Her kan de 20 boligene fra Kværnerdalen ende. Foto: Stig Jensen
Her kan de 20 boligene fra Kværnerdalen ende. Foto: Stig Jensen

De verneverdige boligene fra "Hylla" i Kværnerdalen kan ende ved Loenga

De verneverdige husene på "Hylla" i Enebakkveien kan havne rett i nabolaget. Bane Nor har sett seg ut en plassering av husene i Oslo gate ved Oslo hospital.

Publisert

Bane Nors planer for utbygging av dobbeltspor i Brynsbakken har møtt stor lokal motstand fra beboerne på Vålerenga. Ikke minst har det skapt stor irritasjon og skuffelse at flere av de verneverdige trehusene på "hylla" i Enebakkveien må rives eller flyttes for å få anlagt de nye sporene for jernbanen.

Etter at byrådet i fjor høst satte en stopper for Bane Nors planer om å flytte husene til Vålerengaparken, har jakten på nye erstatningstomter pågått for fullt. En av de mest aktuelle tomtene kommunen har sett seg ut, ligger ikke langt unna dagens plassering.

180 tomter vurdert

I en rapport utarbeidet av Asplan Viak og Bane Nor, som VårtOslo har fått tilgang til, går det frem at hele 180 tomter er vurdert med tanke på relokalisering av de verneverdige husene.

De verneverdige boligene fra 'Hylla' (her) kan ende opp i Oslo gate, om Bane Nor får det som de vil. Foto: Christian Boger
De verneverdige boligene fra "Hylla" (her) kan ende opp i Oslo gate, om Bane Nor får det som de vil. Foto: Christian Boger

Vurderingene har resultert i fire tomter, som anses som best egnet og som anbefales tatt inn i plan- og bygningsetatens videre arbeid med å finne erstatningstomt.

Foreslår flytting til Oslo gate

I den ferske rapporten pekes det på at den mest hensiktsmessige plasseringen av husene fra "Hylla" kan være en tomt i Lodalen like ved Oslo hospital.

– Tomten er stor nok til å plassere fem bygninger fra Hylla. Det må avklares med
kommunalteknisk hva som kan tillates i dette området, da det er omfattende anlegg
under bakken, skrives det rapporten.

Analgnomen i gamlebyen kan bli nærmeste nabo for beboerne som må flytte fra Kværnerdalen. Foto: Stig Jensen
Analgnomen i gamlebyen kan bli nærmeste nabo for beboerne som må flytte fra Kværnerdalen. Foto: Stig Jensen

Den aktuelle tomta ligger på vestsiden av Oslo gate fra Geitabru til Mosseveien. Arealene er i dag dels regulert til trafikkareal (jernbane) og dels spesialområde for kommunaltekniske anlegg. Tomta ligger ca. 60 meter mellom Oslo gate 35 og Oslo gate 39 og videre ca. 140 meter fra Oslo gate 39.

Må være innflyttingsklar i 2022

To andre alternativer som foreslås i rapporten er å flytte de vernede bygningene til Groruddalen. Her peker Asplan Viak og Bane Nor på tomter både på ved Linderud gård på Linderud og på Furuset som mulige framtidige plasseringer av boligene fra Enebakkveien. Også en tomt i Åsensvingen på Nordre Åsen anses som interessant.

Viktig for vurderingen i rapporten har vært at det ikke er ønskelig å mellomlagre husene som skal flyttes. Det vil si at erstatningstomta, ifølge kravene fra Bane Nor, må stå klar for å ta imot trehusene tidlig i 2022.

Dette er de fire mest aktuelle tomtene for relokalisering av de verneverdige husene fra 'Hylla' i Enebakkveien. Skjermdump fra rapporten 'Hovedbanen, Retningsdrift i Brynsbakken. Utvidet tomtesøk'. Bane Nor.
Dette er de fire mest aktuelle tomtene for relokalisering av de verneverdige husene fra "Hylla" i Enebakkveien. Skjermdump fra rapporten "Hovedbanen, Retningsdrift i Brynsbakken. Utvidet tomtesøk". Bane Nor.

– Vi har akkurat mottatt rapporten. Nå er vi i gang med å gjennomgå den, for å se om den kan inneholde aktuelle tomter, opplyser senior kommunikasjonsrådgiver i plan- og bygningsetaten, Atle Jan Larsen, til VårtOslo.

Egen reguleringsplan

Vedtaket om å skrote Vålerengaparken som tilholdssted for de verneverdige boligene utløste et krav om en ny reguleringsplan. Det betyr at reguleringsplanen for flyttingen av de verneverdige boligene utarbeides separat fra det allerede foreliggende planforslaget rundt utbyggingen av dobbeltsporet i Brynsbakken.

Planforslaget for dobbeltsporet har nylig ligget ute til offentlig høring, og plan- og bygningsetaten er nå i ferd med å gjennomgå høringssvarene før saken sendes til politisk behandling.

– Hvorvidt bemerkningene fører til endringer av planen frem mot politisk behandling, er for tidlig å si noe om, sier Atle Jan Larsen.

Det er foreløpig uklart når en avgjørelse om hvor boligene fra "Hylla" ender opp kan forventes.

Powered by Labrador CMS