— Riving av våre hjem er en rasering av verneverdig bebyggelse som savner sidestykke siden Enerhaugen ble revet på 60-tallet, sier beboerne på Hylla.
— Riving av våre hjem er en rasering av verneverdig bebyggelse som savner sidestykke siden Enerhaugen ble revet på 60-tallet, sier beboerne på Hylla.

Bane Nor beklager at beboerne i Brynsbakken får knapt med tid til å finne nye hjem

Bane Nor står på sitt og gir ikke beboerne i Brynsbakken lengre enn til 1. mai neste år med å finne nye hjem. — Det blir kortere tid enn vi alle skulle ønske, fordi saken ble utsatt i Oslo kommune, sier Bane Nor.

Publisert

Beboerne i Brynsbakken, mellom Vålerenga og Kværnerbyen i bydel Gamle Oslo får ikke mer tid til å sikre seg nye hjem. Nå blir de tvunget til å flytte innen ett år, flere måneder før de skal ha blitt forespeilet utflytting.

Den 24. mars vedtok bystyret gjennomføringen av prosjektet. I forrige uke kom det endelige utflyttingsbrevet fra Bane Nor. Beboerne har på sin side ikke gitt opp kampen for å bevare det historiske området med trehusmiljøet og anker nå saken om ekspropriering og utflytting til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Vil betale så fort som mulig

— Vi skulle gjerne ha kommet fram til avtaler med grunneierne tidligere, men vi kunne ikke gjøre det før bystyret i Oslo hadde vedtatt reguleringsplanen, sier kommunikasjonsrådgiver i Bane Nor, Stine Smemo Strachan.

— Derfor ble det kortere tid enn vi alle skulle ønske mellom forhandlingsstart og utflytting. Å måtte selge hjemmet sitt slik at flere kan ta toget, er ikke lett. Nå planlegger vi møter med hver enkelt grunneier og deres advokater. Både de og vi har gjennomført takstvurderinger, og vi vil gi dem et tilbud om økonomisk oppgjør så fort som mulig, slik at de skal få best mulig tid til å finne seg et nytt hjem.

Det delvis historiske og verneverdige bomiljøet i Brynsbakken skal bort. Beboerne er bedt om å flytte senest 1.mai neste år, flere måneder før tidspunktet de mener er avtalt. Hylla dronebilde Enebakkveien Brynsbakken.
Det delvis historiske og verneverdige bomiljøet i Brynsbakken skal bort. Beboerne er bedt om å flytte senest 1.mai neste år, flere måneder før tidspunktet de mener er avtalt. Hylla dronebilde Enebakkveien Brynsbakken.

Bane Nor har dekket juridisk og teknisk bistand for grunneierne det siste året, siden det var de som startet dialogen med grunneierne.

— Aldri utredet andre alternativer

De tjue familiene og grunneierne mener alternative løsninger ikke har vært utredet seriøst. Det er Bane Nor uenige i.

— Vi har ikke kunnet løse problemet et annet sted eller på andre måter. Det er rett og slett fordi det er i Brynsbakken flaskehalsen ligger, sier Bane Nors kommunikasjonsrådgiver. Ifølge henne vurderte selskapet, sammen med plan- og bygningsetaten, 13 forskjellige alternativer før de la fram det de mente er den beste løsningen.

— I løpet av planprosessen fikk vi inn mange gode innspill, som ikke bare har blitt vurdert, men som også har gitt store endringer i planen.

— Bane Nor har hele tiden vært klare på at det å bygge ut i Brynsbakken vil gjøre at inntil åtte flere tog i timen kan trafikkere strekningen og at en flaskehals forsvinner. Brynsbakken fungerer i dag som et såkalt T-kryss der togene må vente på tur, opplyser Smemo Strachan i Bane Nor.

Powered by Labrador CMS