Her bygger Sporveien et kryss uten sykkelfelt, mener skribenten. Foto: Dag Sjøberg
Her bygger Sporveien et kryss uten sykkelfelt, mener skribenten. Foto: Dag Sjøberg

– Etter fire års arbeid med Holtetkrysset, har ikke Oslo kommune fått med seg at en sykkelvei skal gå gjennom krysset

I Holtetkrysset er det daglige nestenulykker med skolebarn og syklister involvert. Nå bygger Sporveien et nytt kryss etter en plan ingen i kommunen kan gjøre rede for.

Publisert Sist oppdatert

Sporveien legger i disse dager ny skinnegang over Holtetkrysset, og til min forbauselse ser jeg at de bygger opp krysset uten sykkelfelt. Sykkelfeltet forsvinner i Kongsveien, 15 meter før krysset når man kommer fra byen. Det dukker ikke opp igjen før 15 meter etter krysset.

Syklister må presse seg inn blant bilene eller de må opp på fortauet blant fotgjengerne. Flere går også av sykkelen og blir fotgjenger over krysset. Krysset ligger ti meter fra skoleporten til Bekkelaget skole, og det er daglig nestenulykker med både skolebarn og andre syklister involvert.

Krysset er en trafikkfelle

Det er allerede dokumentert mange ulykker i krysset, men heldigvis ingen dødsulykke hittil.

Som representant for MDG i by-, miljø- og samferdselskomiteen i Nordstrand bydel, er jeg spesielt opptatt av denne trafikkfellen. Jeg spurte derfor en byggeleder i Sporveien om hvorfor de bygger krysset uten sykkelfelt. Svaret var at det bygger i henhold til spesifikasjoner fra Bymiljøetaten. Han var enig i at det var problematisk, for han så nestenulykker daglig han også.

Til overmål er det nå fremlagt en reguleringsplan for Holtet der det nevnte problemet med manglende sykkelvei IKKE nevnes med ett ord. Heller ikke står det noe om hvordan de har tenkt å løse det.

Slik skal Holtetkrysset se ut, ifølge tegningen fra Visco/Asplan Viak. Men sykkelfeltet som er tegnet inn her, er det ikke plass til, mener skribenten.
Slik skal Holtetkrysset se ut, ifølge tegningen fra Visco/Asplan Viak. Men sykkelfeltet som er tegnet inn her, er det ikke plass til, mener skribenten.

Ingen kan svare

På bydelskomitémøtet på Nordstrand 23. oktober var hovedarkitekten bak Holtetreguleringen og en konsulent fra Asplan Viak til stede. Først benektet de at det ikke var sykkelfelt der, men ga seg da jeg viste dem bildet.

Selv etter fire års arbeid har de altså ikke fått det med seg. Også i sykkelveinettet for Oslo er sykkeltraséen tegnet inn gjennom krysset som "Eget sykkelanlegg", noe som altså ikke stemmer.

Jeg kontaktet sykkelprosjektet i Oslo kommune for å finnet ut hvorfor Sporveien bygger et kryss uten sykkelfelt når det er sykkelfelt rett før og etter. Etter mye frem og tilbake, fikk jeg vite at ingen kan svare på hvorfor eller hvem som har bestemt at sykkelfeltet plutselig forsvinner over krysset. Ganske urovekkende at Sporveien nå bygger etter en plan som ingen i kommunen kan gjøre rede for!