Vålerenga-elevene Liv Elise (7), Eira (9) og Aisha (9) frykter for skoleveien om Bane Nor får ja til utbyggingen av dobbeltspor i Brynsbakken.
Vålerenga-elevene Liv Elise (7), Eira (9) og Aisha (9) frykter for skoleveien om Bane Nor får ja til utbyggingen av dobbeltspor i Brynsbakken.

Liv (7) og resten av skoleelevene i Kværnerdalen frykter utbyggingen i Brynsbakken vil gjøre skoleveien farligere

Rundt 100 elever ved Vålerenga skole kan få lengre og mer utrygg skolevei om Bane Nor får ja til utbyggingen i Brynsbakken. — Det blir ikke noe morsomt å gå til skolen om det blir bygging her, sier Liv (7)

Publisert

Hver eneste skoledag året rundt går eller sykler vel 100 elever mellom Kværnerdalen og Vålerenga skole. I mangel på egen nærskole, må eleven på østsiden av toglinja reise tvers over Kværnerdalen for å få sin daglige dose med undervisning.

Nå ønsker Bane Nor å utvide sporkapasiteten i Brynsbakken. Får jernbaneselskapet medhold i bystyret i mars, vil det ifølge barn og voksne i området bety en lengre og mindre trygg skolevei.

— Jeg synes det er dumt at det kanskje skal bygges her. Da vil skoleveien bli lengre og den vil ikke bli like trygg som i dag, sier andreklassingen Liv Elise Siljeholm (7) til VårtOslo.

Fra tre til en tverrforbindelse

I dag har skoleelevene som bor på Kværner-siden tre forskjellige ruter å benytte når de skal komme seg til og fra skole og fritidsaktiviteter. Får Bane Nor gjennomslag for sine planer i bystyret i mars, blir det kun en rute å benytte for elevene til skole og fritidsaktiviteter. Dessuten vil rundt 10.000 beboere i Kværnerdalen som bruker strekningen til daglig også berøres.

— Vi er bekymret for at skoleveien vil bli mindre trygg for elevene enn hva den er i dag. Blir planene vedtatt ser vi for oss at området mellom sporene vil bli øde og forlatte. Da blir skoleveien også fort mer utrygg for elevene, sier leder av foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Vålerenga skole Åsne Dahl Torp.

Slik ser Bane Nor for seg at området mellom Kværnerdalen og Vålerenga blir seende ut når utbyggingsprosjektet er ferdigstilt.
Slik ser Bane Nor for seg at området mellom Kværnerdalen og Vålerenga blir seende ut når utbyggingsprosjektet er ferdigstilt.

Foreldre og elever frykter heller ikke bare veien til og fra skolen på morgen og ettermiddagstid. Veien er flittig brukt også for å besøke venner og for å delta på ulike sports- og fritidsaktiviteter utenom skoletida.

— Jeg tror det kan bli mye vanskeligere å dra på besøk til hverandre når vi mister to av tre mulige veier å gå. Det vil jo også bli mye vanskeligere å bruke bil for å besøke hverandre. Da må foreldrene våre kjøre en lang omvei når Enebakkveien stenges, forteller fjerdeklassingen Aisha (9) fra Kværnerbyen.

Frykter et utrygt nærmiljø

Tenker de yngste mest på lengden på skoleveien eller hvor lett det er å besøke venner, tenker de voksne i mye større grad på tryggheten i nærmiljøet.

— Vi frykter at området mellom sporene i Kværnerdalen etter utbyggingen vil bli en øde betongørken. Her skal ungene våre ferdes både tidlig og sent. Og selv om det i utbyggingsplanene legges opp til noen grønne lunger og noen lekeapparater her og der, frykter vi at dette på mange måter blir et skummelt ingenmannsland, sier Mari Siljeholm i FAUs trafikkgruppe.

Hun får full støtte av FAU-leder Dahl Torp som forteller at de allerede har sett antydning til mer salg av ulovlige rusmidler i området.

— Når de verneverdige husene på «Hylla» forsvinner, slik de ifølge planen som ligger til politisk behandling skal, taper vi ikke bare et verneverdig bymiljø, men også et trygt miljø med beboere langs veien til og fra skole, aktiviteter og venner. Vi er svært bekymret for dårlig sosial kontroll og at Enebakkveien vil tiltrekke seg lyssky aktiviteter. At dette blir et område man ikke kan la barna gå alene kveldstid. Det er veldig synd og vil i praksis være med på å øke avstanden mellom Kværnerbyen/Skrenten og Vålerenga., sier FAU-lederen.

— Vi vil ikke ha masse støy i hverdagen

Byggeprosjektet, om det blir vedtatt i nåværende form, er spådd å pågå i minst tre år. Det vi si at mange av dagens elever ved Vålerenga skole vil måtte leve med byggestøy gjennom hver skoledag i den resterende perioden de går på skolen. Det er verken barn eller foreldre veldig godt fornøyd med.

— Jeg hadde mase byggestøy i barnehagen når de bygget i Kværnerbyen. Jeg syns det er veldig dumt at det skal bli masse bråk rundt oss nok en gang, sier syvåringen Liv.

— Vi frykter for byggeprosjektets uheldige effekter på nærmiljøet sier foeldrene Åsne Dahl Torp (t.v) og Mari Siljeholm. Elevene Aisha (9), Eira (9) og Liv Elise (7) er enige med de voksne.
— Vi frykter for byggeprosjektets uheldige effekter på nærmiljøet sier foeldrene Åsne Dahl Torp (t.v) og Mari Siljeholm. Elevene Aisha (9), Eira (9) og Liv Elise (7) er enige med de voksne.

Fjerdeklassingene Aisha og Eira (9) er heller ikke spesielt glade for å få mer støy i hverdagen selv om den ikke er veldig merkbar innendørs. Når vinduene må åpnes om sommeren under byggeperioden, frykter elevene at støyen likevel blir et problem.

— Slår prognosene til vil det gå rundt 200 flere tog i døgnet på toglinja nedenfor skolen enn hva det gjør i dag når utbyggingen er ferdig. Det er klar at dette vil bli en stor støypåkjenning for elevene. Ingen voksne hadde godtatt å jobbe under sånne forhold, sier Mari Siljeholm.

Ifølge Bane Nor vil ingen oppleve mer støy enn i dag.

Bane Nor: — Vi opprettholder to tverrforbindelser

I en epost til VårtOslo forklarer kommunikasjonsrådgiver Stine Strachan i Bane Nor at jernbaneselskapet vil opprettholde to av dagens tre tverrforbindelser mellom Kværnerdalen og Vålerenga.

De to er ifølge henne Tranga og Enebakkveien gang- og sykkelvei. Sistnevnte har selskapet dog fått 18 måneders utsettelse på å ferdigstillelse, slik at den skal være klar først 18 måneder etter at byggearbeidene er ferdigstilt.

Når det gjelder beboernes bekymringer for nærmiljøet hevder kommunikasjonsrådgiveren at Bane Nor skal gjøre det de kan for at barn på vei til skolen og andre skal føle seg trygge.

— Vi ønsker å gjøre området attraktivt for at det skal føles tryggere. Vi vil forbedre belysningen i Enebakkveien og sette opp lys i Tranga. Vi planlegger et nytt grøntområde som skal bli åpent og lett å bruke. Vi har snakket mye med kommunen om hvordan dette området blir best for de som bor i områdene og mye brukt, slik at det blir godt med liv her, påpeker Stine Strachan.

Powered by Labrador CMS