– Jeg er svært kritisk til hvordan Bane NOR har håndtert denne prosessen, sier byutviklingsbyråd Hanna Marcussen.
– Jeg er svært kritisk til hvordan Bane NOR har håndtert denne prosessen, sier byutviklingsbyråd Hanna Marcussen.

Brynsbakken-utbygging haster ikke sier Jernbanedirektoratet. – Hvis dette stemmer, er det rett og slett helt uholdbart

Bane Nor stilte nærmest ultimatum til bystyret da bystyret hastebehandlet byggingen av toglinjer i Brynsbakken. Bane Nor viste til store konsekvenser for hele Østlandet. Nå sier Jernbanedirektoratet at en hastverket ikke var nødvendig.

Publisert

– Hvis dette stemmer er det rett og slett helt uholdbart. Byrådet ble opplyst om at et raskt vedtak var nødvendig i saken, da et bedret togtilbud for togreisende på Østlandet ellers ville bli utsatt i fem år. Jeg er svært kritisk til hvordan Bane NOR har håndtert denne prosessen, og jeg forventer at det nå ryddes opp og gjøres et reelt arbeid for å se på forbedringer av planene, sier byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MDG), til Avisa Oslo.

Den planlagte utbyggingen gjennom Kværnerdalen får store konsekvenser for området hvor den nye jernbanelinjen kommer. Bomiljøene på begge sider av jernbanesporene og det verneverdige trehusområdet kalt Hylla mellom sporene blir berørt. Sistnevnte område vil rett og slett bli revet.

«Ikke mulig med utsettelse»

Da prosjektet ble møtt med protester, advarte Bane Nor om at en utsettelse ville få store konsekvenser for utbyggingen av jernbanenettet rundt Oslo.

«Dessverre er det i denne saken ikke mulig med en utsettelse, ettersom Bane Nor oppgir at det er kritisk å få vedtatt denne reguleringen nå dersom endringene i togtilbudet som ligger i Ruteplan 2027 skal kunne realiseres», het det i byrådspartienes merknader til saken.

Nå sier Jernbanedirektoratet det helt motsatte.

«Ikke stor betydning»

«Jernbanedirektoratet har vurdert konsekvensen av Bane Nors pressemelding av å utsette Brynsbakken. Utsettelsen vil ikke ha stor betydning i forhold til oppnåelse av effektpakken «Ny rutemodell Østlandet», skriver Jernbanedirektoratets direktør for infrastrukturavtaler Per-Arne Fredriksen, i en e-post til Bane Nor, som Avisa Oslo har fått innsyn i.

– Det er svært viktig å få gjennomført Brynsbakken-prosjektet. Det er et av de viktigste prosjektene i «Ny rutemodell Østlandet», understreker han samtidig.

Sterke reaksjoner

At Bane Nor nå sikter mot byggestart i 2027 skaper sterke reaksjoner i de politiske miljøene i Oslo, og flere politikere krever at saken behandles på nytt. Eivor Evenrud i Rødt sier hun ville stemt annerledes, om saken var informert på en annen måte. Venstre-politiker Haakon Riekeles mener Bane Nor har ført bystyret bak lyset.

I forlengelsen av merknadene fra Jernbanedirektoratet har Avisa Oslo spurt Bane Nor om en kommentar til. Så langt har de ikke fått svar.

Powered by Labrador CMS