utredet.

— I dag feirer vi!

I dag fikk beboerne i de rivingstruede husene på Hylla i Enebakkveien og andre motstandere av utbyggingsplanene en stor delseier da plan- og bygningsetaten bestemte seg for å gi klagen oppsettende virkning.

Det vil si at Bane Nor ikke kan foreta seg noe innen for planområdet før klagesaken er endelig behandlet av kommunens jurister.

Utenfor stuevinduet i huset på Hylla har Mirjam Berg Abrahamsen i ettermiddag heist det norske flagget, for å feire vedtaket om oppsettende virkning.

— Plan- og bygningsetaten har lyttet til klagene. Vi vant første runde, jubler hun.

Siden planene første gang ble presentert i 2017 har Abrahamsen vært en av dem som har kjempet hardest mot at Bane Nor skal få det som de ønsket i denne saken.

Hun er likevel litt avventende for å se hvilke reaksjoner som eventuelt kommer fra jernbaneselskapet på ettermiddagens nyhet.

Flagget var på plass på Hylla for å feire torsdagens delseier
Flagget var på plass på Hylla for å feire torsdagens delseier

— Dagens vedtak er et viktig steg i riktig retning. Nå gjenstår det å se hvordan Bane Nor vil reagere på dette. Om noen dager har vi litt mer oversikt over det, påpeker Abrahamsen.

For beboerne på Hylla betyr dagens seier at den oppkjøpsprosessen Bane Nor har satt i gang nå er utsatt til etter at kommunens klagebehandling er avgjort. Dette er forventet å skje i slutten av september.

Har tro på full seier

Ved siden av beboerne på Hylla, har også andre beboere i nabolagene i Kværnerdalen og på Vålerenga engasjert seg sterkt i kampen mot utbyggingen av jernbanesporene i Brynsbakken.

Gjennom Facebook-gruppa "Vi har støy nok - bygg lokk" har de samlet nesten 900 engasjerte sjeler i kampen for å hindre det de ener er en rasering av nærmiljøet.

— Detter er en stor, om enn foreløpig, seier for aksjonsgruppa og nabolaget, sier grunnlegger av Facebook-gruppa, Ørn Terje Foss, til VårtOslo.

Slik ser Bane Nor for seg at prosjektet i Brynsbakken vil se ut når det står ferdig i 2025.
Slik ser Bane Nor for seg at prosjektet i Brynsbakken vil se ut når det står ferdig i 2025.

Han framhever at det er spesielt viktig at den ervervsprosessen Bane Nor har satt i gang for å kunne overta og rive husene på Hylla nå er satt på vent. Han er også optimistisk for resultatet av det endelige klagebehandlingen.

— Ut fra klagenes innhold og hva som er påpekt av saksbehandlingsfeil og misvisende informasjoner fra Bane Nor, har vi tro på at klagene også skal bli tatt til følge, understreker Foss.

Bane Nor kan be om ny vurdering

Dagens avgjørelse, fra plan- og bygningsetaten, om å gi klagen oppsettende virkning er et endelig vedtak som ikke kan ankes.

Det finnes likevel en mulighet for Bane Nor for å komme seg utenom den oppsettende virkningen. Da må Bane Nor be Statsforvalteren i Oslo og Viken om å foreta en ny vurdering av spørsmålet.

— Jeg kan ikke se hvordan Statsforvalteren skulle kunne ha noe annet syn på dette enn hva kommunen nå har, sier Ørn Terje Foss.

Jernbaneselskapet kan også for å skaffe seg kontroll over eiendommene uten å måtte vente på klagebehandlingen. Etter det VårtOslo forstår kan dette gjøres gjennom en ren ekspropriasjon av de aktuelle eiendommene.

Dette vil i så fall føre til at eierne kan få dårligere betalt enn gjennom oppkjøpene Bane Nor nå må sette på vent.

— Vi tar klagene på alvor og skal svare ut hver enkelt grundig, det er viktig for oss å gjøre. Så skal Statsforvalteren bestemme om planen kan bli endelig vedtatt eller ikke. Dette er en grundig og god demokratisk prosess, sier kommunikasjonsrådgiver i Bane Nor, Stine Strachan.

Powered by Labrador CMS