Foto: Klemetsrudanlegget
Foto: Klemetsrudanlegget

– Med et Høyre-ledet byråd vil klimapolitikken ha et positivt budskap og ta hensyn til folks hverdag

Jeg er bekymret for at innbyggere som stiller spørsmål ved det rød-grønne byrådets miljøtiltak, blir stemplet som motstandere av hele klima- og miljøagendaen. Da snus klimaengasjement til klimamotstand.

Publisert

Byrådet la nylig frem en klimastrategi. Den bygger videre på tiltak som står i de fleste partiers politiske programmer; kutte utslipp fra anleggsplasser, nye boliger og peker på kommunens egen rolle. Strategien har ambisiøse mål – det er positivt.

Men vi kan gjøre enda bedre. Årtier med omfattende kollektivutbygging under de borgerlige har gitt Oslo et unikt utgangspunkt for å hevde seg som en av de fremste hovedstedene på klima og miljø internasjonalt. Utbyggingen har i tillegg bedret luftkvaliteten betydelig.

Oppsiktsvekkende av byrådet

Det er derfor oppsiktsvekkende at byrådets klimastrategi ikke vil gjøre mer av det som har gitt de viktigste resultatene hittil. Høyres t-baneløsning vil gi hundretusen flere innbyggere muligheten til å ta t-banen; på Grünerløkka, Sagene, Bislett og området omkring Ullevål sykehus. Det kan gi fem-minutters avganger i hele byen og gjøre det enda enklere å velge klimavennlig i hverdagen. Byrådet burde omfavnet dette forslaget heller enn å avvise det.

Foruten samferdsel, er teknologiutvikling og samarbeid med næringslivet nøkkelen for å nå de mest ambisiøse klimamålsettingene i hovedstaden. Et eksempel er karbonfangstanlegget på Klemetsrud som nå går inn i sin siste testfase. Karbonfangst fra forbrenningsovnene kan kutte utslipp tilsvarende 200 000 biler og representerer banebrytende norsk teknologi.

Et folkelig klimaengasjement

Et Høyre-ledet byråd vil bestå av teknologioptimister som vet at vi må spille på lag med næringsliv og kunnskapsmiljøer for å lykkes i klimapolitikken. Det er lite troverdig at et byråd som domineres av de minst næringsvennlige partiene i norsk politikk kan ta ut potensialet som ligger i innovasjon fra privat sektor.

Et Høyre-ledet byråd vil være opptatt av å bevare et bredt, folkelig klimaengasjement i Oslo. Hvis vi ikke oppnår bred nok oppslutning om virkemidlene, vil vi heller ikke nå målene. Jeg er bekymret for at innbyggere som stiller spørsmål ved det rød-grønne byrådets miljøtiltak, blir stemplet som motstandere av hele klima- og miljøagendaen. Det bidrar til å snu klimaengasjement til klimamotstand.

Forståelig at folk reagerer

For det er forståelig at folk reagerer når skattepenger betales til influensere for at de skal skryte av kommunens klimapolitikk. Når 500 parkeringsplasser fjernes, 400 av dem uten klart formål, tas det ikke hensyn til utsatte grupper, som bevegelseshemmede. Grenseløs oppjustering av bompengepriser med liten eller ingen marginaleffekt på utslipp, skaper klimamotstand. Snakket om klimaskam fra politikere er velkommen for noen, men bidrar også til å fremmedgjøre andre.

Bompengepartiet er ett utslag av en politikk som ikke tar hensyn til mangfoldet og hverdagsutfordringene for byens innbyggere. En ung kjernevelger fra MDG som bor sentrumsnært, har ikke samme utfordringene og forpliktelsene i hverdagen som en familie i tidsklemme som bor langt utenfor ring 3.

Kun én bombetaling

Med et Høyre-ledet byråd vil klimapolitikken ha et positivt budskap og ta hensyn til folks hverdag i politikkutformingen. Derfor har Høyre for eksempel tatt til orde for kun én bombetaling i løpet av tre timer på ettermiddagen, tilpasset familienes logistikkutfordringer etter jobbtid.

Oslo kan oppnå de mest ambisiøse klimamålene. Vi kan vise vei for byer internasjonalt. Et Høyre-ledet byråd er den sikreste garantien for å nå de mest ambisiøse klimamålene.

Powered by Labrador CMS