DEBATT

Vi er E37, et byøkologisk pilotprosjekt på toppen av Enebakkveien på Vålerenga.
Vi er E37, et byøkologisk pilotprosjekt på toppen av Enebakkveien på Vålerenga.

– Vi er bekymret for at den planlagte utbyggingen i Brynsbakken vil gjøre området rundt ubeboelig

Vi er enige med våre naboer: Bane NOR har planlagt utbyggingen på en overkjørende og intern måte. Vi etterlyser en inkluderende beslutningsprosess.

Publisert

La oss først introdusere oss selv. Du har kanskje sett vår gule mursteinsblokk på toppen av Enebakkveien på Vålerenga, rammet inn av byhagen vi drifter.

Vi er E37, et byøkologisk pilotprosjekt gjennom Oslo Kommune. I 17 år har vi tilegnet oss verdifull erfaring fra å bo byøkologisk, og vi er et av svært få byøkologiske boligprosjekter i Oslo. Per i dag bor 20 voksne og barn i våre ni leiligheter.

Toglinjen er vår nærmeste nabo, og vi troner på toppen av Bane NORs liste over hvem som blir sterkest rammet av støynivået etter planlagt utbygging av Brynsbakken. Etter at byggingen er ferdigstilt, er vår blokk vurdert til å ligge i rød sone, definert som «et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål […] som boliger».

Bekymret over Bane NOR

Ingen vurdering er gjort av støynivået i årene under byggingen. Bane NOR har heller ikke lagt planer for – eller forpliktet seg til – lokale tiltak mot denne støyen. Med et allerede høyt eksisterende støynivå, er vi bekymret for at den planlagte utbyggingen vil gjøre E37 og området rundt ubeboelig.

Den siste tiden har en rekke aktører i nærmiljøet uttrykt bekymring over Bane NORs manglende utredninger, utilgjengelige og feilaktige informasjon, brudd på etiske retningslinjer og fraværende reelle rom for påvirkning i forbindelse med utbyggingen av Brynsbakken. Vi stiller oss bak denne kritikken.

Demokratiske utfordringer

Lignende kritikk er også blitt rettet mot Bane NOR i de andre byene berørt av utbyggingen. En annen demokratisk utfordring, påpekt av Byantikvaren, er at det utelukkende har vært Bane NORs egne eksperter involvert i utredningen av hvordan toglinjene kunne bli lagt – uten noen ekstern vurdering.

La det være tydelig: Vi er tilhengere av togutbygging, og ser et sterkt miljømessig behov for forbedring av Norges kollektivtransporttilbud. Det vi ikke kan akseptere, er at veien dit skal være forhastet, toppstyrt og uten lokal tilpasning.

Akseptabel ukultur?

Sittende byråd har erklært at de skal etablere en tredje boligsektor og at pilotprosjekter skal prioriteres. Hvor er politikerne når en av Oslos få eksempler på en mulig tredje boligsektor er utsatt?

Vi håper politikerne tenker seg godt om før de forestående vedtakene skal fattes denne måneden. Er ukulturen vi har sett i denne prosessen noe de kan stille seg bak?

Powered by Labrador CMS