DEBATT

Bildet viser hvor mange som vil bli berørt. I blokkene her kan ikke folk ha vinduene åpne om sommeren når de ser på tv.
Bildet viser hvor mange som vil bli berørt. I blokkene her kan ikke folk ha vinduene åpne om sommeren når de ser på tv.

– Åpent brev til Oslo bys politikere om Brynsbakken: – Ikke svikt oss, ikke gjør dere til Bane NORs lakeier

Løft blikket, kjære politikere. Ikke la dere besnære av Bane Nors idylliske tegninger, med pene grå spor, lyseblå himmel og lysegrønne liksomområder som vil være ubrukelige i virkeligheten.

Publisert

Bane NORs planlagte utbygging i Brynsbakken er tilsynelatende et nasjonalt anliggende, men er først og fremst en katastrofe for Bydel Gamle Oslo. Jeg skriver tilsynelatende, fordi det kun er i Bane NORs sviktende utredninger at dette er et nasjonalt anliggende.

I Gamle Oslo bor det 58 671 innbyggere på et areal på 7,5 kvadratkilometer. Dette gir en befolkningstetthet på 7822,8 per kvadratkilometer! Dette tilsvarer omtrent en fjerdedel av hele Bergen, og vi er nesten like mange som hele Drammen, der innbyggerne er spredt over 305,12 km².

Støyen vil øke

Svært mange av oss innbyggere i Gamle Oslo vil bli berørt av mer tog, mer lyd, mer degradering. Vi er allerede i gule og røde støysoner hele veien inn mot Oslo S. Bane Nors planer har aldri tatt dette med i sine betraktninger og aldri opplyst om dette.

Vi tåler ikke flere trafikale vanvittigheter i denne bydelen. Vi har allerede en mengde tog med tilhørende mengde lyd det så vidt går an å leve med. Helst skulle vi hatt mindre, ikke mer.

Bane NOR forsikrer dere politikere at det ikke vil bli mer støy enn det er i dag hvis planene iverksettes. Det kan nok medføre riktighet for hvert enkelt tog, men tenk mengde i stedet. Hvis vi får åtte persontog til i timen i tillegg til ukjent antall godstog, vil mengden, den vedvarende mengden støy, øke.

Når Bane NOR ikke klarer å dempe den støyen vi allerede har, hvordan skal de så greie å dempe lyden av mange flere tog i døgnet?

Her står togene i kø flere ganger om dagen, den samme mengden spor fra Galgebergbrua ned mot Oslo S, som i Brynsbakken. Hvordan skal dette løses? Bildet gir også en idé om hvor mange som bor langs skinnene og som hører toglyder døgnet rundt.
Her står togene i kø flere ganger om dagen, den samme mengden spor fra Galgebergbrua ned mot Oslo S, som i Brynsbakken. Hvordan skal dette løses? Bildet gir også en idé om hvor mange som bor langs skinnene og som hører toglyder døgnet rundt.

Skal løse klimamålene

For et par uker siden skrev jeg til Bane NORs assisterende prosjektleder Torun Hellen. Og jeg fikk faktisk svar! Et ikke-svar.

Bane NORs omkved når vi forsøker å protestere, enten det er i form av å be om lokkløsninger eller andre løsninger, er at de må lage mest mulig tog for pengene, at det ikke går og at all togtrafikk må inn til Oslo S.

Et annet svar er at mer tog i vår bydel skal løse Oslos ambisiøse klimamål. Det siste er en pokkers ironi, når godstogene som allerede dundrer gjennom bydelen vår frakter bulk, det vil si olje, gass, kjemikalier, flybensin og også biler!

Og hva har bulk i tettbygde strøk å gjøre? Allerede på nittitallet ble dette diskutert som mulige risikoer i ulike katastrofescenarioer.

Blir bare flere tog i kø

Og hva skjer så, hvis Bane NOR får det som de vil, river Hylla og bygger ut i Brynsbakken for å lage plass til flere tog, slik at det ikke skal korke seg der? Ingenting! Det blir ikke flere spor nedenfor Hylla, og køen av tog står her i rushtiden. Det blir altså ingen tidsbesparelse, bare flere tog som står i kø.

Prosjektleder Torun Hellen skrev i sitt ikke-svar til meg, at å bygge ut i Brynsbakken vil løse en flaskehals. Det er bare å ta en titt på bildene her, så ser dere at det ikke medfører riktighet.

Sporene nedenfor Vålerengaparken, øverst i Schweigaards gate. Det blir ikke flere spor her av å rive Hylla.
Sporene nedenfor Vålerengaparken, øverst i Schweigaards gate. Det blir ikke flere spor her av å rive Hylla.

I samme setning, der hun legger hele Oslos ambisiøse klimamål på våre skuldre, skriver hun: «Sammen med ny togtunnel gjennom Oslo, som vi planlegger nå, vil Brynsbakken hjelpe med å nå Oslos ambisiøse klimamål».

Den mystiske togtunnelen har Bane NOR besluttet å ikke bygge, og anbudskonkurransen er avlyst.

https://vartoslo.no/bane-nor-jernbanedirektoratet-knut-arild-hareide/stor-kontraktavlysning-for-oslotunnelen--vi-er-holdt-for-narr/290638

Dette tar vi ikke

Så da er det bare vi som står igjen og skal bære Oslos ambisiøse klimamål på våre skuldre. I tillegg til å settes opp mot nasjonale anliggender. Dette tar vi bare ikke. Nå må det tenkes annerledes.

Med frekkhetens nådegave skriver hun: «Jeg forstår at du og dine naboer ikke ønsker flere tog i deres nabolag. Dere bor i et travelt område med mange tog. Dessverre er det slik at jernbanenettet i Norge er laget slik at alle tog må innom Oslo S.»

Dette er både feil og nedlatende, og jo takk, vi vet hvor vi bor, hva vi har, og hva vi ikke vil ha mer av. Det går togspor rundt hele Oslo. Og hvis man nå ser for seg en så voldsom vekst i Oslos tilliggende områder, må man kunne planlegge andre knutepunkter, og ikke minst arbeidsplasser, i de tilliggende områdene, så folk slipper å pendle inn til Oslo S.

Tenk nytt, tenk helhetlig

Oslo og kommunene rundt må faktisk kunne samarbeide om dette og ha et helhetlig blikk på befolkningens ve og vel. Og da kan man kanskje nærme seg å kalle dette et nasjonalt anliggende.

Her bor det folk, hele veien. Togene går ikke gjennom en lysegrønn dal, men et tett befolket område.
Her bor det folk, hele veien. Togene går ikke gjennom en lysegrønn dal, men et tett befolket område.

Jeg etterspør en helt ny tankegang, ikke den fantasiløse løsningen at man skal plage innbyggerne i Gamle Oslo mer. Løft blikket, kjære politikere. Ikke la dere besnære av Bane Nors idylliske tegninger, med pene grå spor, lyseblå himmel og lysegrønne liksomområder som vil være ubrukelige i virkeligheten.

Kjære Oslo bys folkevalgte, jeg håper dere kan være nettopp det. Vi har valgt dere, vi håper vi kan stole på dere og at dere ikke gjør dere til Bane NORs lakeier på sviktende grunnlag. Ikke svikt oss, er dere greie. Det har nettopp gått ut en e-post til noen få om en begrenset høring. Der er ikke vi i Gamlebyen med, så jeg håper dere vil høre en stemme fra Gamlebyen i tillegg.

Powered by Labrador CMS