DEBATT

Dersom Bane NORs utbyggingsplaner for Byrnsbakken går gjennom vil trehus på Hylla enten måtte rives eller flyttes.
Dersom Bane NORs utbyggingsplaner for Byrnsbakken går gjennom vil trehus på Hylla enten måtte rives eller flyttes.

- Støykart fra Bane NORs utbygging i Brynsbakken er i beste fall forvirrende, i verste fall misvisende

— Handlingsplan mot støy i Oslo handler mye om å redusere støy fra vegtrafikk. Konkrete tiltak for støy fra tog, t-bane og trikk er tilnærmet fraværende. Nå vil Bane NOR utvide jernbanespor i Brynsbakken uten å gjøre noe med støy.

Publisert

Bane NORs framstilling av støy i Brynsbakken er i beste fall forvirrende og i verste fall misvisende. Både «mer støy» og «ingen skal få mer støy» kan ikke være riktig samtidig.

Bane NOR ønsker å utvide kapasiteten i Brynsbakken uten å gjøre noe med en av hovedutfordringene for omgivelsene; støy. Støykart for dagens situasjon viser helseskadelige nivåer allerede.

Det går særlig ut over arealene til Vålerenga skole, Vålerengaparken, Svartdalsparken og private utearealer nær sporene.

Fritak for mindre støyende bremser

EU-krav om mindre støyende bremser er godstogenes hellige gral. Teknologien fungerer godt på kontinentet, men har store problemer i vinterlige forhold her nord.

Uten å opplyse det i presentasjon av planen, har Bane NOR derfor, i likhet med jernbaneaktørene i Sverige og Finland, søkt om fritak fra dette kravet fordi det går på sikkerheten løs.

Dette er jernbanesporene Bane NOR vil utvide oppover Brynsbakken. Det stryker rett forbi Vålerengaparken, Vålerenga kirke (til h.) og Vålerenga skole.
Dette er jernbanesporene Bane NOR vil utvide oppover Brynsbakken. Det stryker rett forbi Vålerengaparken, Vålerenga kirke (til h.) og Vålerenga skole.

Inntil det er utviklet mindre støyende bremser som takler nordiske vintre, og samtlige godsvogner som trafikkerer norske strekninger er utstyrt med slike bremser, er det implisitte budskapet i planforslaget: Lev med det, dere har så mye støy fra før av.

Framtidige situasjoner

Det er vanskelig å se (eller høre) hvordan framtidig situasjon faktisk blir. Koronatiltakene det siste året har vist at vi tåler mye, men med godt håp om at det blir bedre på andre sida av tunnelen.

I Brynsbakken ble tunnel avfeid tidlig og det som er presentert hittil tyder ikke på at forholdene blir bedre for omgivelsene, selv etter årevis med anleggsstøy i tillegg til togstøyen.

Støykartene i planforslaget er i beste fall forvirrende, i verste fall misvisende. Både gods- og persontrafikk øker betraktelig, da må nødvendigvis støyen også øke. Noen av vedleggene viser mer støy i framtidig situasjon, mens selve saksframstillingen viser støy omtrent på dagens nivå. Både «mer støy» og «ingen skal få mer støy» kan ikke være riktig samtidig.

Avbøtende tiltak – en fallitterklæring

«Handlingsplan mot støy i Oslo byområde 2018-2023» handler mye om å redusere støy fra vegtrafikk. Konkrete tiltak for støy fra tog, t-bane og trikk er tilnærmet fraværende.

Det er med andre ord ingenting å hente i handlingsplanen for situasjoner som Brynsbakken. Dette bør politikerne ta med seg ved revisjon av planen.

Byrådet innfører stadig begrensninger for biler med forbrenningsmotor, så det handler åpenbart ikke om vilje og gjennomføringskraft. Det er kanskje god politikk å skifte ut ett onde med et annet, men det hever definitivt ikke livskvaliteten til befolkningen.

Brynsbakken er dessverre et typisk eksempel på hva som skjer når støy ikke er med som grunnleggende premiss allerede fra start. Det vises hele tiden til støyretningslinjen T-1442, men intensjonene, og retningen den peker ut, mangler i prosessen.

Plandokumentene viser at vurdering av avbøtende tiltak skyves langt ut i detaljfasen og i hovedsak handler om innendørs støy. Det er en fallitterklæring overfor intensjonene i T-1442 og nasjonale og kommunale mål om å redusere støy.

Lyset i tunnelen

T-1442 og støymålene gjelder utendørs støy. Det er utendørs støy som relateres til helseeffekter. Dette er helt utelatt i Brynsbakken. I tillegg er det vanskelig å forstå hva støykartene faktisk viser. Til gjengjeld er det nok å være beboer i området for å forstå at dagens situasjon er uholdbar.

I Brynsbakken blir det kanskje en kulvert, noen støyskjermer og litt bedre vinduer for utvalgte naboer. Det blir veldig mange flere tog. Utendørs støy ved skolen, barnehagene, parkene, på balkonger og terrasser blir verre. Det er som å oppdage at lyset i tunnelen er motgående tog.

Bane NORs forslag er nettopp det – et forslag. De tenker på hva som er bra for togene. Våre politikere skal tenke på hva som er bra for befolkningen. Det er politikerne som avgjør om lyset i tunnelen er mer støy eller en bedre tilværelse for tusenvis av berørte innbyggere.

Powered by Labrador CMS