Briskebytrikken i dagens trasé som går i Inkognitogaten forbi statsministerboligen. I bakgrunnen skimtes den omstridte svingen opp mot Riddervolds plass. Foto: Arnsten Linstad
Briskebytrikken i dagens trasé som går i Inkognitogaten forbi statsministerboligen. I bakgrunnen skimtes den omstridte svingen opp mot Riddervolds plass. Foto: Arnsten Linstad

Briskebytrikken kan forsvinne. – Nedleggelse skal utredes, sier byrådet

Striden om flytting av Briskebytrikken til Skovveien tar en ny vending. Nå ber byrådet om utredninger. Ett alternativ er å legge ned Skandinavias eldste elektriske trikkelinje.

Publisert

— Alternativer som bør vurderes er endret trasé for linje 19 langs dagens linje 12 mot Majorstua, eller langs dagens linje 13 mot Jar, skriver kommunaldirektør Inger Anne Ravlum i et brev til Ruter.

I praksis betyr setningen at linje 19, Briskebytrikken, kan ende opp med å kjøre samme trasé som Jar- eller Frognertrikken. Kommunaldirektør Ravlum sender brevet til Ruter på vegne av byrådet og byrådsavdeling for miljø- og samferdsel.

Det året det var så bratt

Det innebærer at trikkelinjen over Briskeby, som ble udødeliggjort gjennom Øystein Sundes sang "Det året det var så bratt", opphører å eksistere. Briskebytrikken, som i dag skiller lag med både Frogner- og Jartrikken før Solli plass når den svinger inn Inkognitogaten, er opprinnelig foreslått flyttet til å gå opp Skovveien.

I fjor høst arrangerte lokale velforeninger en demonstrasjon mot flytting av Briskebytrikken til Skovveien. Her marsjerer ledelsen i Skovveien Vel i front for demonstrantene ned Frognerveien mens Frognertrikken passerer. Foto: Morten Lauveng Jørgensen
I fjor høst arrangerte lokale velforeninger en demonstrasjon mot flytting av Briskebytrikken til Skovveien. Her marsjerer ledelsen i Skovveien Vel i front for demonstrantene ned Frognerveien mens Frognertrikken passerer. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

Fra å passere baksiden av statsministerboligen i Inkognitogaten og svinge inn i Riddervolds gate mot Riddevolds plass på nedre del av Briskeby, ønsker Sporveien og Ruter å flytte trikken inn nedre del av Frognerveien før en ny trasé legges opp Skovveien.

Men nå kan altså enden på visa bli at det hverken blir Briskebytrikk i eksisterende trasé eller i en ny trasé opp Skovveien.

Planene og flytting av trikken fra Inkognitogaten og til Skovveien har ført til massive protester fra samtlige velforeninger i bydel Frogner. Og i fjor ble det arrangert demonstrasjonstog ned Skovveien der en rekke fremtredende Oslo-politikere deltok.

— Trist hvis den forsvinner

— Det er jo trist dersom Skandinavias eldste trikkelinje legges ned. Men vi vil ikke mene for mye om en mulig nedleggelse. Vi er jo ikke mot Briskebytrikken. Vi er mot at trikken flyttes til Skovveien. Vi mener Briskebytrikken bør gå i dagens trasé, sier Hans Holdener i Skovveien Vel til VårtOslo.

� Jeg forventer egentlig at nedlegging av Briskebytrikken er uaktuelt. Og kan derfor heller ikke forstå hvorfor byrådet vil ha det utredet, sier Venstres gruppeleder i bystyret, Hallstein Bjercke. Foto: Arnsten Linstad
� Jeg forventer egentlig at nedlegging av Briskebytrikken er uaktuelt. Og kan derfor heller ikke forstå hvorfor byrådet vil ha det utredet, sier Venstres gruppeleder i bystyret, Hallstein Bjercke. Foto: Arnsten Linstad

Holdener understreker at dersom dagens trikketrasé opprettholdes, mener Skovveien vel at trikken hører hjemme på Briskeby.

— Vi er først og fremst positive til at man ser på dette med nye øyne. Det er fornuftig av byrådet å be Ruter se på alternativer til å flytte trikken til Skovveien, sier Hans Holdener.

Tidligere kulturbyråd i Oslo, og nå Venstres gruppeleder i bystyret Hallstein Bjercke, er svært forbauset og negativ til en mulig nedleggelse av Briskebytrikken.

Utreder alternativ til nedleggelse

— Det alternativet som skal utredes kan ikke leses på noen annen måte enn at det ikke lenger skal gå trikk over Briskeby. Venstre mener Briskebytrikken spiller en viktig rolle for å dekke transportbehovet gjennom sentrale deler av Frogner og vil ikke gå med på å legge ned trikken her. Dessuten er Briskebytrikken tradisjonsrik og en del av Oslos sjel, sier Hallstein Bjercke til VårtOslo.

Skovveien utgjorde fra 1859 til 1878 en del av bygrensen for Christiania. Dertter kom den særegne bebyggelsen med de flotte fasadene. Skovveien har egentlig ikke forandret seg særlig siden dette udaterte bildet ble tatt. Trolig er det fra rundt 1890-tallet. Foto: Oslo bymuseum
Skovveien utgjorde fra 1859 til 1878 en del av bygrensen for Christiania. Dertter kom den særegne bebyggelsen med de flotte fasadene. Skovveien har egentlig ikke forandret seg særlig siden dette udaterte bildet ble tatt. Trolig er det fra rundt 1890-tallet. Foto: Oslo bymuseum

Men i brevet fra byrådsavdelingen til Ruter blir selskapet også pålagt å utrede andre alternativer enn det som i praksis er en nedleggelse av Briskebytrikken. Et annet alternativ som byrådet vil ha utredet er hvorvidt Briskebytrikken kan beholde dagens trasé opp Inkognitogaten og gjennom svingen opp mot Riddervolds plass.

— Alternativer som bør vurderes er dagens trasé med dobbeltspor gjennom svingen. Eller med enkeltsporet drift gjennom svingen, skriver kommunaldirektør Inger Anne Ravlum i brevet til Ruter.

— Klarer krapp sving i Prinsens gate

Poenget med svingen på nedsiden av Riddervolds plass er viktig fordi Sporveien og Ruter mener den er for krapp når Oslo om kort tid får nye trikker. Dette har vært et av hovedargumentene som er blitt brukt for å flytte trikketraséen bort til nedre del av Frognerveien og så opp Skovveien i stedet for Inkognitogaten.

— I Prinsens gate er det innført to til til ett-sporsløsning for trikken. Dette fungerer utmerket i dag. Og den svingen er skarpere og krappere enn den som er fra Inkognitogaten og inn i Riddevolds gate, sier Hans Holdener i Skovveien Vel.

— Men uansett vil jeg gi byrådet ros for at de nå ser ut til å ha forstått at trikken ikke bør flyttes til Skovveien. Vi opplever med dette brevet at byrådet har hørt på oss. De har valgt å ta en lyttende posisjon, og de velger å høre på oss som er berørt av en flytting av trikken til Skovveien. Dette er smart og tillitvekkende av byrådet, sier Holdener.

— Nedlegging er uaktuelt

Også Venstres Hallstein Bjercke mener også det nå er klokt av det rødgrønne Ap/SV/MDG-byrådet å gå nye runder før en flytting til Skovveien blir bestemt. Men Venstre-politikeren er ikke like imponert over at utredningen kan føre til nedleggelse av Briskebytrikken.

Skovveien velforening føler seg overkjørt av kollektivgiganten Ruter høsten 2017. Fra venstre; leder i Skovveien velforening Per Andreas Tennfjord, Marit Hvalvik, Frps daværende bystyremedlem Tommy Skjervold og tidligere leder av Frogner Frp, Ingvil Smines Tybring-Gjedde (nå beredskapsminister) lytter til argumenter fra velforeningens Hans Holdener (til høyre). Foto: Arnsten Linstad
Skovveien velforening føler seg overkjørt av kollektivgiganten Ruter høsten 2017. Fra venstre; leder i Skovveien velforening Per Andreas Tennfjord, Marit Hvalvik, Frps daværende bystyremedlem Tommy Skjervold og tidligere leder av Frogner Frp, Ingvil Smines Tybring-Gjedde (nå beredskapsminister) lytter til argumenter fra velforeningens Hans Holdener (til høyre). Foto: Arnsten Linstad

— Det er positivt med mer kunnskap om alternativet å la trikken kjøre i Inkognitogata som i dag, men jeg synes det er uforståelig at byrådet også ber Ruter utrede hvor mye de kan spare på å legge ned Briskebytrikken. Jeg forventer egentlig at en slik nedlegging er uaktuelt, og kan derfor heller ikke forstå hvorfor byrådet vil ha det utredet, sier Bjercke.

— Alternativene bør vurderes opp mot det foreliggende reguleringsforslaget med hensyn til
hensiktsmessighet og nytte for de reisende, står det i brevet fra byrådsavdelingen.

— Frykter dette er en brekkstang

I brevet settes en svært kort frist. Byrådsavdelingen for miljø- og samferdsel krever at Ruter, i samråd med Sporveien og Trikkeprogrammet for Oslo, kommer tilbake med svar innen 1. april i år.

— Hva betyr dette for lokalmiljøet i og rundt Skovveien, som i lang tid har protestert mot en flytting av trikken til det de kaller "byens vakreste strøksgate"? Kan de nå slå seg til ro med at det ikke blir trikk i Skovveien?

— På ingen måte! Jeg frykter at byrådet kommer til å bruke trusselen om nedlegging av Briskebytrikken som brekkstang for å få vedtatt Ruters alternativ i Skovveien. Det er viktig at folk engasjerer seg i slike spørsmål, og Venstre er innstilt på å lytte til alle innspill, mener Venstres Hallstein Bjercke.

— Frogner Venstre har tatt et tydelig standpunkt i denne saken for å beholde trikken i dagens trase. Bystyregruppa har ikke fått en sak til behandling ennå, men stiller seg positivt lyttende til Frogner Venstres syn i denne saken, avslutter Venstres gruppeleder i bystyret.

Powered by Labrador CMS