� Den skitneste bilflåten i Oslo kjører i de mest sentrale delene av byen, mener Grønnere Oslo. Illustrasjon: Niels Torp.
� Den skitneste bilflåten i Oslo kjører i de mest sentrale delene av byen, mener Grønnere Oslo. Illustrasjon: Niels Torp.

– Den skitneste bilflåten går i sentrumsnære strøk - byen har et ladeproblem

Vi tror mange vil bytte til elbil på Frogner med en gang et mobilitetshus vedtas bygget.

Publisert

21. februar hadde Audun Engh et debattinnlegg i VårtOslo der han slakter planene om et mobilitetshus på Frogner. Han argumenterer som om verden er statisk og som om ikke hele samfunnets måte å tenke mobilitet på er i endring. Når utgangspunktet er som galest, vet vi jo hvordan det pleier å gå med konklusjonene. Derfor er det viktig å tenke på følgende når man skal argumentere for eller mot et mobilitetshus:

Premisset må være at hele bilflåten i Oslo over tid skal elektrifiseres. Det betyr i praksis at den som har bil må ha en ladeplass. Det er politisk svært ambisiøse mål om å få ned utslippene i Oslo raskt. Det betyr implisitt at det er et voldsomt behov for ladepunkter.

Godt tiltak - men ikke for Frogner

Byråden har sett dette og derfor satt i verk målrettede tiltak, som at borettslag og sameier kan få støtte til å bygge infrastruktur til lading. Dette er tiltak vi tror på. Men tiltaket hjelper ikke i sentrumsnære strøk i Oslo der de fleste ikke har en fast parkeringsplass.

Resultatet er at mange skifter ut sin fossile bil med en elbil på Nordstrand, Bygdøy, Stovner og Ullern. Langt færre har muligheten til dette på St. Hanshaugen, Grünerløkka og Frogner. Rett og slett fordi det ikke finnes ladeplasser.

Den skitneste bilparken er i sentrumsnære strøk

Vi ser i statistikken nå at elbilandelen i de tre sistnevnte bydeler er langt lavere enn i de tre førstnevnte. Med andre ord går den skitneste bilflåten i Oslo i de mest sentrale delene av byen! Vi ser videre i tallene at denne utviklingen har forsterket seg fra 2016 til 2017, og vi tror den negative utviklingen vil fortsette de neste årene.

Når folk på Frogner ikke kan kjøpe elbil fordi de ikke kan lade, gjør de det nest beste: De kjøper ladbare hybridbiler. Men fordi de ikke har fast plass og kan lade, er det sannsynlig at de dermed kjører fossilt med sine hybridbiler på Frogner. Dette er jo en utvikling ingen er tjent med. Den er et direkte resultat av at det ikke finnes ladeinfrastruktur i de mest sentrumsnære strøkene.

Beboerparkering løser ikke ladeproblemet

Når Engh snakker varmt om Beboerparkering og at den har løst problemene på Frogner, ser han ikke de store linjene. Han ser ikke at elektrifiseringen av bilparken skal skyte fart og at det ventelig vil være 100.000 elbiler i Oslo om to år.

Han ser heller ikke at bilparken på Frogner vil være fossil inntil man ordner ladeproblematikken. Og han ser ikke at lading ikke kan løses ved bygging av noen hurtigladere på gateplan (det vil jo trigge mye trafikk og dessuten ikke være i nærheten av nok til å løse problemet).

Hvis Frogner skal ha samme elbilutviklingen som resten av byen, vil det ventelig være behov for 4000 ladeplasser innen 2020. I tillegg kommer de private ladeplassene som beboere vil etablere, der folk eier sin egen parkeringsplass. Det finnes ingen kjente planer for hvordan man skal løse dette gigantiske ladeproblemet!

Strekk i laget på Skarpsno

Audun Engh representerer Skarpsno, Gimle og Frogner Vel. Vi ser i kommentarfeltene på Facebook at han har strekk i laget. Mange Frogner-boere er for et mobilitetshus på Frogner, ganske enkelt fordi de ser at de vanskelig kan kjøpe elbil og at beboerparkering ikke løser disse problemene.

Et annet merkelig argument mot mobilitetshuset er at pendlere vil bruke det. For det første er vår målgruppe beboere på Frogner. Punktum. For det andre: Hvorfor i all verden skal pendlere leie ladeplass på Frogner? De står jo gratis i gaten utenfor! Og lade trenger de ikke. Det gjør de jo hjemme!

Hele bilparken blir elektrisk

Til sist har Engh hengt seg opp i at det etter vår mening må være tilgang for fossilbiler i mobilitetshuset i en overgangsperiode. Dette er veldig spesielt. Elbilpolitikken i Norge er utformet fordi rikspolitikere er enige om å bruke avgiftspolitikken for å vri bruken over til elbil, men med en overgangsordning der fossilbiler også kan selges, i hvert fall frem til 2024. Slike overgangsordninger bør også gjelde i mobilitetshus.

Vi tror imidlertid at mange vil bytte til elbil på Frogner med en gang mobilitetshuset vedtas bygget. De med elbil får dessuten fortrinnsrett. Og til slutt er hele bilparken elektrisk. Men først må det bygges mange tusen ladeplasser på sentrale Frogner.

Powered by Labrador CMS